Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Andre udvalg Kommissorium for Tilgængelighedsudvalget

Kommissorium for Tilgængelighedsudvalget

  • Titel: Kommissorium for Tilgængelighedsudvalget.
  • Vedtaget: 11. maj 2022 af Sundheds- og Kulturudvalget.

Kommissorium

Udvalget arbejder for, at alle mennesker, uanset funktionsevne, ligeværdigt og selvstændigt kan færdes i det offentlige rum herunder bygninger, veje og anlæg.

Udvalget rådgiver Aalborg Kommunes Handicapråd og Kommunens forvaltninger i principielle og konkrete problematikker i forhold til tilgængelighed indenfor Aalborg kommune, og bistår Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver fra Sundhed og Kultur med dennes opgaver, herunder faglig sparring om projekter fra Aalborg Kommunes Tilgængelighedspulje.

Derudover udfører udvalget tilgængelighedsrelaterede opgaver for Handicaprådet, herunder at modtage projektorientering om bygge- og anlægsprojekter.

Målet for tilgængelighedsudvalgets arbejde er at der:

  • ved ny-anlæg, byomdannelse, nybyggeri og ombygninger i kommunen anvendes løsninger, der i videst muligt kan benyttes af alle – uanset funktionsevne.
  • i forbindelse med lokalplanlægning og byggesagsbehandling stilles krav om tilgængelighed i såvel kommunale som private bygge- og anlægsprojekter.
  • tilvejebringes lige muligheder for alle jævnfør den overordnede målsætning i Aalborg Kommunes Handicappolitik.

Kompetencer

Udvalget kan tilkalde særligt sagkyndige til at deltage i udvalgets drøftelser.
Udvalget organiserer selv arbejdet og fordeler de enkelte opgaver.


Møder

Udvalget afholder 6-8 møder årligt. Sundhed og Kultur udarbejder dagsordener og referater.


Sammensætning

Udvalget består af 6 medlemmer:

  • 1 Tilgængelighedsrådgiver fra Sundhed og Kultur (formand).
  • 3 Repræsentanter fra By og Land (Byudvikling/Byggeri, Mobilitet/Infrastruktur og Byer/Natur).
  • 2 Repræsentanter for Aalborg Kommunes Handicapråd/Danske Handicaporganisationer (DH).

 

Kontakt

Tilgængelighedsrådgivningen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 59
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang