Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Byrådets adfærdskodeks

Byrådets adfærdskodeks

Kontakt: Kommunaldirektør, Tommy Christiansen, 99 31 15 05 eller KLs hotline, 33 70 39 50


Byrådets adfærdskodeks udstikker fælles spilleregler for byrådets medlemmer og er med til at sikre, at det gode arbejdsmiljø med fokus på respekt, ligeværd og forskellighed er i centrum.

Værdibaseret samarbejde i Aalborg Byråd

Det kan lyde banalt - men det er præcis det modsatte!
- Hvorfor skal Aalborg Byråd formulere et ”adfærdskodeks”?

Den vigtigste forudsætning for byrådets politiske arbejde er borgernes tillid. Tillid til, at vi som byråd vil Aalborg det bedste. Men man kan ikke have tillid til byrådets politik, uden at have tillid til byrådets medlemmer. Og tillid stiller krav til de menneskelige værdier og adfærden.

Med formuleringen af et adfærdskodeks for Aalborg Byråd cementerer vi den gode kultur og adfærd, der i dag hersker i byrådet og som vi ønsker at fortsætte i tiden fremover. Det er en aftale, vi har med hinanden og krav vi stiller til hinanden – godt nok uden tidligere at have sagt det højt.

Men nu siger vi det tydeligt. Vi fortæller omverdenen, borgerne, virksomhederne og mulige kommende byrådsmedlemmer, hvilken kultur, der hersker i byrådet. Og dermed også hvilke værdier og hvilken adfærd, som I kan regne med definerer samarbejdet og dialogen med os. Og som skaber grundlaget for tilliden til byrådet.

Vi sender samtidig er klart signal til omverdenen. I Aalborg behandler vi alle ligeværdigt, uanset alder, køn, etnisk oprindelse, seksualitet, religion, udseende, eller personlige mærkesager.

I Aalborg udvikler vi os sammen

Aalborg Kommune er et særligt sted og Aalborg Byråd er et særligt byråd, hvis vi selv skal sige det.

Det er muligt, at vi, populært sagt, er valgt til at være uenige, men vi er gode kollegaer alle 31.

Det er vi på tværs af alder, anciennitet, køn og politiske skel. Vores mål er det samme – vi vil det bedste for Aalborg Kommune nu og fremover.

Vi stræber efter det gode og brede samarbejde og vi ved, at den bedste, mest bæredygtige og langsigtede udvikling sker i fællesskab. Vi udvikler Aalborg Kommune sammen i byrådet.

Det kan vi kun, fordi vi vil hinanden, har respekt for hinanden og investerer i hinanden.

I Aalborg Byråd har vi tre værdier, der er de mest fremherskende i byrådets måde at arbejde på, samarbejde på og være sammen på.

Værdierne er nøje afstemt med indholdet i Aalborg Kommunes Personalepolitik, hvor der sættes fokus på åbenhed, tillid og dialog.

Respekt og ligebehandling

 • Vi er alle kollegaer og behandler hinanden med gensidig respekt og ligeværd
 • Vi ser vores politiske uenigheder og forskelligheder som en styrke
 • Vi værdsætter mangfoldighed og behandler andre med respekt uanset seksuel orientering, etnicitet, religion, køn, alder eller udseende
 • Vi taler og skriver ordentligt til, om og med hinanden ved møder, uden for møder og på sociale medier
 • Vi har alle et ansvar for at sige til og fra i tide. Både på egnes og andres vegne
 • Vi har nultolerance overfor sexistisk adfærd eller anden form for krænkende eller nedsættende adfærd

Tillid

 • Vi stoler på hinanden, siger hvad vi mener, og gør som vi siger
 • Vi har mod til at sige tingene tydeligt og ligeud – men altid på en ordentlig måde
 • Vi er ærlige, tro mod os selv og tro mod hinanden

Troværdighed

 • Vi optræder som ambassadører for kommunen
 • Vi står ved vores beslutninger
 • Vi er ansvarlige, overholder aftaler og respekterer fortrolighed

Rådgivning og vejledning

Det er i Aalborg Byråd aftalt, at der er flere muligheder for rådgivning og vejledning, hvis der opleves krænkende adfærd.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang