Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Andre udvalg Mangfoldighedsudvalget

Mangfoldighedsudvalget

Mangfoldighedsudvalgets formål er at fremme ligestilling og mangfoldighed i Aalborg Kommune.

Mangfoldighedsudvalget

Mangfoldighedsudvalgets opgaver er blandt andet at:

 • Styrke og udbrede kendskabet, interessen og forståelsen for mangfoldighed og ligestilling i hele Aalborg Kommune og på arbejdspladsen
 • Samarbejde med byens borgere, foreninger og/eller erhvervsliv
 • Igangsætte debat og være dagsordensskabende
 • Foreslå foranstaltninger til fremme af ligestilling og mangfoldighed
 • Samarbejde med andre lignende udvalg og aktører - både lokalt, i andre kommuner, nationalt og internationalt
 • Udarbejde kommunens ligestillingsredegørelse

Hvis du vil vide mere

Formand

Tobias Bøgeskov Eriksen (Repræsentant for byrådet)
Socialdemokratiet (A)

Næstformand

Tania Larsen Kvist, Job og Velfærd (Repræsentant for medarbejderne)

Øvrige medlemmer

Udvalgssekretær

Jette Thorbjørn

Telefon: 99 31 19 51

Skriv til udvalgssekretæren

 

Mangfoldighedsudvalget virker i en 4-årig periode, svarende til Aalborg Byråds valgperiode og har følgende sammensætning: 

 • 3 repræsentanter for medarbejderne
 • 3 repræsentanter for byrådet
 • 1 repræsentant for Handicaprådet
 • 1 repræsentant fra ledelsen
 • 1-3 repræsentanter fra bysamfundet.

Mangfoldighedsudvalgets formål er at fremme ligestilling og mangfoldighed i Aalborg Kommune.
Det gør Mangfoldighedsudvalget ved at: 

 1. Styrke og udbrede kendskabet, interessen og forståelsen for mangfoldighed og ligestilling i hele Aalborg Kommune og på arbejdspladsen Aalborg Kommune. Der rettes fokus på alder, køn, etnisk oprindelse, livsfilosofi, seksualitet, handicap, livssituation, holdninger og meninger, religion, interesser, ambitioner og personlige mærkesager. Ud fra den viden, skal udvalget udvælge en eller flere opgaver/fokusområder som indskrives i et kommissorium. Kommissoriet gælder for 2 år og skal godkendes af Aalborg Byråd.

 2. Arbejde med både formel og uformel ligestilling (det formelle handler om lovgivning og lokalt fastsatte rammer, herunder byrådsbeslutninger, og det uformelle handler om, hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden). 

 3. Samarbejde med byens borgere, foreninger og/eller erhvervsliv. 

 4. Igangsætte debat og være dagsordensskabende. 

 5. Foreslå foranstaltninger til fremme af ligestilling og mangfoldighed og til ændring af eventuelle forhold, som modvirker disse.

 6. Samarbejde med andre lignende udvalg og aktører relateret til ligestillingsindsatsen - både lokalt, i andre kommuner, nationalt og internationalt.

 7. Udarbejde kommunens ligestillingsredegørelse efter bestemmelserne i lov om ligestilling af kvinder og mænd. 

Kontakt

Mangfoldighedsudvalgets sekretariat

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 51

Skriv til os

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang