Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker, strategier og planer Ledelsespolitik

Ledelsespolitik

 • Titel: Aalborg Kommunes ledelsespolitik
 • Vedtaget: af Direktørgruppen i oktober 2019

Ledelsespolitikken tager afsæt i Ledelseskommissionens arbejde og definition på ledelse: ‘Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre’. Vi ser ledelse som noget, der skabes i relationer, og dermed er lederskab og medarbejderskab hinandens forudsætninger.

Aalborg Kommune vil have den bedste ledelse, der matcher den virkelighed, vi befinder os i, og hvor vi sammen skaber værdi for borgerne og samfundet. Det stiller store krav til vores ledere, men det forpligter også Aalborg Kommune som arbejdsplads til at skabe de bedste forudsætninger for ledelse og ledelsesudvikling.

Formålet med politikken er at markere principperne for god ledelse i Aalborg Kommune. Den skal gøre en forskel i arbejdet med kerneopgaven, så vi sammen lykkes med at skabe resultater.

Den sætter retning for den ledelse, vi står på og vil kendes på. Den sørger for, at vi lever op til vores ønske om udvikling, der er et krav i Aalborg Kommune – også på ledelsesfronten.

Ledelsespolitikken indeholder 4 principper:

 1. Vi sætter borgerne først
 2. Vi udvikler sammen
 3. Vi skaber resultater
 4. Vi er gode personaleledere

Vi sætter borgerne først

Det betyder at:
Værdiskabelse for borgerne og samfundet er det centrale omdrejningspunkt i ledelse. I ord og handling sætter lederen borgerhensynet først og inspirerer sine omgivelser til at gøre det samme.

Vi gør det ved at:

 • Bruge kerneopgaven som pejlemærke for beslutninger, prioriteringer og handlinger
 • Tilskynde vores medarbejdere til at møde borgerne, hvor de er og til at se ressourcer hos dem og i deres netværk
 • Arbejde for at vores medarbejdere ved, hvad det vil sige at være til for borgerne og oplever konkret mening hermed

Vi udvikler os sammen

Det betyder at:
Helhedstænkning er en del af vores DNA og ledelse. Vi har en stålsat tro på, at vi lykkes bedst, når vi løfter i flok og skaber bæredygtige resultater sammen.

Ingen er bedst alene.

Vi gør det ved at:

 • Være rollemodeller for en kultur, hvor vi byder borgere og samfund velkomne som samarbejdspartnere
 • Opfordre og udfordre hinanden og vores medarbejdere til at eksperimentere og tænke nyt – også selvom der sker fejl, og vi ikke kender udfaldet
 • Lede forandringer, have udsyn og være opsøgende i forhold til faglig udvikling og nye tendenser

Vi skaber resultater

Det betyder at:
Ledelse skaber resultater, der har effekt i forhold til borgerne og samfundet. Vi har en tillidsfuld dialog om, hvad vi vil, hvad vi skal, og hvad vi gør. Vi udviser handlekraft og omsætter beslutninger til praksis.

Vi gør det ved at:

 • Sætte en tydelig og meningsfuld retning og skabe klare rammer
 • Gå forrest, række ud og samarbejde på tværs af organisatoriske og faglige grænser
 • Følge op på om aktiviteter og indsatser skaber værdi og effekt for borgerne

Vi er gode personaleledere

Det betyder at:
Ledelse er en disciplin, som fordrer selvindsigt og udsyn i forhold til andre. Ledere skal have lyst til at arbejde med og motivere mennesker. Ledelse er et valg og et fag, der forpligter og kræver omhu.

Vi gør det ved at:

 • Skabe og indgå i stærke udviklingsmiljøer, som fremmer kompetencer og udfolder potentialer
 • Involvere, engagere og anerkende vores medarbejdere
 • Tale forventninger, udvise konsekvens og turde tage vanskelige beslutninger

Kontakt

HR og arbejdsmiljø

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang