Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Udvikling af kommunen Nye daginstitutioner Børne- og Ungeunivers Stigsborg

Børne- og Ungeunivers Stigsborg

Børne- og Ungeuniverset er en central del af det nye område på Stigsborg Havnefront, og kommer til at rumme både vuggestue, børnehave og skole i ét.

Tidsplan for Børne- og Ungeuniverset

Oktober 2022 - februar 2025

I denne periode udføres hovedprojektet.

Oktober 2022 - februar 2025

I denne periode udføres hovedprojektet.

Forår/sommer 2023

Udbud af løst inventar.

Forår/sommer 2023

Udbud af løst inventar.

Foråret 2024 

Åben Skole.
Besøgssted på byggepladsen etableres, så skoleklasser kan besøge byggepladsen som en Åben Skole aktivitet.
Se mere om Åben Skole på Åben Aalborgs hjemmeside  

Foråret 2024 

Åben Skole.
Besøgssted på byggepladsen etableres, så skoleklasser kan besøge byggepladsen som en Åben Skole aktivitet.
Se mere om Åben Skole på Åben Aalborgs hjemmeside  

2025

Elever, lærere og personale fra Skansevejens Skole flytter ind i Børne- og Ungeuniverset. 
Den endelige dato kommer senere. 

2025

Elever, lærere og personale fra Skansevejens Skole flytter ind i Børne- og Ungeuniverset. 
Den endelige dato kommer senere. 

Nyt univers for både børn, familier og lokalsamfund

I 2025 står Børne- og Ungeunivers på Stigsborg i Nørresundby færdig på en unik placering ved den kommende Stigspark og Limfjorden. Huset skal fungere, som en dynamo på Stigsborg Havnefront, et bydelshus, som både kan bruges af børn og unge, personale og lokalsamfundets forenings- og kulturliv. Projektet dækker også over udearealer og et større bydelstorv kaldet "Skolepladsen".

Universet kommer til at bestå af en skole med plads til 1000 elever, en daginstitution med plads til 160 børn, så der skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børn og familier.

Planen indebærer, at den nuværende Skansevejens Skole flyttes til Stigsborg og samtidig suppleres med hensyn til elevgrundlag via udbygningen af Stigsborg med 7.500 beboere.

 

Hvis du vide mere

I december 2021 offentliggjorde Aalborg Kommune vinderforslaget til Børne- og Ungeunivers Stigsborg. Entreprenørfirmaet A. Enggard står i spidsen for det hold af virksomheder, der skal stå for byggeriet. 

Huset skal bestå af en firesporet skole med indskoling, mellemtrin og udskoling og tilhørende DUS/SFO samt ny integreret daginstitution med vuggestue til 60 børn og børnehave til 100 børn. Den eksisterende Skansevejens Skole samt børnehaven Ane Dam skal flytte til det nye Børne- og Ungeunivers, når det er færdigbygget.

Vinderteamet består foruden A. Enggaard (entreprenør) af Kjæer og Richter (arkitekter), Arkplan (landskabsarkitekter), COWI A/S (rådgivende ingeniører) og Ekolab (DGNB og bæredygtighed).

I fagdommernes vurdering af bygningen og udearealer skriver de blandt andet:

”Bygningskroppens opdeling i en tung og bynær base, udformet med store siddetrapper i flere retninger, skaber i forening med kompositionen af lette overbygninger, der partielt hæver sig på søjler, en velkomponeret helhed, der opleves som en venlig og inviterende figur."

Det overordnede logistiske koncept er meget overbevisende udformet, med en entydig og logisk struktur, og med velprioriterede bevægelseshierarkier inde og ude, der forbinder de ønskede funktioner og understøtter de ønskede nærheder meget overbevisende. Dette bevirker, at bygningen bliver meget nem at aflæse og bevæge sig i, med stor overskuelighed til følge, hvilket er fremragende.

 • Børne- og Ungeuniverset kommer til at rumme 1000 skoleelever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn
 • Ny daginstitution sikrer, at man fortsat kan opretholde pasningsgarantien i området
 • Byggefeltets grundareal: 6.200 m² . Hertil kommer udearealer.
 • Byggeriets etageareal: ca. 16.000 m²
 • Børne- og Ungeuniversets udearealer kommer til at ligge i direkte tilknytning til Stigsparken.
 • Aalborg Kommune har i forvejen to bæredygtighedscertificerede daginstitutioner (efter DGNB)
 • Skansevejens Skole og børnehaven Ane Dam flytter ind i det nye univers fra 2025.

Bygherrerådgiverteamet

D|K2 er Aalborg Kommunes bygherrerådgiver på Børne- og Ungeuniverset og har følgende underrådgivere tilknyttet: NERD architects, Learningspaces (pædagogik og læringsmiljøer), Norconsult – KAAI A/S (ingeniører), Etos (ingeniører bæredygtighed), CFBO (byplan og plangrundlag). 

Personer

 • Morten Dencker Grønbæk - projektleder - D|K2
 • Mona Frederiksen - assisterende projektleder - D|K2
 • Søren Bolding Christiansen - procesleder visionsproces - NERD architects
 • Dorte Alber - chefkonsulent - NERD architects
 • Tine Overgaard - ansvarlig for arkitektur - NERD architects
 • Winie Ricken - pædagogik og læringsekspert - Learning Spaces
 • Leo Helmer - ingeniøransvarlig - Norconsult - KAAI A/S
 • Lars Frost Larsen - ansvarlig for bæredygtighed, smart-city og miljø - ETOS ingeniører
 • Tina Olsen - ansvarlig for byplan og plangrundlag - CFBO
 • Susanne Bang Vandborg - ansvarlig for IKT - D|K2

Totalentreprenørteamet

A. Enggaard (entreprenør) er kontraktholder og har følgende underentreprenører med på opgaven:  Kjæer og Richter (arkitekter), Arkplan (landskabsarkitekter), COWI A/S (rådgivende ingeniører) og Ekolab (DGNB og bæredygtighed). 

 Aalborg Kommune styregruppen

 • Jakob Ryttersgaard, direktør, Børn og Unge (Projektejer)
 • Morten Skipper Christensen, Økonomichef, Børn og Unge
 • Charlotte Petronelle Krogh Knudsen, Afdelingsleder, By og Land
 • Erik Kristensen, Afdelingschef i Sund og Kultur
 • Peter Munk, Bygningschef, AaK Bygninger
 • Intern projektleder skole: Karen Nygaard Kristensen, Udviklingskonsulent, Børn og Unge 
 • Intern projektleder byggesag: Tina Baandrup Hjort, Bygherrerådgiver, AaK Bygninger

Med et Børne- og Ungeunivers i Stigsborg bydelen vil vi skabe et Sammenhængende tilbud fra 0 til 16 år – en ramme hvor børn og unge kan udvikles og dannes i Et godt børne- og ungeliv, der danner et solidt og bæredygtigt fundament for livsglæde, initiativ og foretagsomhed i barndommen og senere i tilværelsen som ung og voksen.

Et fyrtårn

Som et fyrtårn for Sammenhæng mellem daginstitution, skole og DUS skal Børne- og Ungeuniverset dagen igennem summe af leg, aktivitet og kreativitet. Overalt skal man opleve glade og engagerede børn og voksne, som leger og lærer sammen på tværs af alder og interesser. Trivsel og Betydningsfulde fællesskaber er i højsædet. Venskaber og gode relationer er vigtige i Børne- og Ungeuniverset, som er for Alle børn og unge.

Unik beliggenhed

Beliggenheden ved park og fjord giver en unik mulighed for at skabe varierede Udendørs læringsmiljøer i tilknytning til Børne- og Ungeuniverset. Herigennem skabes et stærkt grundlag for at arbejde med Bæredygtighed og det maritime - herunder samspillet mellem menneske, natur og samfund. Og det giver potentiale for at styrke Bevægelse som en integreret del af undervisningen.

Tværfaglighed og proces fra ide til produkt skal være omdrejningspunkter for de Projekt- og undervisningsforløb, som børn og unge i alle aldre skal indgå i. I Børne- og Ungeuniverset arbejder børn og unge med Relevante og virkelighedsnære emner, fænomener og udfordringer. Det sker i samarbejde med lærere og pædagoger, men også i samarbejde med voksne fra andre sammenhænge, som kan bidrage med supplerende former for viden og faglighed.

Med fokus på, at alle børn og unge har brug for at udvikle Tidssvarende kompetencer og Tillid til egne muligheder, er målet, at hvert eneste barn finder sin rette hylde, klædes på til deltagelse og bliver en stjerne på sin helt egen måde.

Dynamo for Stigsborg

Funktionen som Bydelshus og mødested udspiller sig gennem hele dagen – dog særligt om eftermiddagen og aftenen i fælleshuset, idrætsfaciliteterne, værkstederne og uderummet, hvor Børne- og Ungeuniverset danner ramme om samvær og interessefælleskaber for venner, naboer, familier, klubber og foreninger. Der er kulturtilbud, værksteder, events og aktiviteter, hvor man kan mødes, lege, spise og være sammen. Som et åbent bydelshus bliver Børne- og Ungeuniverset en vigtig Dynamo for udviklingen af en ny og attraktiv bydel ved Stigsborg Havnefront.

Børne- og Ungeuniverset, der skal huse både folkeskole og daginstitution, er blandt 7 projekter, der har fået bevilget midler af Interreg ØKS (Interreg Øresund Kattegat Skagerrak) til at arbejde med udviklingen af bæredygtigt offentligt byggeri i Nordjylland og Skandinavien.

Læs mere om Interreg ØKS på deres hjemmeside

Dermed er der lagt op til, at Børne- og Ungeuniverset bliver en driftsvenlig bygning, baseret på bæredygtighed og cirkulær økonomi, med lavt energiforbrug og lav CO2-udledning i både anlægs- og driftsfasen.
Midlerne skal også fremme bæredygtig adfærd inde i bygningen. Derfor kommer man også til at indarbejde nye, intuitive IT-løsninger og teknologier i bygningen.

Intern projektleder skole: Karen Nygaard Kristensen, Udviklingskonsulent, Børn og Unge

Send mail til Karen Nygaard Kristensen


Intern projektleder byggesag: Tina Baandrup Hjort, Bygherrerådgiver, AaK Bygninger

Send mail til Tina Baandrup Hjort

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang