Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi og statistik Analyse af eksportvirksomheder i Aalborg

Analyse af eksportvirksomheder i Aalborg

Nøgletal om eksportvirksomheder i Aalborg

  • 1.420 eksportvirksomheder med 20 medarbejdere i gennemsnit
  • 28.565 arbejdspladser
  • Omsætning på 257 milliarder kroner
  • Værditilvækst pr. medarbejder på 967.096 kroner 

Eksportvirksomheder, som har base i Aalborg, udgør 14 procent af den samlede virksomhedsmasse i vores kommune i 2021. Det er på niveau med landsgennemsnittet. Antallet af job i eksportvirksomhederne udgør 27 procent af den samlede beskæftigelse i Aalborg, hvilket er under landsgennemsnittet på 35 procent.

I alt bidrager eksportvirksomhederne med 88 procent af den samlede omsætning i Aalborg, hvilket er højere end landsgennemsnittet, som er på 76 procent. Eksportvirksomheder har således generelt en meget høj omsætning. De nyeste tal for eksport omhandler 2021, som denne analyse er baseret på. 

Figuren opsummerer fakta om antal jobs, antal virksomheder og omsætning inden for eksport.

Figur: Eksportvirksomheders betydning i Aalborg sammenlignet med hele landet. 


1.420 eksportvirksomheder i Aalborg

Der er i alt 1.420 eksportvirksomheder i Aalborg med i alt 28.565 ansatte.. Eksportvirksomhederne i Aalborg har i gennemsnit flere ansatte end virksomheder uden eksport. I gennemsnit er der 20 ansatte i en eksportvirksomhed mod et gennemsnit på ni medarbejdere i virksomheder uden eksport.

Der har været en større stigning i antal eksportvirksomheder i Aalborg sammenlignet med stigningen i antal virksomheder uden eksport. De seneste fem år er antallet af eksportvirksomheder således steget med 15,4 procent. Til sammenligning er antallet af virksomheder uden eksport steget med fem procent. 

Figuren opsummerer, at der har været en stigning i antal eksportvirksomheder siden 2015 og til i dag, hvor der er 1.420 eksportvirksomheder i Aalborg.

Figur: Udvikling i antal eksportvirksomheder med base i Aalborg Kommune. 


Stor vækst i eksportvirksomheders beskæftigelse

Eksportvirksomhederne i Aalborg har haft en større stigning i antal beskæftigede medarbejdere end virksomheder uden eksport. De seneste fem år er antallet af beskæftigede på virksomheder med eksport steget med 2.832 medarbejdere, hvilket svarer til en vækst på 11 procent. Til sammenligning er beskæftigelsen i virksomheder uden eksport steget med 5,3 procent. 

Figuren opsummerer udviklingen i antal medarbejdere på eksportvirksomheder siden 2015 og frem til 2021.

Figur: Udvikling i antal medarbejdere i eksportvirksomheder med base i Aalborg Kommune. 


De største eksportbrancher

Handel og transport er den største eksportbranche i Aalborg målt på beskæftigelse - i alt er 9.313 personer ansat i eksportvirksomheder inden for denne branche. På grund af diskretioneringshensyn har Danmarks Statistik sammenlagt den traditionelt store branche Industri med de fire mindre brancher - Landbrug, Kultur, Ejendomshandel samt Undervisning og sundhed. Denne samling har i alt 8.518 ansatte og er dermed næststørst af eksportbrancherne i Aalborg. Beregnet udgør industri alene omkring 7.000 af de 8.518 ansatte*.

Erhvervsservice udgør med 3.944 ansatte den tredjestørste branche. Herefter kommer Information og kommunikation med 3.854 ansatte og Bygge og anlæg med 2.936 ansatte.

Figurer opsummerer de brancher, hvor der er flest eksportvirksomheder.

Figur: De største eksportbrancher

*Beregning er funderet i, at branchen industri udgjorde omkring 25 procent af den samlede eksportbeskæftigelse i årene 2015-2020. Dette svarer til, at der beregnet for 2021 er mellem 6.856 og 7.427 ansatte i industrivirksomheder med eksport i Aalborg.


Stor vækst i eksportvirksomheders omsætning

Eksportvirksomhederne i Aalborg har haft stigende omsætning. De seneste fem år er omsætningen i eksportvirksomhederne steget med 147 milliarder kroner til 257 milliarder kroner. Det svarer til en vækst på hele 134 procent. Til sammenligning er omsætningen i virksomheder uden eksport steget med fire procent. 

Figuren opsummerer udviklingen i omsætning i eksportvirksomheder fra 2015 til 2021.

Figur: Udvikling i omsætningen i eksportvirksomheder med base i Aalborg Kommune. 

Figuren opsummerer at eksportvirksomheders omsætning er steget med 134 procent fra 2017-2021 og omsætningen i virksomheder uden eksport er vokset med fire procent.

Figur: Vækst i omsætningen 2017-2021


Eksportvirksomheder skaber større værdi pr. medarbejder

Eksportvirksomheder skaber større værdi for hver medarbejder** sammenlignet med virksomheder uden eksport. Hver medarbejder på eksportvirksomheder i Aalborg skaber en værdi på 967.096 kroner i 2021. 

Til sammenligning ligger værditilvæksten for hver medarbejder på virksomheder uden eksport på 274.422 kroner.

**Værditilvækst er udtryk for den værdiskabelse, der finder sted i virksomheder. Værditilvæksten er omsætning og andre driftsindtægter fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester.


Sådan klarer Aalborg sig i forhold til andre kommuner

I det følgende undersøger vi, hvordan Aalborg klarer sig i forhold til de andre store danske kommuner. Vi ser nærmere på eksportvirksomhedernes udvikling i beskæftigelsen og omsætningen.

Sammenligning af eksportvirksomhedernes beskæftigelse

Eksportvirksomhederne i Aalborg har udviklet sig positivt i perioden 2017-2021, hvor antal ansatte er steget med 11 procent. Eksportvirksomhederne i København, Aarhus og Odense har haft en højere vækst i beskæftigelsen med stigninger på henholdsvis 19 procent, 18 procent og 16 procent.

Aalborgs vækst er højere end Randers, som har haft en vækst på otte procent. Esbjerg har haft et fald i beskæftigelsen i eksportvirksomheder på to procent i perioden.

På landsplan steg antallet af ansatte i virksomheder med eksport med syv procent, og Aalborg har dermed haft en højere vækst end landsgennemsnittet.

Figur opsummerer og sammenligner eksportvirksomhedernes stigning i beskæftigelse i Aalborg sammenlignet med de andre store danske byer.

Figur: Eksportvirksomhedernes beskæftigelse i landets største kommuner

Sammenligning af eksportvirksomhedernes omsætning 

Omsætning i eksportvirksomhederne i Aalborg har udviklet sig meget positivt fra 2017 til 2021. Omsætningen blandt eksportvirksomhederne steg med 140 milliarder kroner, hvilket svarer til en vækst på 134 procent. 

Aalborgs stigning i omsætningen er dermed væsentlig højere end i de andre store kommuner og på landsplan. I Aarhus steg eksportvirksomhedernes omsætning med 89 procent, mens væksten i omsætningen i Odense og København var på henholdsvis 42 procent og 38 procent.

I Esbjerg var stigningen på 24 procent, og i Randers var den på syv procent i perioden. På landsplan steg eksportvirksomhedernes omsætning med 33 procent.

Figuren opsummerer og sammenligner Aalborg eksportvirksomhedernes stigning i omsætning med de andre store danske byer.

Figur: Eksportvirksomhedernes omsætning i landets største kommuner


Nysgerrig på flere detaljer?

Ovenstående analyse er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik. Analysen er en del af BusinessAalborgs BEDREOverblik analyser. BusinessAalborg er erhvervsafdelingen i Aalborg Kommune, som blandt andet tager pulsen på erhvervsudviklingen i Aalborg og Nordjylland og ser på udviklingen i brancher, beskæftigelse, CVR-numre, befolkning og meget mere.

Har du spørgsmål til analysen, er du altid velkommen til at kontakte os. Få tilsendt analysen som PDF ved at skrive til business@aalborg.dk

Kontakt

BusinessAalborg

Boulevarden 13, 2. sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 70

Skriv til os

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang