Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi og statistik Nye CVR-numre i Aalborg i 2023

Nye CVR-numre i Aalborg i 2023

1.566 nye virksomheder i 2023

I 2023 er der i alt registreret 1.566 nye CVR-numre i Aalborg. Det er et fald på 10 procent sammenlignet med 2022 hvor der var 1.733 nye CVR. 

Antallet af nye CVR-numre i 2023 er også lavere end i 2021, hvor der var 1.940 nye CVR-numre. Faldet i nye CVR-numre i 2023 i forhold til 2022 er en generel tendens, som også ses på landsplan og de øvrige store kommuner. 

Set over en længere periode har antallet af nye CVR-numre i Aalborg været stigende fra 2012 til 2018, hvorefter der i 2019 var en mindre fald og i 2020 et større fald, her grundet Covid-19. Efter stigning i 2021 er antallet i årene 2022 og 2023 igen faldende.

 

Figuren viser udvikling i CVR-numre 2012-2023. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Udvikling i CVR-numre i Aalborg Kommune i årene 2012-2023


Størst fald i CVR-numre i første halvår

Faldet i antal nye virksomheder i 2023 er hovedsageligt sket i første halvår af 2023, hvor der var et fald på 131 CVR-numre, svarende til et fald på 14 procent i forhold til samme periode året før.

Andet halvår 2023 viser et fald på 36 nye CVR-registreringer i forhold til 2. halvår 2022, svarende til et fald på fem procent.

Hele året 2023 viser fluktuationer over månederne. Kun juli, august og december måned 2023 viser vækst i forhold til året før, med henholdsvis 11 procent vækst, to procent vækst og en procent vækst. 

Det største fald er sket i februar og september måned, som viser et fald på henholdsvis 22 procent og 17 procent i forhold til samme måneder året før. 

Figuren viser nye CVR-numre fordelt over måneder i årene 2021-2023. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.

Figur: Nye CVR-numre fordelt over måneder i årene 2021-2023


Branchefordeling for nye virksomheder

Af de 1.566 nye virksomheder i 2023 er der flest i brancherne Videnservice og Handel. De to brancher udgør tilsammen over en tredjedel af alle nystartede virksomheder i 2023. Dette gjorde sig også gældende i 2022, omend de to brancher størrelsesmæssigt har byttet plads.

I 2023 er der 313 nye CVR-numre inden for Videnservice, som dermed udgør 20 procent. Der er 243 nye CVR-numre inden for Handel, som udgør 16 procent af alle nystartede virksomheder. 

Branchen Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service, udgør med 149 nye CVR-numre 10 procent. 

Den fjerdestørste branche er Information og kommunikation, som med 141 nye CVR udgør ni procent af samtlige nye CVR-numre i 2023.

Branchen Bygge og anlæg udgør med 140 nye CVR–numre også ni procent af samtlige nye CVR-numre i 2023.

Når 2023 sammenlignes med 2022, ses størst vækst i branchen Videnservice med 40 flere CVR-registreringer i 2023. Det største fald er sket i branchen Transport, som i 2023 har 76 færre CVR registreringer end i 2022.

Figuren viser, hvordan de nye CVR-numre fordeler sig på brancher. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Sådan fordeler de nye CVR-numre sig på brancher 


Valg af virksomhedsform

Flest nye virksomheder er registreret med virksomhedsformen enkeltmandsvirksomhed, som udgør 45 procent. Den næststørste virksomhedsform er aktie- eller anpartsselskab, som udgør 27 procent. Personlig ejet mindre virksomhed udgør 24 procent, mens interessentskaber kun 
udgør fire procent.

I 2022 var der stort set samme fordeling af virksomhedsformer blandt de nye CVR-numre. 

Figuren viser, hvordan forskellige virksomhedsformer fordeler sig. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Sådan fordeler de forskellige virksomhedsformer sig 


Her er de nye virksomheder placeret

Hovedparten af de virksomheder, der er etableret i 2023 har placeret sig i Aalborg bykerne. I alt 1.167 af de 1.566 nye virksomheder er placeret i bykernen, svarende til 75 procent. 

399 af de nye virksomheder er registreret med en oplandsadresse, svarende til 25 procent. Den procentvise fordeling på bykerne/opland er den samme som de sidste tre år. 

Aalborgs bykerne består af postnumrene 9000 Aalborg, 9200 Aalborg SV, 9210 Aalborg SØ, 9220 Aalborg Øst og 9400 Nørresundby. 

Figuren viser, hvordan de nye virksomheder placerer sig i Aalborgs bykerne og opland. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Her placerer de nye virksomheder sig geografisk i Aalborg Kommune

Af de fire oplandsområder nord, øst, sydvest og vest er der flest nye virksomheder registreret i oplandsområde nord, hvor 165 nye virksomheder er registreret i 2023. 

Næstflest er registreret i oplandsområde øst, hvor 110 nye virksomheder er registreret. I oplandsområde sydvest er 55 nye virksomheder registreret i 2023 og i oplandsområde vest er 69 registreret. 


Iværksætterraten i Aalborg og andre store kommuner

Iværksætterraten er et udtryk for, hvor mange nye virksomheder, der er oprettet i forhold til befolkningen i den erhvervsaktive alder. 

Her ses, at Aalborgs iværksætterrate er på 10,9 nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere i 2023.

Aalborg indtager dermed 4. pladsen for højeste iværksætterrate blandt de største kommuner i 2023. 

København og Aarhus har en iværksætterrate på henholdsvis 17,6 og 13,1 nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere og har dermed en højere iværksætterrate end Aalborg.

Også Odense har med 11,7 en iværksætterrate, der er en højere end Aalborg.

Randers og Esbjerg har en lavere iværksætterrate end Aalborg. Lavest er Esbjerg med en iværksætterrate på 9,8 nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere, mens Odense er på 10,6.

Hele landets iværksætterrate er på 13,1 nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere, hvilket er højere end 
iværksætterraten i Aalborg.

Fælles for alle de store kommuner er, at iværksætterraten ligger lavere i 2023 sammenlignet med iværksætterraten for 
2022. Det gælder også for hele landet.

Figur viser, hvordan iværksætterraten ser ud i de landets største kommuner. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Sådan ser iværksætterraten ud i de landets største kommuner

Kontakt

BusinessAalborg

Boulevarden 13, 2. sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 70

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang