Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Røgfrie miljøer

Røgfrie miljøer

 • Vedtaget: den 1. juni 2022


Det betyder røgfri arbejdstid

Rammer for røgfri arbejdstid træder i kraft i Aalborg Kommune den 1. juni 2022 og betyder, at det ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden. Rammerne gælder for ansatte, byrådsmedlemmer, gæster, brugere, leverandører og selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Der må ikke ryges i kommunens lokaler, bygninger eller bygningsanlæg eller i nærheden heraf, og hvor medarbejdere, borgere eller brugere har adgang. Det samme gælder de lokaler, bygninger og bygningsanlæg, som kommunen i øvrigt har en aftale om at anvende samt de selvejende institutioner, kommunen har driftsoverenskomst med.

I kommunens ejede, lejede eller på anden måde anvendte køretøjer må der heller ikke ryges.

Ved rygning forstås anvendelse af alle slags tobak og indtagelse af røg i enhver form, herunder e-cigaretter.


Undtagelser

 • Der må ryges i selvbetalte pauser fastlagt gennem overenskomst.
 • Der må ryges på internatkurser efter kursusdagens afslutning, dog i overensstemmelse med kursusstedets retningslinjer.
 • Der må ryges ved aktiviteter, der er anderledes end almindelige arbejdsdage, for eksempel lejrskole, koloni, tidsafgrænsede perioder med betydeligt overarbejde.

Dog må der, trods de beskrevne undtagelser, ikke ryges i forbindelse med arbejdet med børn eller unge - heller ikke i det fri (udendørs).


Særlige arbejdspladser

I lovgivningen er der angivet retningslinjer for visse boliger og arbejdspladser med videre.

 • på ældrecentre, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i den pågældendes bolig 
  • i det tidsrum, hvor ansatte i Aalborg Kommune opholder sig i boligen, skal boligen være røgfri
 • i private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse, skal boligen være røgfri i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen
 • i den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jævnfør §§ 24 og 25 i lov om social service, skal hele dagplejehjemmet være røgfrit, når der passes børn 
  • lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

Håndhævelse

Der er tillid til, at de aftalte rammer overholdes.

Ved overtrædelse af rammer for røgfri arbejdstid kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser. Ved gentagne overtrædelser vil det i yderste konsekvens kunne betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet og behandles i henhold til almindelige ansættelsesretlige regler. Der skal altid foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Kontakt

HR og arbejdsmiljø

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang