Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Afhold arrangement og book faciliteter Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning

Det er muligt at overnatte i bygninger, der ikke normalt benyttes dertil. Typisk ved indkvartering på skoler, børnehaver med videre i forbindelse med sportsstævner, festivaler, kurser og øvrige sammenkomster.

Mulighederne for at foretage midlertidig overnatning er beskrevet i Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11B.
Læs Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11B på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.

Bemærk at dette ikke omhandler booking af faciliteter, men alene anmeldelse af midlertidig overnatning.
I Aalborg Kommunes bygninger er det som udgangspunkt den driftsansvarlige der anmelder midlertidig overnatning.
Du kan læse mere om leje og lån af Aalborg Kommunes bygninger på siden 'Indendørsfaciliteter'

Er overnatningen i overensstemmelse med Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11B?

Ja, overnatningen er i overensstemmelse med Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11B

Du skal anmelde den midlertidige overnatning senest 4 uger før første overnatningsdøgn, hvis der overnatter mere end 150 personer i bygningen og 2 uger før, hvis der overnatter færre end 150 personer. 

Overnatningen afholdes enten efter de forskrifter der er beskrevet i punkt 3 i bilag 11B eller i henhold til en DKV-plan, som beskriver muligheden for midlertidig overnatning. Såfremt overnatningen sker i henhold til en DKV-plan, skal denne uploades sammen med anmeldelsen.

Nej, overnatningen er ikke i overensstemmelse med Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11B

Hvis ikke midlertidig overnatning sker i overensstemmelse med bilag 11B skal der ansøges om byggetilladelse.

Ansøgningen om byggetilladelse skal indsendes senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal overholdelse af bygningsreglementets kapitel 5 - Brand dokumenteres. Dokumentationen kan udfærdiges af en certificeret brandrådgiver og indsendes med ansøgningen sammen med den certificeredes certifikat.

Aalborg Kommune har også mulighed for at foretage den tekniske byggesagsbehandling. I det tilfælde skal der fremsendes følgende:

 • Plantegninger af områderne for den midlertidige overnatning inklusiv angivelse af:
  • Flugtveje helt til terræn i det fri.
  • Placering af redningsåbninger i bygningsafsnit, hvor de er krævet.
  • Det største antal overnattende personer i hvert rum.
  • Placering af røgalarmer i bygningsafsnit, hvor der ikke er installeret automatisk varslingsanlæg.
  • Placering af vandfyldte slangevinder i bygningsafsnit, hvor der er installeret vandfyldte slangevinder.
  • Placering af håndslukningsudstyr i bygningsafsnit, hvor der ikke er installeret vandfyldte slangevinder.
 • Belægningsplan for rum til flere end 50 overnattende personer.
 • Brand- og evakueringsinstruks.
 • Driftsjournal.

Vær opmærksom på, at de tidligere angivne 4 uger ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at foretage den tekniske byggesagsbehandling via Aalborg Kommune. Derfor bør der altid, forud for ansøgning om byggetilladelse, hvor der ønskes kommunal teknisk byggesagsbehandling, være en dialog med Byggeri, Aalborg Kommune omkring sagsbehandlingsforløbet.

Når du er i tvivl om overnatningen er i overensstemmelse med Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11B

Læs Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11B på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

Når du har undersøgt, om overnatningen er i overensstemmelse med Bygningsreglement 18, kapitel 5, bilag 11, kan du gå tilbage i flowet her, og vælge et svar.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang