Skip til hoved indholdet

Andre udvalg

    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Andre udvalg
Det Rytmiske Musikudvalg

Støtte til musikaktiviteter og aktører, spillesteder, musikpuljer...

Folkeoplysningsudvalget

Godkende folkeoplysende foreninger og aftenskoler, fordele tilskud, holde opsyn...

Kunstudvalget

Kunst i det offentlige rum, udsmykning af kommunale institutioner...

Landdistriktsudvalget

Udvikling af landdistriktet, landdistriktspulje, støtte, landdistriktspris...

Mangfoldighedsudvalget

Mangfoldighed, ligestilling, samarbejde, udbrede kendskab og forståelse...

Tilgængelighedsudvalget

Universel tilgængelighed, fordele støtte fra tilgængelighedspuljen...

Vandplanudvalget

Vandforsyningsplanlægning, medlemmer...

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang