Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Godt nyt for Aalborgs foreningsliv: Frivillige brobyggere vil hjælpe borgere ind i Aalborgs mange fællesskaber

Godt nyt for Aalborgs foreningsliv: Frivillige brobyggere vil hjælpe borgere ind i Aalborgs mange fællesskaber

Sundhed og Kultur har indgået et samarbejde med organisationen Social Sundhed om opstart og forankring af deres nye indsats Foreningsbrobygning i Aalborg. Social Sundhed har fået bevilget to millioner fra TrygFonden til etablering af Foreningsbrobygning i Aalborg over en 3-årig periode.

I Danmark er vi stolte af vores foreningsliv og Aalborg er ingen undtagelse. Det skal endnu flere borgere nu havde glæde og gavn af. Efter nogle succesfulde år i Aarhus Kommune med indsatsen Sundhedsbrobygning, hvor frivillige brobyggere støtter udsatte i mødet med sundhedsvæsenet, er det nu blevet tid for organisationen Social Sundhed at bygge videre på de gode erfaringer i Aarhus og også etablere Foreningsbrobygning i Aalborg.  Social Sundhed har fået midler af Tryg Fonden til blandt andet at uddanne frivillige foreningsbrobyggere, der kan hjælpe mennesker i udsatte og sårbare positioner over i attraktive tilbud i foreningslivet:


”Vi er glade for at Foreningsbrobygning er kommet til Aalborg, for der er et stort potentiale. I Aalborg har vi et stort, mangfoldigt og velfungerende foreningsliv og vi ved at aktiviteterne her har stor gavn for borgerne både i forhold til den fysiske og mentale sundhed. Vi ved at det styrker den enkelte at blive en del af et meningsfyldt fællesskab og ikke mindst deltage i sunde aktiviteter” siger Jes Lunde, Rådmand i Sundhed og Kultur.

Sårbare lever kortere – fællesskaber kan være vejen til sundhed

I dag har mennesker i udsatte livssituationer markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt og dør i gennemsnit 17 år før gennemsnitslevealderen.  Denne sociale ulighed i sundhed vil Sundhed og Kultur og Social Sundhed samarbejde om at gøre noget ved, nu også via de gode værdier og aktiviteter i foreningslivet.
Frivillige brobyggere skal gøre det nemmere at komme ind i en forening ved at koble mennesker i sårbare livspositioner med foreninger og aktiviteter. Social Sundhed uddanner sundhedsfaglige studerende til at blive frivillige brobyggere og stå til rådighed for personer mellem 15 og 65 år som ønsker at starte på en aktivitet. Brobyggerne skal hjælpe til at finde vej til den rette forening ved at lytte, forstå behovene, tage med og selv deltage i aktiviteten. Det kunne f. eksempel være et gåhold, fodbold, svømning eller dans, hvor brobyggerne støtter i opstarten, indtil personen er klar til at deltage på egen hånd.

”Den sociale ulighed i sundhed strækker sig langt udover mødet med sundhedsvæsenet alene - som vi arbejder med i sundhedsbrobygningen. Elementer som ensomhed, bevægelse og fællesskaber er afgørende for menneskers sundhed. Derfor vil vi med Foreningsbrobygning engagere os i Aalborgs spændende foreningsliv og fællesskaber, med visionen om at gøre det endnu mere mangfoldigt og åbent for langt flere mennesker” siger Kristina Louise Bliksted, Stifter og Direktør i Social Sundhed

Brobygning til foreningslivet er et centralt fokuspunkt i flere politikker og strategier i Aalborg Kommune fx. Sundhedspolitikken og visionsaftalen for Bevæg Dig For Livet. Dermed kommer Social Sundhed og etableringen af Foreningsbrobygning i Aalborg til at understøtte arbejdet med at omsætte de politiske ambitioner til konkrete handlinger. Samarbejdet med Social Sundheds vil bl.a. betyde at kommunes borgere i genoptræningsforløb kan blive hjulpet videre ud i det etablerede foreningsliv efter endt forløb i sundhedstilbuddet. 
Arbejdet med opstarten af Foreningsbrobygning i Aalborg er allerede gået i gang og i løbet af foråret 2024 vil de første frivillige foreningsbrobyggere begynde at følge med ud i Aalborgs mangfoldige foreningsliv. 

 

Fakta

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. Social Sundhed har i flere år hjulpet mennesker i udsatte og sårbare positioner i Aalborg med at komme afsted til deres aftaler i sundhedsvæsenet. Nu udvides Social Sundheds arbejde med en ny indsats som omhandler Foreningsbrobygning med støtte og følgeskab til deltagelse i Aalborg foreningsliv. 

Kontakt Social Sundhed Aalborg på tlf. 4295 4235

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang