Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Kommunes handicappris

Handicapprisen sætter fokus på forhold for personer med handicap

Formålet med prisen er at:

  • sætte fokus på forhold for personer med handicap.
  • sætte fokus på Aalborg Kommunes handicappolitik.
  • sende en tak til de mange personer, grupper, virksomheder, institutioner og organisationer, som gør en særlig indsats i forhold til mennesker med handicap.

Handicapprisen kan modtages af mange forskellige, herunder enkeltpersoner, grupper, virksomheder, institutioner mv. Prisen begrundes i forskellige forhold for personer med handicap fx uddannelse, beskæftigelse, tilgængelighed, kommunikation, inklusion samt offentlig eller privat service.

For at komme i betragtning til prisen er det afgørende, at prismodtageren har gjort et særligt og uegennyttigt stykke arbejde for personer med handicap.

Prisen uddeles hvert år i december, og består af et diplo, blomster og en gave.

Sådan indstiller du en kandidat

Klik her, hvis du vil indstille en kandidat

Sidste frist for indstilling

Den 31. oktober 2019 er sidste frist for at indstille kanidater til prisen i år.

Del indhold