Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Udvikling og projekter Bæredygtig kommune Grønne partnerskaber

Grønne partnerskaber

Aalborg Kommune er en del af en række grønne partnerskaber og projekter, som alle bidrager til positiv vækst og udvikling i kommunen. Initiativerne understøtter bæredygtig udvikling og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgere.

Aalborg Commitments – bæredygtige byer

Gennem Aalborg Charteret og Aalborg Commitments arbejder vi sammen på at blive mere bæredygtige.

Bæredygtighed blev for alvor sat på verdens dagsorden i 1992, og på baggrund heraf påbegyndte Europa målrettet arbejdet med bæredygtighed på lokalt niveau. Aalborg Charteret udviklede Aalborg Kommune i samarbejde med EU-kommissionen i 1994 og dannede blandt andet den Europæiske Kampagne for Bæredygtige Byer. Aalborg Commitments fulgte initiativet op i 2004.

I dag har næsten 3.000 lokale byer og kommuner underskrevet Aalborg Charteret, mens omkring 700 har underskrevet Aalborg Commitments.

Den europæiske kampagne for bæredygtige byer er forankret på webportalen for Europæiske Bæredygtige Byer. Bag samarbejdet på denne internationale scene står ICLEI og Aalborg Kommune. Formålet med portalen er at samle alle europæiske bæredygtighedsinitiativer og at styrke netværksarbejdet i Europa omkring bæredygtig byudvikling.

Læs mere på European Sustainable Cities Platform

Aalborg Commitments – bæredygtige byer

Gennem Aalborg Charteret og Aalborg Commitments arbejder vi sammen på at blive mere bæredygtige.

Bæredygtighed blev for alvor sat på verdens dagsorden i 1992, og på baggrund heraf påbegyndte Europa målrettet arbejdet med bæredygtighed på lokalt niveau. Aalborg Charteret udviklede Aalborg Kommune i samarbejde med EU-kommissionen i 1994 og dannede blandt andet den Europæiske Kampagne for Bæredygtige Byer. Aalborg Commitments fulgte initiativet op i 2004.

I dag har næsten 3.000 lokale byer og kommuner underskrevet Aalborg Charteret, mens omkring 700 har underskrevet Aalborg Commitments.

Den europæiske kampagne for bæredygtige byer er forankret på webportalen for Europæiske Bæredygtige Byer. Bag samarbejdet på denne internationale scene står ICLEI og Aalborg Kommune. Formålet med portalen er at samle alle europæiske bæredygtighedsinitiativer og at styrke netværksarbejdet i Europa omkring bæredygtig byudvikling.

Læs mere på European Sustainable Cities Platform

Green Fleets – grønnere transport

Green Fleets sætter skub på omstilling af transportmidler

Transportsektoren har et stort potentiale i den grønne omstilling. Kommunerne har en stor rolle i at sætte skub i den grønne omstilling af transporten, fordi vi har flere strenge at spille på. 
Som kommune råder vi både over store køretøjsflåder med forskellige former for køretøjer og kan derfor skubbe på markedet over en bred kam ved selv internt at omstille egne køretøjer, men også ved internt at reducere behovet for køretøjer.

Kommuner har også medansvaret for mange køretøjer i forbindelse med de udbud og aftaler, der bliver indgået i regi af kommunens aktiviteter. Disse køretøjer ejes af private aktører, men kommunen kan via krav og kriterier være med til at motivere til en grønnere transport heraf. 

Derfor har danske og svenske partnere igangsat et projekt med økonomisk støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kaldet Green Fleets, som skal dykke ned i denne dagsorden og sammen finde bæredygtige måder at omstille flåderne på.

Forprojekt viste potentialer

Gennem et forprojekt er der identificeret en række udfordringer angående effektivisering og grøn omstilling af kommunale køretøjer. Hertil er der også identificeret et potentiale og nogle barrierer i forbindelse med at skubbe på det private markeds grønne omstilling af køretøjer. 

Først og fremmest er der større afstande, lavere befolkningstæthed samt færre penge og ressourcer til rådighed i de deltagende kommuner i Danmark og Sverige. Via Greenfleets understøttes kommunerne i disse regioner i at kunne tænke smartere og effektivisere, lempeliggøre interne og eksterne barrierer samt højne de ansattes videns- og kompetencegrundlag med henblik på at skabe en effektiv grøn omstilling af transporten. 

I projektet arbejdes der med omstillingen af kommunernes interne køretøjer, grøn transport igennem udbud og aftaler, effektivisering af kommunernes interne køretøjer samt de interne strukturer i kommunerne. Vi vil herigennem implementere nye løsninger, værktøjer og processer til at kunne overkomme de udfordringer og barrierer, vi har identificeret og møder på vejen.

Samarbejde på tværs af lande og kommuner styrker resultaterne

I forprojektet blev det klart, at den mest effektive grønne omstilling af transporten sker i et samarbejde på tværs i Danmark og Sverige. Der er ensartede karakteristika og et fælles potentiale for at kunne lykkes med dette arbejde. Hertil findes der gode erfaringer og løsninger ved enkeltstående kommuner på tværs af landene, hvor vi kan lære af hinanden og benytte os af den allerede eksisterende viden. 

Det er essentielt, at man ikke selv skal opfinde og drive omstillingen, hvorfor det også giver god mening med tværnationale samarbejde. Der bliver også etableret en følgegruppe af ligesindede kommuner, som vi forventer vil bringe stor værdi, både til at få sparring og erfaringer fra andre, men også til at kunne modtage erfaringerne og løsningerne skabt igennem GreenFleets projektet. 

Støttet af Interreg

GreenFleets-projektet er støttet af Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS), som er et regionalt samarbejdsprogram, der strækker sig over Danmark, Sverige og Norge. Programmet støtter projekter, der fremmer grænseoverskridende samarbejde og bæredygtig udvikling inden for områder som erhvervsliv, miljø, kultur og transport.

Partnere i projektet

 • Aalborg Kommune
 • Aalborg Universitet
 • Dalslands miljö- och energiförbund
 • Foreningen for danske elbiler
 • Fyrbodals kommunalförbund
 • Hjørring Kommune
 • Högskolan i Halmstad
 • Sjuhärads Kommunalförbund / Boråsregionen
 • Skive Kommune.

Alt i alt forventer vi, at partnerskabet via dette projekt, kan accelerere den grønne omstilling af transporten internt i partnerskabskommunerne, men også via vores aktiviteter inspirere andre kommuner i Danmark og Sverige.

Green Fleets – grønnere transport

Green Fleets sætter skub på omstilling af transportmidler

Transportsektoren har et stort potentiale i den grønne omstilling. Kommunerne har en stor rolle i at sætte skub i den grønne omstilling af transporten, fordi vi har flere strenge at spille på. 
Som kommune råder vi både over store køretøjsflåder med forskellige former for køretøjer og kan derfor skubbe på markedet over en bred kam ved selv internt at omstille egne køretøjer, men også ved internt at reducere behovet for køretøjer.

Kommuner har også medansvaret for mange køretøjer i forbindelse med de udbud og aftaler, der bliver indgået i regi af kommunens aktiviteter. Disse køretøjer ejes af private aktører, men kommunen kan via krav og kriterier være med til at motivere til en grønnere transport heraf. 

Derfor har danske og svenske partnere igangsat et projekt med økonomisk støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kaldet Green Fleets, som skal dykke ned i denne dagsorden og sammen finde bæredygtige måder at omstille flåderne på.

Forprojekt viste potentialer

Gennem et forprojekt er der identificeret en række udfordringer angående effektivisering og grøn omstilling af kommunale køretøjer. Hertil er der også identificeret et potentiale og nogle barrierer i forbindelse med at skubbe på det private markeds grønne omstilling af køretøjer. 

Først og fremmest er der større afstande, lavere befolkningstæthed samt færre penge og ressourcer til rådighed i de deltagende kommuner i Danmark og Sverige. Via Greenfleets understøttes kommunerne i disse regioner i at kunne tænke smartere og effektivisere, lempeliggøre interne og eksterne barrierer samt højne de ansattes videns- og kompetencegrundlag med henblik på at skabe en effektiv grøn omstilling af transporten. 

I projektet arbejdes der med omstillingen af kommunernes interne køretøjer, grøn transport igennem udbud og aftaler, effektivisering af kommunernes interne køretøjer samt de interne strukturer i kommunerne. Vi vil herigennem implementere nye løsninger, værktøjer og processer til at kunne overkomme de udfordringer og barrierer, vi har identificeret og møder på vejen.

Samarbejde på tværs af lande og kommuner styrker resultaterne

I forprojektet blev det klart, at den mest effektive grønne omstilling af transporten sker i et samarbejde på tværs i Danmark og Sverige. Der er ensartede karakteristika og et fælles potentiale for at kunne lykkes med dette arbejde. Hertil findes der gode erfaringer og løsninger ved enkeltstående kommuner på tværs af landene, hvor vi kan lære af hinanden og benytte os af den allerede eksisterende viden. 

Det er essentielt, at man ikke selv skal opfinde og drive omstillingen, hvorfor det også giver god mening med tværnationale samarbejde. Der bliver også etableret en følgegruppe af ligesindede kommuner, som vi forventer vil bringe stor værdi, både til at få sparring og erfaringer fra andre, men også til at kunne modtage erfaringerne og løsningerne skabt igennem GreenFleets projektet. 

Støttet af Interreg

GreenFleets-projektet er støttet af Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS), som er et regionalt samarbejdsprogram, der strækker sig over Danmark, Sverige og Norge. Programmet støtter projekter, der fremmer grænseoverskridende samarbejde og bæredygtig udvikling inden for områder som erhvervsliv, miljø, kultur og transport.

Partnere i projektet

 • Aalborg Kommune
 • Aalborg Universitet
 • Dalslands miljö- och energiförbund
 • Foreningen for danske elbiler
 • Fyrbodals kommunalförbund
 • Hjørring Kommune
 • Högskolan i Halmstad
 • Sjuhärads Kommunalförbund / Boråsregionen
 • Skive Kommune.

Alt i alt forventer vi, at partnerskabet via dette projekt, kan accelerere den grønne omstilling af transporten internt i partnerskabskommunerne, men også via vores aktiviteter inspirere andre kommuner i Danmark og Sverige.

MoLo Hubs – bæredygtig logistik

Aalborg Kommune samarbejder med internationale partnere om at teste nye logistikservices og -løsninger, som skal bidrage til at reducere kørsler og CO2 i byer. Projektet kaldes MoLo Hubs.

I Aalborg Kommune tester vi et nyt bokskoncept, hvor flere services kan kombineres. Vi opsætter 50 bokse i områder med etageboliger. I boksene tester vi flere løsninger som for eksempel at aflevere forskellige affaldstyper samt at hente og sende pakker.   

Formålet er at gøre det nemt og nært for borgere i etageejendomme at affaldssortere.

Samtidig er formålet også at minimere og undgå flere kørsler i byområdet. I stedet for at indsætte yderligere kørsler til indsamling af andre affaldstyper som farligt affald, benytter vi den eksisterende kapacitet hos fragtfirmaer, som ofte har ekstra plads efter at have afleveret pakker samme sted.

Aalborg Kommune samarbejder med Homerunner og Huset Venture Nordjylland.
   
Alle virksomheder og distributører har mulighed for at benytte boksene og dermed samles flere muligheder og services samme sted.

Indsatsen er en del af EU-projektet Molo Hubs, hvor partnere fra Tyskland, Holland, Belgien og Sverige tester forskellige løsninger og undersøger, om de har potentiale til at blive udrullet i andre europæiske byer. Projektet er støttet af Interreg North Sea og foregår fra 2023 til 2026. 

Læs mere om projektet og de andre partneres testløsninger på MoLo Hubs hjemmeside.

Læs mere om, hvordan du kan aflevere farligt affald og hente pakker i samme boks.

MoLo Hubs – bæredygtig logistik

Aalborg Kommune samarbejder med internationale partnere om at teste nye logistikservices og -løsninger, som skal bidrage til at reducere kørsler og CO2 i byer. Projektet kaldes MoLo Hubs.

I Aalborg Kommune tester vi et nyt bokskoncept, hvor flere services kan kombineres. Vi opsætter 50 bokse i områder med etageboliger. I boksene tester vi flere løsninger som for eksempel at aflevere forskellige affaldstyper samt at hente og sende pakker.   

Formålet er at gøre det nemt og nært for borgere i etageejendomme at affaldssortere.

Samtidig er formålet også at minimere og undgå flere kørsler i byområdet. I stedet for at indsætte yderligere kørsler til indsamling af andre affaldstyper som farligt affald, benytter vi den eksisterende kapacitet hos fragtfirmaer, som ofte har ekstra plads efter at have afleveret pakker samme sted.

Aalborg Kommune samarbejder med Homerunner og Huset Venture Nordjylland.
   
Alle virksomheder og distributører har mulighed for at benytte boksene og dermed samles flere muligheder og services samme sted.

Indsatsen er en del af EU-projektet Molo Hubs, hvor partnere fra Tyskland, Holland, Belgien og Sverige tester forskellige løsninger og undersøger, om de har potentiale til at blive udrullet i andre europæiske byer. Projektet er støttet af Interreg North Sea og foregår fra 2023 til 2026. 

Læs mere om projektet og de andre partneres testløsninger på MoLo Hubs hjemmeside.

Læs mere om, hvordan du kan aflevere farligt affald og hente pakker i samme boks.

KIMO – havmiljø og kystbeskyttelse

Aalborg Kommune er medlem af Kommunernes Internationale MiljøOrganisation (KIMO).

KIMO er et uafhængigt miljøsamarbejde, der repræsenterer kystsamfund, særligt i spørgsmål om havmiljøforurening.

KIMO blev stiftet af 4 nordsøkommuner i 1990, og har siden etableringen arbejdet for beskyttelse, bevarelse og forbedring af havmiljøet i det nordlige Europa.

I Danmark var Esbjerg det stiftende medlem, og KIMO Danmark har med tiden bredt sig rundt om Jylland og videre til øerne. Det internationale KIMO-samarbejde for lokale myndigheder strækker sig i dag fra det nordøstlige Atlanterhav til Østersøen.

Organisationens arbejde er tværpolitisk og drevet af medlemskommunernes kollektive holdninger og ambitioner. Gennem KIMO har kommunerne et netværk og forum til vidensdeling, hvor vi kan øge bevidstheden om de problemstillinger, som truer kysterne og havene. KIMO arbejder også bredere for at sætte havmiljø på dagsordenen og kan via samarbejdspartnere og forbindelser påvirke national og international lovgivning.

Aalborg Kommune er i KIMO Danmark repræsenteret af byrådsmedlem Per Clausen (Ø)

Læs mere på KIMO Danmarks hjemmeside

Et bedre havmiljø og kystbeskyttelse står højt på den politiske dagsorden i Aalborg Kommune. Vi er medlem af KIMO Danmark for at styrke miljøindsatsen lokalt, nationalt og internationalt. Med medlemskabet af KIMO Danmark søger Aalborg Kommune større indflydelse på den nationale og internationale politiske scene.

KIMO – havmiljø og kystbeskyttelse

Aalborg Kommune er medlem af Kommunernes Internationale MiljøOrganisation (KIMO).

KIMO er et uafhængigt miljøsamarbejde, der repræsenterer kystsamfund, særligt i spørgsmål om havmiljøforurening.

KIMO blev stiftet af 4 nordsøkommuner i 1990, og har siden etableringen arbejdet for beskyttelse, bevarelse og forbedring af havmiljøet i det nordlige Europa.

I Danmark var Esbjerg det stiftende medlem, og KIMO Danmark har med tiden bredt sig rundt om Jylland og videre til øerne. Det internationale KIMO-samarbejde for lokale myndigheder strækker sig i dag fra det nordøstlige Atlanterhav til Østersøen.

Organisationens arbejde er tværpolitisk og drevet af medlemskommunernes kollektive holdninger og ambitioner. Gennem KIMO har kommunerne et netværk og forum til vidensdeling, hvor vi kan øge bevidstheden om de problemstillinger, som truer kysterne og havene. KIMO arbejder også bredere for at sætte havmiljø på dagsordenen og kan via samarbejdspartnere og forbindelser påvirke national og international lovgivning.

Aalborg Kommune er i KIMO Danmark repræsenteret af byrådsmedlem Per Clausen (Ø)

Læs mere på KIMO Danmarks hjemmeside

Et bedre havmiljø og kystbeskyttelse står højt på den politiske dagsorden i Aalborg Kommune. Vi er medlem af KIMO Danmark for at styrke miljøindsatsen lokalt, nationalt og internationalt. Med medlemskabet af KIMO Danmark søger Aalborg Kommune større indflydelse på den nationale og internationale politiske scene.

Covenant of Mayors – drivhusgasser

EU’s borgmesteraftale ”Covenant of Mayors”, som Aalborg Kommune tilsluttede sig i 2014, forpligter kommunen sig til konkrete målsætninger om at reducere udledningen af drivhusgasser fra kommunen som geografisk enhed.

Læs mere om Covenant of Mayors på Europa-Kommisionens hjemmeside

Covenant of Mayors – drivhusgasser

EU’s borgmesteraftale ”Covenant of Mayors”, som Aalborg Kommune tilsluttede sig i 2014, forpligter kommunen sig til konkrete målsætninger om at reducere udledningen af drivhusgasser fra kommunen som geografisk enhed.

Læs mere om Covenant of Mayors på Europa-Kommisionens hjemmeside

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang