Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Strategien Tryg Aalborg

Strategien Tryg Aalborg

Titel: Tryg Aalborg
Vedtaget: 2014 af Aalborg Byråd
Opdateret: 2018 og 2022

Strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland.


Formål

Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland ved, at tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er en menneskeret at kunne være tryg - derfor er tryghed højt prioriteret. Med denne strategi vil vi, i fællesskab, medvirke til at underbygge, fastholde eller øge trygheden. Vi vil udvikle samarbejdet og skabe en fælles retning for en mere tryg kommune.

I Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland er tryghed allerede et prioriteret område, og der foretages adskillige indsatser, hvor tryghed, direkte eller indirekte, indgår som en del af indsatserne. Indsatserne er dannet gennem mange års prioritering af tryghed. Indsatserne foregår i et samarbejde, hvor blandt andet tværgående koordinering, samarbejde, tværfaglighed, forebyggelse og helhedsorientering er i højsædet. Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” skal ses i sammenhæng med Nordjyllands Politis, Aalborg Kommunes og Region Nordjyllands øvrige strategier og tryghedsfremmende indsatser.

Samarbejde er det eneste, der flytter noget, Derfor er det vigtigt, at trygheden udvikles i et samarbejde med foreninger, frivillige, boligorganisationer og andre vigtige nøglepersoner. Sammen skaber vi resilisens og modstandskraft for det enkelte individ, by- og boligområder, nærområder og kommunen som helhed.

Målene i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” er:

  • Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed
  • I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed
  • Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag
  • Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres
  • Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune, ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune. 

Målene er som udgangspunkt bredt defineret. For hvert mål er der prioriterede tryghedsskabende og handlingsorienterede indsatser. De formulerede indsatser er helhedsorienterede, og der handles på individ, gruppe, og geografisk niveau. Indsatserne udgør tilsammen en helhedsorienteret tryghedsfremmende indsats. Indsatser og samarbejde styrkes og udvikles undervejs i relation til udviklingen af tryghed blandt borgerne.


Samskabelse og facilitering

Tryg Aalborg vil fortsat række hånden ud til foreninger, frivillige, boligorganisationer og alle andre engagerede borgere. Kun ved, at vi løfter i fællesskab, kan vi sikre, at Aalborg Kommune forbliver en meget tryg kommune. Vi vil have fokus på samskabelse, involvering og inddragelse af civilsamfundet i tryghedsskabende initiativer. Det vil være muligt, via de enkelte tryghedsfremmende indsatser, at trække på ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” både, hvad angår facilitering, procesforløb og samskabelsesindsatser via relevante metoder og co-creation forløb (metode for samskabelse) i forhold til tryghedsskabende indsatser.


Tryghed

Tryghed kan beskrives som et tosidet fænomen, hvor trygheden betragtes ud fra en følelsesmæssig eller faktuel tilgang. Den oplevede tryghed afhænger af den enkeltes livserfaring, personlige psykologiske forhold og særlige livsomstændigheder. Hvorimod den faktiske tryghed relaterer til de mere objektive forhold såsom kriminalitetsniveauet og sikkerhedstiltag. 

Hvad den enkelte oplever som trygt eller utrygt kan variere fra person til person. Tidligere oplevelser eller fortællinger i omgangskredsen, det være sig rygter eller ”fake news”,  kan skabe utryghed. I "Tryg Aalborg – en mere tryg kommune" vil vi understøtte trygheden gennem en faktuel, nuanceret og virkelighedsnær formidling. 

Formidlingen omhandler fakta og udvikling og initiativer i de prioriterede tryghedsfremmende indsatser i ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”, udvikling i kriminalitetsniveau, erfaringer fra tryghedsfremmende indsatser, og andre relevante tryghedstiltag. 

Læs mere om Tryg Aalborg her

Abonner på nyheder fra Tryg Aalborg

Kontakt

Tovholder i Aalborg Kommune

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 34 20

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang