Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Udvikling af kommunen Nytorv til Nordkraft

Nytorv til Nordkraft

Strækningen fra Nytorv til Nordkraft bliver omdannet til et attraktivt og sammenhængende byrum i Aalborg Midtby – med et særligt fokus på de bløde trafikanter.

Særlige pladser og rolige strækninger

Det er visionen at skabe et sammenhængende byrum, etableret som 'perler på en snor'. Perlerne er pladserne og snoren er strækningerne, der binder pladserne sammen.  
 
De nye pladser omfatter:

  • Østerågade ved den nye Plusbusstation
  • Nytorv fra Østerågade hen til Slotsgade
  • Rummet under Medborgerhuset
  • De grønne lommeparker langs Østerbro og ved Kjellerupsgade. 

Alle pladser bliver udformet til stedet og dets karakter, med nye funktioner, opholdsarealer, belægning, beplantning og belysning.  

Strækningerne mellem perlerne er mere robuste og primært til at bevæge sig i. Og her er der især tænkt på de bløde trafikanter, med brede fortove, cykelbaner og cykelgader, som en del af mobilitetsdesignet. Det er også her, at ruten bliver en del af en den særlige cykelforbindelse mellem Universitetet og Midtbyen.  

Omdannelse over en årrække  

Omdannelsen af strækningen foregår i etaper. De første, fra Østerågade til og med Medborgerhuset, er etableret i perioden 2020 - 2023. De største synlige forandringer kan du se på Nytorv og under Medborgerhuset.  

På Nytorv, der tidligere var et travlt omstigningssted for bybusserne, er der nu skabt et sammenhængende handelstorv med plads til kortere ophold, større events og butiksudstilling. Nye granitbelægninger og frodig beplantning giver torvet karakter.  

Under Medborgerhuset er der etableret brede fodgængerarealer med nye lyse belægninger, en særskilt dobbeltrettet cykelgade, samt plads til cykelparkering.  Det, der tidligere var en mørk og smal tunnel, er nu mere tryg og åben. Det er muligt at se lyset og de grønne elementer for enden af tunnelen, når du bevæger sig igennem som fodgænger og cyklist.

Fra Østerbro, øst for Medborgerhuset og til Løkkegade  

Den næste etape er planlagt til at skulle udføres i 2023 - 2024. Her vil du kunne opleve en stor forandring. Den tidligere busgade og bagside af boligkarréerne på Østerbro, bliver omdannet til en cykelgade med en grøn og frodig profil. Små lommer langs Østerbro bliver omdannet til grønne oaser og opholdssteder. Langs brede fortove bliver der etableret bede med beplantning og træer. En særlig belysning på udvalgte steder giver stemning og karakter sammen med det grønne.  

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvornår den sidste strækning fra Løkkegade til Nordkraft bliver udført.  

Kontakt

Byudvikling og Byggeri

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Måske du også er interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang