Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi og statistik Der er 10.022 virksomheder i Aalborg Kommune

Der er 10.022 virksomheder i Aalborg Kommune

Udviklingen i antal virksomheder i Aalborg

Der er 10.022 virksomheder med mindst én ansat i Aalborg ved udgangen af 2022. Heraf er der 9.156 virksomheder i den private sektor. 

Den private sektor udgør dermed 91 procent af samtlige virksomheder i Aalborg. Den private sektors andel af virksomhedsmassen har ligget stabilt på 91 procent i alle årerne siden 2010. 

Antallet af virksomheder med mindst én ansat har været stigende siden udgangen af 2013, hvor antallet af virksomheder er steget med 1.046 virksomheder. Det svarer til en vækst på 12 procent.

Det seneste år er der kommet 77 flere virksomheder i Aalborg. Det svarer til en vækst på 0,8 procent.

Figur viser udvikling i antal virksomheder med mindst én ansat i perioden 2010-2022. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Udvikling i antal virksomheder med mindst én ansat 2010-2022 


Flest virksomheder inden for handel og transport

Handel og transport (herunder også restauration) er den branche, hvor der er flest virksomheder med ansatte. Ved udgangen af 2022 der 2.571 virksomheder inden for Handel og transport, hvilket svarer til 26 procent af samtlige virksomheder med ansatte i Aalborg.

Erhvervsservice er den næststørste branche med 1.633 virksomheder, mens der er 1.614 virksomheder inden for Offentlig administration, undervisning og sundhed. 

Figuren viser branchefordeling af virksomheder i Aalborg med mindst én ansat i 2022. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.  

Figur: Branchefordeling af virksomheder i Aalborg med mindst én ansat


Store branchemæssige forskelle

Offentlig administration, undervisning og sundhed er den branche, der har haft størst vækst i antal virksomheder det seneste år. I løbet af 2022 kom der 63 flere virksomheder inden for denne branche i Aalborg, hvilket svarer til en fremgang på 4,1 procent. Undervisning og sundhed indeholder virksomheder inden for den offentlige såvel som den private sektor.

Inden for branchen Erhvervsservice er antallet af virksomheder steget med 45 virksomheder. Erhvervsservice dækker over rådgivning, forskning og udvikling, reklame og øvrig erhvervsservice. 

Antallet af virksomheder er også steget inden for Kultur, fritid og anden service. Samt inden for Industri, råstofindvinding og forsyning.

De resterende brancher har haft tilbagegang i antal virksomheder. 

Ved udgangen af 2022 er der 29 færre virksomheder inden for Finansiering og forsikring sammenlignet med udgangen af 2021.

Inden for Bygge og anlæg samt Handel og transport (herunder også restauration) er der henholdsvis 23 og 19 færre virksomheder ved udgangen af 2022 set i forhold til 2021.

Figuren viser udvikling i antal virksomheder fordelt på brancher fra 2021-2022. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.

Figur: Udvikling i antal virksomheder fordelt på brancher fra 2021-2022


Få store og mange små virksomheder

Som det også er tilfældet i hele landet, er Aalborg domineret af små og mellemstore virksomheder. Der er 4.037 virksomheder med kun én ansat i Aalborg ved udgangen af 2022. Det svarer til at 40 procent af det samlede antal virksomheder med ansatte, kun har én ansat. 

77 procent af virksomhederne har under 10 ansatte, mens kun to procent (198 virksomheder) har mindst 100 ansatte.

I løbet af 2022 er antallet af helt små virksomheder med kun én ansat steget med 3,5 procent, svarende til 136 flere virksomheder.

Antallet af virksomheder med 2-19 ansatte er faldet godt to procent, mens antallet af virksomheder med 20 ansatte eller derover er steget med 3,5 procent.

Figuren viser fordeling af antal virksomheder efter størrelse i 2022. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.

Figur: Fordeling af virksomheder efter størrelse 


Sammenligning med andre store danske kommuner  

Aalborg har haft en vækst på 0,8 procent i antal virksomheder med ansatte og ligger dermed under landsgennemsnittet på 1,4 procent. 

Aarhus og København har haft den højeste vækst i antal virksomheder med ansatte blandt de største kommuner (henholdsvis 2,6 procent og 2,5 procent) efterfulgt af Odense med en vækst på 1,4 procent, svarende til landsgennemsnittet.

Randers og Esbjerg ligger under landsgennemsnittet. Randers har haft en vækst på 0,5 procent i antallet af virksomheder. I Esbjerg er antallet af virksomheder med ansatte stort set konstant. 

Figuren viser udvikling i antal virksomheder i Aalborg sammenlignet med de øvrige store danske kommuner fra 2021-2022. Der er figurforklaring i selve webteksten til højtlæsning.   

Figur: Udvikling i antal virksomheder i Aalborg sammenlignet med de øvrige store danske kommuner 

Analysen er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. 


Nysgerrig på flere detaljer?

Denne analyse er en del af BusinessAalborgs BEDREOverblik analyser. BusinessAalborg er erhvervsafdelingen i Aalborg Kommune, som blandt andet tager pulsen på erhvervsudviklingen i Aalborg og Nordjylland og ser på udviklingen i brancher, beskæftigelse, CVR-numre, befolkning og meget mere.

Har du spørgsmål til analysen, er du altid velkommen til at kontakte os. Få tilsendt analysen som PDF ved at skrive til business@aalborg.dk

 

Kontakt

BusinessAalborg

Boulevarden 13, 2. sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 70

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang