Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til folkeoplysende foreninger Tilskud fra Udviklingspuljen

Søg tilskud fra Udviklingspuljen

Godkendte folkeoplysende foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper i fritidslivet kan søge tilskud fra Udviklingspuljen.

Søg tilskud til nye aktiviteter og initiativer 

Der kan blandt andet ydes tilskud til:

  • Nye aktiviteter og initiativer inden for folkeoplysningsområdet.
  • Initiativer, der inviterer borgere - især unge - som ikke er aktive ind i foreninger, korps og aftenskoler.
  • Partnerskaber/tværgående initiativer, der med respekt for foreningernes egenværdi, bidrager til løsning af velfærdsopgaver.
  • Projekter, der styrker foreningernes muligheder for at blive en integreret del af skolernes hverdag, med fokus på læring, trivsel og sundhed.
  • Initiativer, der i højere grad end i dag, medvirker til at præge den offentlige debat og styrke befolkningens samlede kompetenceløft.
  • Initiativer, der i højere grad inddrager børn og unge i foreningsarbejdet.

Har du/I forslag til andre initiativer, der kan fremme et aktivt og mangfoldigt fritidsliv i Aalborg Kommune, er I altid velkomne til at kontakte Fritid.

Hvem kan søge

Der kan fordeles midler til både folkeoplysende foreninger, aftenskoler og til selvorganiserede grupper. 

Opmærksomhedspunkter når I søger

Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering.

Initiativer støttet af puljen skal være igangsat senest 12 måneder efter bevillingen - ellers bortfalder bevillingen. 

Der ydes ikke tilskud til opstart af nye foreninger eller aftenskoler. 

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist.

Sådan søger du

Send ansøgninger og eventuelle spørgsmål via mail i kontaktboksen nedenfor.

Kontakt

Fritid

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter for børn, unge og voksne, for eksempel idrætsaktiviteter. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang