Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Udvikling af kommunen Sygehus Nord og Gåsepigen

Sygehus Nord og Gåsepigen

Når Aalborg Universitetshospital flytter til de nye bygninger i Aalborg Øst, bliver grunden og bygningerne ledige.

Planlægningsprocessen

2022

 • Vinderne af Norduds visionskonkurrence blev offentliggjort 10. maj.
 • Aalborg Kommune udarbejdede forslag til udviklings- og helhedsplan.

2022

 • Vinderne af Norduds visionskonkurrence blev offentliggjort 10. maj.
 • Aalborg Kommune udarbejdede forslag til udviklings- og helhedsplan.

2023

 • Udviklings- og helhedsplanen og Kommuneplantillæg har været sendt i offentlig høring, og planerne blev vedtaget af byrådet den 4. september 2023.
 • Lokalplan for Saxogadetunnel og parkeringshus sendes i offentlig høring i efteråret 2023. 

2023

 • Udviklings- og helhedsplanen og Kommuneplantillæg har været sendt i offentlig høring, og planerne blev vedtaget af byrådet den 4. september 2023.
 • Lokalplan for Saxogadetunnel og parkeringshus sendes i offentlig høring i efteråret 2023. 

2024 - 25

 • Aalborg Kommune udarbejder øvrige lokalplaner for området.
 • Saxogadetunnelen udføres i forbindelse med Banedanmarks sporspærring sommeren 2024.

2024 - 25

 • Aalborg Kommune udarbejder øvrige lokalplaner for området.
 • Saxogadetunnelen udføres i forbindelse med Banedanmarks sporspærring sommeren 2024.

2026 - 27

 • Region Nordjylland forventer at fraflytte Sygehus Nord.

2026 - 27

 • Region Nordjylland forventer at fraflytte Sygehus Nord.

Høring vedrørende Saxogadetunnelen udsendes i efteråret 2023

Lokalplanen for Saxogadetunnelen og parkeringshuset på Sygehus Nord er under behandling og forventes endeligt vedtaget i starten af 2024.

Områderne

Gåsepigeområdet ejes af Aalborg Kommune, og det er kommunens ønske, at Sygehus Nord og Gåsepigen bliver udviklet efter en fælles udviklings- og helhedsplan.

Sygehus Nord, som ejes af Region Nordjylland, blev primo 2021 solgt til Nordud A/S. Region Nordjylland forventer at fraflytte sygehuset i 2026-2027 - herefter vil Nordud A/S overtage ejendommen. Firmaet indgår derfor i dialogen omkring udvikling af området.

Siden 2018 har der været udarbejdet analyser af området, og der blev i 2019 afholdt en fordebat for området. I 2021 blev der i forbindelse med Kommuneplanrevisionen vedtaget nye rammer for området.

Nordud A/S afholdt i 2021-2022 en visionskonkurrence for området. Der kom tre visionære forslag og team SLA med underrådgiverne Transform, Friis & Moltke, Schewing & Berthelsen, samt Sweco vandt visionskonkurrencen. 

Hvis du vil vide mere

Nordud A/S kontaktede i foråret 2021 Aalborg Kommune for en drøftelse af en visionskonkurrence som grundlag for en udviklings- og helhedsplan for området.

Det blev aftalt, at Nordud A/S i eget regi skulle gennemføre en visionskonkurrence, og at Aalborg Kommune efterfølgende skulle udarbejde udviklings- og helhedsplan for området.

Visionskonkurrencens forslag svarer til, at en grundejer i forbindelse med ønske om en lokalplan udarbejder et første udkast til projekt for det ønskede lokalplanområde. Forslaget skal efterfølgende gennem den lovpligtige planlægnings- og borgerinddragelsesproces, før det kan vedtages politisk.

Visionskonkurrencens vinder blev offentliggjort den 10. maj 2022. 

Aalborg Kommune har ikke været en del af bedømmelseskomitéen for visionskonkurrencen og er heller ikke forpligtiget til at bruge visionskonkurrencens forslag 1 til 1 i planlægningen for området.

Se vinderforslaget på Norduds hjemmeside.

I 2018 blev Midtbystrategien vedtaget. Her beskrives Aalborg Kommunes overordnede visioner for Sygehus Nord og Gåsepigeområdet.

På grundlag af Midtbystrategien blev der i 2019 afholdt en fordebat for Sygehus Nord og Gåsepigeområdet. By og Land udarbejdede en foreløbig vision med udgangspunkt i den vedtagne opsamling på fordebatten.

De overordnede visioner for området er:

 • Et sundt og attraktivt by- og boligliv.
 • En grøn profil med fokus på grønne byrum.
 • En ny bydel med afsæt i kvarterets identitet og historie.
 • Det sammenbindende led.
 • En bæredygtig helhedsplan.

I kommuneplanrevision 2021 er kommuneplanrammerne for Aalborg Midtby og dermed også for Sygehus Nord-området revideret og opdateret i overensstemmelse med Midtbystrategien og fordebatten.

I Nordud A/S visionskonkurrence for Sygehus Nord viser vinderforslaget en forbindelse, den såkaldte Sankt Jørgens Passage, under banen ud for Aalborg Katedralskole - en placering, som der ikke var en aftale med Banedanmark om. Aalborg Kommune har i efteråret 2022 besluttet, at der ikke arbejdes videre med denne passage.

Baggrunden er, at Aalborg Kommune - i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen - tilbage i 2019 har indgået en aftale med Banedanmark om medfinansiering af to nye forbindelser på tværs af banen ved Sygehus Nord og Gåsepigen.

Aalborg Kommune har måttet konstatere, at Banedanmark er så langt i projekteringen af banelegemet, så tidspunktet for at ændre på aftalen er forpasset. Det viser sig også, at passagen vil blive dybere end vist i visionsforslaget, og det vil betyde at hældninger på stierne ned til passagen bliver for stejle i forhold til tilgængelighed. Der arbejdes derfor videre med de oprindelige forbindelser, som blev aftalt i 2019 – nemlig en tunnel ved Saxogade og en bro, der forbinder Sankt Jørgens Gade med Stengade.

Kommuneplantillæg og Udviklingsplan behandles politisk og sendes i offentlig høring 2023

Udviklings- og helhedsplanen, kommuneplantillæg 1.061 og den tilhørende miljørapport for Sygehus Nord og Gåsepigen er udarbejdet af Aalborg Kommune i løbet af efterår/vinter 2022/2023.

Kommuneplantillægget og miljørapporten er det planmæssige grundlag, som skal muliggøre realiseringen af udviklings- og helhedsplanen for Sygehus Nord og Gåsepigen.

Området omfatter et areal på cirka 3 1/2 hektar. Der kan etableres 5-600 boliger, institution, erhverv og parkeringsanlæg. 

Se udviklings- og helhedsplan, kommuneplantillæg samt miljørapport i dagsorden for By- og Landskabsudvalgets møde den 9. marts 2023.

Kontakt

Byudvikling og Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang