Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til folkeoplysende foreninger Søg aktivitetstilskud

Søg aktivitetstilskud

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Aktivitetstilskuddets størrelse

Tilskudsbeløbet kan variere fra år til år. I 2022 var beløbet følgende:

 • 0-6 år: 39 kroner om året.
 • 7-17 år: 390 kroner om året.
 • 18-24 år: 78 kroner om året.

Størrelsen beregnes udfra antal medlemmer

Antallet af medlemmer skal indberettes, når du søger om aktivitetstilskud til en forening. Der bliver sendt en vejledning ud til jeres forening med, hvordan det skal indberettes. 

Foreninger, der ikke har børn og unge under 25 år

Foreninger, der ikke søger aktivitetstilskud, har pligt til at indberette medlemsoplysninger, samt indsende seneste godkendte regnskab. Derudover skal foreningen bekræfte, at de vil indhente børneattest, hvis de får medlemmer under 15 år og ansætter eller beskæftiger personer, der skal have kontakt med børn og unge under 15 år.

Hvis du vil vide mere

Hvert år afsættes et rammebeløb til tilskud til aktiviteter for børn og unge.

Aktivitetstilskuddet fordeles til tilskudsberettigede foreninger forholdsmæssigt efter følgende pointsystem:

 • 0-6 årige: 1 point for hvert medlem
 • 7-17 årige: 10 point for hvert medlem
 • 18-24 årige: 2 åoint for hvert medlem

Værdien per point beregnes i hele kroner.

Værdien var i 2020 på 39 kroner per point.

 • Aktivitetstilskuddet kan ikke overstige foreningens samlede kontingentindtægt.
 • Kun personer, der er medlem per 31. december i det forgangne år, kan tælle med i opgørelsen.
 • Medlemmet skal have betalt kontingent, være fritaget for kontingent af sociale årsager eller som honorering af arbejdsfunktioner i foreningen. Aalborg Kommune kan kræve dokumentation for, at kontingentfrie medlemmer er medlem af foreningen. 
 • Personer som i en samlet periode på mindst tre måneder hen over kalenderåret har betalt kontingent, kan også registreres som værende medlemmer per 31. december.
 • Medlemmer af flerstrengede foreninger kan medtælles i hver idrætsgren, hvis idrætsgrenene er organiseret i forskellige idrætsforbund under Danmarks Idræts Forbund, og hvis der betales selvstændigt kontingent for hver idrætsgren.
 • Medlemmer bosiddende i andre kommuner kan medtælles, dog skal de være bosiddende i Danmark.
 • Et eventuelt tilskud kan ikke udbetales, før Aalborg Kommune har modtaget et retvisende regnskab, der er godkendt på generalforsamlingen.
 • Det skal fremgå af årsregnskabet, hvilke kommunale tilskud, der er udbetalt til foreningen.
 • Foreningen skal indhente børneattest, når de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have kontakt med børn under 15 år.

Kontakt

Fritid og Landdistrikt

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Hvert år udtages et antal foreninger til kontrol af aktivitetstilskuddet.

Foreninger skal til brug herfor opbevare medlemslister med navn, adresse, fødselsdag og oplysning om indbetalt kontingent.

Mangelfuld dokumentation kan medføre krav om tilbagebetaling og tab af tilskudsberettigelse.

En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter for børn, unge og voksne, for eksempel idrætsaktiviteter. Folkeoplysning kan i kort form oversættes med at blive klogere på sig selv og andre.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere