Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Gentænkning af velfærden og fremtidens socialområde

Gentænkning af velfærden og fremtidens socialområde

Seks af Danmarks største kommuner og Tænketanken Mandag Morgen præsenterer fem nye anbefalinger med et ønske om at gentænke velfærden på socialområdet. Initiativet kommer som svar på stigende udfordringer og økonomisk pres på særligt det specialiserede socialområde. Anbefalingerne opfordrer til en fælles indsats på tværs af stat, regioner, kommuner og civilsamfund.

Det specialiserede socialområde omfatter en stor gruppe borgere. I 2021 tog kommunerne sig af ca. 190.000 sårbare og udsatte børn, unge og voksne med komplekse behov – herunder psykiske lidelser, handicap, misbrug og andre forhold, der gør det udfordrende for den enkelte at fungere i hverdagen. 

Men indsatsen står over for betydelige udfordringer. Antallet af børn, unge og voksne som søger hjælp vokser. Deres behov bliver samtidig mere komplekse, hvilket har resulteret i et øget økonomisk pres. Et pres som gør det svært for kommunerne at opretholde en høj kvalitet i indsatsen på det specialiserede socialområde.

I lyset af udfordringerne præsenterer seks af landets største kommuner nu et katalog med fem anbefalinger rettet mod regeringen og ekspertudvalget på socialområdet. Målet er at skabe bedre vilkår for landets borgere, særligt for de mest udsatte, ved at styrke og prioritere indsatsen.

De fem anbefalinger adresserer nogle af de største udfordringer på området, som er:

  • Skab de rette rammer om den forebyggende indsats
  • Let den bureaukratiske byrde og ensret tilsynene
  • Byg bro mellem forskning og praksis og prioriter kompetenceudvikling
  • Lav lovgivning og rammer, der understøtter tværsektorielt samarbejde og helhedsorienterede indsatser
  • Vær tydelig i den politiske prioritering
  • Anbefalingerne skal også ses som en generel opfordring til, at alle på tværs af stat, regioner, landets øvrige kommuner, civilsamfund og borgere involverer sig i drøftelserne, og arbejder sammen om at styrke det specialiserede socialområde.

Kataloget er udarbejdet i samarbejde mellem København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers kommuner samt Tænketanken Mandag Morgen. 

Se det fulde anbefalingskatalog hos Mandag Morgen

Kontakt

Voksensocialafdelingens Sekretariat

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 74 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang