Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Skolebestyrelsernes Fællesråd

Skolebestyrelsernes Fællesråd

Skolebestyrelsernes Fællesråd i Aalborg Kommune består af forældrevalgte repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Skolebestyrelsernes Fællesråd er et forum, hvor vi sparrer om udvikling af skolerne i kommunen og de politiske drøftelser og beslutninger, som ligger til grund herfor. Sparringen foregår i et tæt samarbejde mellem skolebestyrelserne, udvalget og Børn og Unge.

Vi sætter fokus på alle større forhold, visioner og spørgsmål, der vedrører alle skolerne i hele kommunen i et samarbejde mellem rådmanden, udvalget og forvaltningen. Skolebestyrelsernes Fællesråd kan på eget initiativ udtale sig om de pædagogiske forhold, som har betydning for skolerne.

Eksempler på det er:

 • Budgetter og de pædagogiske konsekvenser heraf
 • Skolepolitik
 • Skoleudvikling
 • Særlige indsatsområder for folkeskolerne

Medlemmer i Skolebestyrelsernes Fællesråd

Skolebestyrelsernes Fællesråd består af medlemmerne af udvalget samt af 7 medlemmer blandt de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelserne i Aalborg Kommune. Rådmanden er formand for Skolebestyrelsernes Fællesråd og næstformanden vælges af og blandt de forældrevalgte medlemmer.

Alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer kan stille op til Skolebestyrelsernes Fællesråd.

Møder og eksempler på samarbejde

Skolebestyrelsernes Fællesråd mødes 4 gange om året (hvert kvartal). Dagsordenen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem rådmand og næstformand for Skolebestyrelsernes Fællesråd.

Hvis der er særlige interesser og forhold i skoleudviklingen, kan der arrangeres ekstraordinære møder i Skolebestyrelsernes Fællesråd. Der kan også være møder i ad hoc-udvalg oprettet i forbindelse med arbejde med specifikke spørgsmål eller emner for skolerne.

De forældrevalgte medlemmer deltager gerne i lokale skolebestyrelsesmøder for at høre, hvad der rører sig ude i de enkelte skolebestyrelser. Hvilke udfordringer og positive historier har skolerne at fortælle om, og hvilket billede skal der tegnes af vores folkeskoler i Aalborg Kommune?

Andre emner kunne være videns- og erfaringsopsamling fra skolebestyrelser. Det kan også være at skabe fokus omkring lokale udfordringer, initiativ til fællesmøder, eller drøfte tiltag fra Børn og Unge samt fungere som sparringspartner for de lokale skolebestyrelser.

Dato Klokkeslæt Adresse Bemærk

Hvis du vil vide mere

Formand

Morten Thiessen

Næstformand

Haukur Thorsteinsson

Øvrige medlemmer

 • Tom Nyvang
 • Maria Josefine Skjøt Stagis Andersen
 • Louise Glenstrup Nielsen
 • Louise Madsgaard Christensen
 • Anders Bisgaard 
 • Ledig plads - besættes ved suppleringsvalg

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang