Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til kunst og kultur Kulturpuljen

Søg støtte fra Kulturpuljen

Kulturpuljen støtter forskellige publikumsrettede og offentligt tilgængelige projekter indenfor for eksempel scenekunst, teater, litteratur, kulturarv, billedkunst, film og klassisk musik.

Sådan søger du Kulturpuljen

Tjek om du kan søge

Puljen kan søges af foreninger, institutioner, organisationer og enkeltpersoner.

Kulturinstitutioner og foreninger, der allerede modtager fast støtte fra Aalborg Kommune skal redegøre for, hvordan projektet ligger udenfor almindelig drift og aktivitet. 

Kulturpuljen støtter blandt andet

 • Spontane og midlertidige kulturaktiviteter.
 • Planlagte kulturarrangementer.
 • Større udviklingsprojekter og forløb på kulturområdet.
 • Internationale kulturaktiviteter.

De støttede projekter skal være kulturarrangementer med offentlig adgang og udviklingsprojekter, der bidrager til at løfte kulturlivet i kommunen indenfor den gældende Kulturpolitik.

Ansøgningsfrist

 • Ansøgninger til og med 20.000 kroner behandles løbende.
 • Ansøgninger over 20.000 kroner har 2 årlige frister, 1. marts og 1. oktober.

 

Tjek om du kan søge

Puljen kan søges af foreninger, institutioner, organisationer og enkeltpersoner.

Kulturinstitutioner og foreninger, der allerede modtager fast støtte fra Aalborg Kommune skal redegøre for, hvordan projektet ligger udenfor almindelig drift og aktivitet. 

Kulturpuljen støtter blandt andet

 • Spontane og midlertidige kulturaktiviteter.
 • Planlagte kulturarrangementer.
 • Større udviklingsprojekter og forløb på kulturområdet.
 • Internationale kulturaktiviteter.

De støttede projekter skal være kulturarrangementer med offentlig adgang og udviklingsprojekter, der bidrager til at løfte kulturlivet i kommunen indenfor den gældende Kulturpolitik.

Ansøgningsfrist

 • Ansøgninger til og med 20.000 kroner behandles løbende.
 • Ansøgninger over 20.000 kroner har 2 årlige frister, 1. marts og 1. oktober.

 

Forbered ansøgning

Forbered ansøgningen ved at læse retningslinjerne om blandt andet:

 • Hvad puljen ikke kan støtte.
 • Vurderingskriterier.
 • Diverse krav og betingelser i tilfælde af støtte.

Læs retningslinjer for Kulturpuljen

 

Forbered ansøgning

Forbered ansøgningen ved at læse retningslinjerne om blandt andet:

 • Hvad puljen ikke kan støtte.
 • Vurderingskriterier.
 • Diverse krav og betingelser i tilfælde af støtte.

Læs retningslinjer for Kulturpuljen

 

Sådan søger du

Du søger via det digitale puljesystem. Benyt ét af de 2 selvbetjeningslink:

 • Til og med 20.000 kroner.
 • Over 20.000 kroner.

Hver forening kan oprette én ansøgerprofil, men have flere brugere tilknyttet.

Sådan søger du

Du søger via det digitale puljesystem. Benyt ét af de 2 selvbetjeningslink:

 • Til og med 20.000 kroner.
 • Over 20.000 kroner.

Hver forening kan oprette én ansøgerprofil, men have flere brugere tilknyttet.

Efter ansøgning

Du modtager en mail om, at din ansøgning er modtaget. Hvis du ikke modtager en mail, så kontakt Kulturafdelingen.

Vi behandler ansøgningerne ud fra, i hvor høj grad de opfylder Kulturpolitikkens målsætninger. 

Hvis dit projekt får en bevilling fra Kulturpuljen, får du et bevillingsbrev og en revisionsinstruks (tro- og love erklæring) og et afrapporteringsskema.

Som projektleder skal du være opmærksom på:

 • At kontakte Aalborg Kommune for vurdering og accept, hvis aktiviteten ændrer sig væsentligt i forhold til det formål og budget, der er tildelt støtte på baggrund af.
 • At markedsføringsmaterialet skal gøre opmærksom på, at Aalborg Kommune har bidraget.

Efter ansøgning

Du modtager en mail om, at din ansøgning er modtaget. Hvis du ikke modtager en mail, så kontakt Kulturafdelingen.

Vi behandler ansøgningerne ud fra, i hvor høj grad de opfylder Kulturpolitikkens målsætninger. 

Hvis dit projekt får en bevilling fra Kulturpuljen, får du et bevillingsbrev og en revisionsinstruks (tro- og love erklæring) og et afrapporteringsskema.

Som projektleder skal du være opmærksom på:

 • At kontakte Aalborg Kommune for vurdering og accept, hvis aktiviteten ændrer sig væsentligt i forhold til det formål og budget, der er tildelt støtte på baggrund af.
 • At markedsføringsmaterialet skal gøre opmærksom på, at Aalborg Kommune har bidraget.

Afrapportering og regnskab

Projektets endelige afrapportering sendes via afrapporteringslinket i bevillingsbrevet, senest 3 måneder efter projektets afslutning.

Afrapporteringen skal suppleres med et stykke visuelt præsentationsmateriale i form af en lille film, billeder eller lignende, der kan egne sig til offentlig præsentation af projektet. For eksempel på Aalborg Kommunes hjemmeside og sociale medier.

Sundhed og Kultur forbeholder sig retten til at benytte indsendte billeder i omtale og lignende vedrørende Kulturpuljen. 

Regnskab, revideret efter tilsendt revisionsinstruks, aflægges sammen med afrapporteringen. Regnskabet aflægges i en form, der er direkte sammenlignelig med budgettet i ansøgningen.

Som ansøger skal du være opmærksom på, at:

 • Bevillinger på mindre end 100.000 kroner sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende en tro og love erklæring.
 • Bevillinger på mellem 100.000 og 500.000 kroner sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende et regnskab revideret af en regnskabskyndig.
 • Bevillinger på mere end 500.000 kroner sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende et eksternt revideret regnskab.

Afrapportering og regnskab

Projektets endelige afrapportering sendes via afrapporteringslinket i bevillingsbrevet, senest 3 måneder efter projektets afslutning.

Afrapporteringen skal suppleres med et stykke visuelt præsentationsmateriale i form af en lille film, billeder eller lignende, der kan egne sig til offentlig præsentation af projektet. For eksempel på Aalborg Kommunes hjemmeside og sociale medier.

Sundhed og Kultur forbeholder sig retten til at benytte indsendte billeder i omtale og lignende vedrørende Kulturpuljen. 

Regnskab, revideret efter tilsendt revisionsinstruks, aflægges sammen med afrapporteringen. Regnskabet aflægges i en form, der er direkte sammenlignelig med budgettet i ansøgningen.

Som ansøger skal du være opmærksom på, at:

 • Bevillinger på mindre end 100.000 kroner sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende en tro og love erklæring.
 • Bevillinger på mellem 100.000 og 500.000 kroner sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende et regnskab revideret af en regnskabskyndig.
 • Bevillinger på mere end 500.000 kroner sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende et eksternt revideret regnskab.

Har du brug for andre støttemuligheder?

Handler dit projekt om rytmisk musik, skal du i stedet se nærmere på Musikpuljen.

Læs mere om Musikpuljen

Finder aktiviteten sted i Aalborg Kommunes landdistriktszoner, kan du også se på puljen Kultur i Landdistriktet.

Læs mere om puljen til Kultur i landdistriktet

Hvis du vil vide mere

Kulturpolitikken har 6 målsætninger

 • Aalborg – Hvor det er godt at være udøvende kunstner.
 • Aalborg – Hvor kulturen skaber en levende kommune.
 • Aalborg – Med stærke kulturinstitutioner med en skarp profil.
 • Aalborg – Hvor børn og unge møder kunst og kultur af høj kvalitet.
 • Aalborg – Hvor vi bruger kulturen til at løfte andre velfærdsområder.
 • Aalborg – Hvor der er lighed i kulturen.

Se Aalborg Kommunes Kulturpolitik

 

Kontakt

Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 53

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang