Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Opkrævningspolitik

Opkrævningspolitik

  • Titel: Opkrævningspolitik
  • Vedtaget: den 12. december 2011 af Magistraten

Hvis kommunen ikke modtager din betaling til tiden

sender vi en rykkerskrivelse med gebyr. Hvis du herefter ikke betaler eller kontakter kommunen for en betalingsaftale, sender vi endnu en rykkerskrivelse med gebyr.

Er I flere, som hæfter solidarisk for kravet, forbeholder vi os retten til at rykke alle hæftere for den manglende betaling. Det gælder for eksempel daginstitution, DUS, boliglån og ejendomsbidrag.

Hvis du ikke betaler eller indgår en betalingsaftale, efter du er blevet rykket, sender vi kravet til inddrivelse ved Gældsstyrelsen uden yderligere varsel.

Gældsstyrelsen har mulighed for at inddrive kravet ved lønindeholdelse og foretager udlæg i din bankkonto, dit hus, din bil eller andet, så din regning på den måde bliver betalt.

Når kravet er sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, kan Aalborg Kommune ikke længere indgå en aftale med dig.


Betalingsaftaler

Kan du ikke betale din regning eller din rykkerskrivelse, kan du kontakte Opkrævning for at indgå en aftale om betaling.

Du kan ikke få bevilget betalingsaftale på krav med løbende betaling som daginstitution, DUS, kulturskole, husleje, med mere.

Der bevilges heller ikke betalingsaftale på krav med gældsbrev og krav med lovbestemt pant som boliglån, billån og ejendomsbidrag med mere.

Rammen for betalingsaftale på øvrige krav vil være:

  • Den månedlige betaling udgør mindst 250 kroner
  • Løbetid på op til 12 måneder
  • Løbetid på op til 24 måneder for borgere i den lave indkomstgruppe, det vil sige kontanthjælp/førtidspension, samt SU - Undtagelsesvist kan aftalelængden fraviges.
  • P-afgifter deles kun i 2 afdrag.

Specielt vedrørende tilbagebetalingskrav (kontanthjælp, regulering af friplads daginstitution og pension)

Vi fastsætter en betalingsordning ud fra din nettoløn og efter de til enhver tid gældende love/bekendtgørelser.

Overholder du ikke betalingsordning, sender vi automatisk et rykkerbrev med rykkergebyr. Hvis du ikke betaler, efter du er blevet rykket, sender vi kravet til inddrivelse ved Gældsstyrelsen uden yderligere varsel.

Fradrag i løbende udbetaling af kontanthjælp

Hvor særlovgivning giver mulighed for at fradrage i udbetalinger af kontanthjælp, vil dette foregå i fagforvaltningen.

Fradrag i udbetalinger af kontanthjælp kan/skal foretages for følgende krav:

  • DUS-ordning og Daginstitution

Modregning i udbetalinger fra kommunen, Udbetaling Danmark og staten

Uanset henstand/betalingsaftale/fastsatte betalingsordninger vil vi modregne i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark.

Det gælder for eksempel overskydende skat, pensions- eller boligstøtteudbetalinger, hvor lovgivningen giver mulighed for det.

Har du gæld, der vedrører manglende betaling for daginstitution, DUS og klubtilbud, vil der ske modregning i den fulde udbetaling af børne- og ungeydelsen.

Fremsendelse af regninger/opkrævninger /rykkerbreve

Regninger/opkrævninger/rykkerbreve sendes til borgerens e-Boks/Digital Post/folkeregisteradresse. Kommunen har ikke adgang til at ændre eller afmelde e-Boks/Digital Post.


Gebyr

Kommunale krav som er tillagt udpantningsret følger den kommunale rente- og gebyrlov. Gebyret udgør 250 kroner per rykkerbrev.

Kommunale krav som ikke er tillagt udpantningsret følger renteloven. Gebyret udgør 100 kroner per rykkerbrev.


Renter

Aalborg Kommune forbeholder sig ret til at beregne renter efter gældende regler ved enhver for sen betaling. En betalingsaftale stopper ikke renteberegning.

Kontakt

Opkrævningen

Ring til os

99 31 18 30

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang