Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Åbenhed og indblik Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfristerne viser, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning om hjælp, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne gælder for områderne under Serviceloven og gælder herunder også for behandling af hjemviste afgørelser. 

Vi behandler spørgmål om hjælp så hurtigt som muligt. Hvis det i en konkret sag ikke er muligt at overholde den fastsatte frist, vil du som ansøger få skriftlig besked om, hvornår afgørelsen vil blive truffet.

Alle sagsbehandlingsfrister indenfor Lov om social service er samlet herunder. Du finder også de specifikke sagsbehandlingsfrister for vores ydelser på de enkelte sider under overskriften 'Det med småt'.

Vi gør opmærksom på, at denne side er under udarbejdelse. 


 

Senior og omsorg

I akutte situationer ydes hjælp straks for eksempel ved behov for:

 • personlig hjælp og pleje, lov om social service § 83 stk. 1 nr. 1
 • mad, lov om social service § 83 stk. 1 nr. 3
 • midlertidigt ophold, lov om social service § 84
 • akut plejehjemspladser, lov om social service § 192 og lov om almene boliger § 54
 • hjælpemidler, lov om social service § 112
 • plejevederlag til døende, lov om social service § 119
 • sygeplejeartikler og lignende til døende, lov om social service § 122

Sagsbehandlingsfristen er 3 dage for følgende sagstype

 • kommunal genoptræning, lov om social service § 86 stk. 1 

Sagsbehandlingsfristen er 7 dage for følgende sagstyper

 • personlig hjælp og pleje samt nødvendige praktiske opgaver og mad, lov om social service § 83, stk. 1, nr. 1, 2 og 3.
 • tidsafgrænset rehabiliteringsforløb lov om social service § 83 a
 • afløsning, lov om social service § 84 stk. 1
 • hjælp til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder, lov om social service § 86 stk. 2

Sagsbehandlingsfristen er 2 uger for følgende sagstyper

 • aflastning og midlertidigt ophold (på ældreområdet), lov om social service § 84 stk. 1 og stk. 2
 • udpegning af hjælper, som kommunen ansætter, lov om social service § 94
 • hjælp til reparation af nødvendig indretning af bil, lov om social service § 114
 • udskiftning som følge af slitage og afmontering af nødvendig indretning i bil, lov om social service § 114
 • individuel befordring (taxa), lov om social service § 117
 • pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, lov om social service § 118

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger for følgende sagstype

 • Praktisk hjælp, lov om social service § 83 stk.1 nr. 2, hvis der ikke samtidig ansøges om personlig hjælp og pleje eller mad

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger for følgende sagstyper

 • hjælpemidler, lov om social service § 112
 • forbrugsgoder, lov om social service § 113
 • boligindretning, lov om social service § 116
 • plejehjem og ældrebolig, lov om social service § 192 og lov om almene boliger § 54

Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder for følgende sagstyper

 • tilskud til nødvendig indretning af en bil, herunder til aggregater, i de situationer, hvor der ikke samtidig søges støtte til anskaffelse af bil, lov om social service § 114
 • udskiftning af udstyr vedrørende handicapbiler, når udskiftningen sker som følge af helbredsmæssige problemstillinger, lov om social service § 114

Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder for følgende sagstype

 • tilskud til bil, lov om social service § 114

 

Børn og Unge

Sagsbehandlingsfristen er 10 hverdage for følgende sagstype

 • Fritagelse fra et sundt frokostmåltid, Dagtilbudsloven § 16 a, stk. 3
 • Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov, Dagtilbudsloven § 27 b
 • Søskendetilskud og fripladstilskud af økonomiske hensyn, Dagtilbudsloven §§ 43 og 43 a
 • SFO søskendetilskud og fripladstilskud, Dagtilbudsloven §§ 63 og 63 a
 • Friplads og søskendetilskud, Dagtilbudsloven § 76
 • Søskendetilskud efter ansøgning, Dagtilbudsloven § 85

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger for følgende sagstype

 • Vedligeholdelsestræning, servicelovens § 86, stk. 2 (§ 44)
 • Vedligeholdelsestræning, servicelovens § 86, stk. 2

Sagsbehandlingsfristen er 6 uger for følgende sagstype

 • Optagelse i særlige dagtilbud, servicelovens § 32

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger for følgende sagstype

 • Træningsredskaber, kurser, supervision og hjælpere, servicelovens § 32 a, stk. 6

Sagsbehandlingsfristen er 1 måned før opstart for følgende sagstype

 • Tilskud til Privat pasning, Dagtilbudsloven § 80
 • Pasning af egne børn, Dagtilbudsloven § 86

Sagsbehandlingsfristen er 3 måneder for følgende sagstype

 • Vejledning, undersøgelse, økonomisk støtte og behandling, servicelovens §§ 11, stk. 5 og stk. 6
 • Kombinationstilbud, Dagtilbudsloven § 85 a
 • Ansat i huset, Dagtilbudsloven § 81 a, stk. 4
 • Godkendelse privat børnepasser, Dagtilbudsloven §§ 78 og 79
 • Godkendelse af privat institution, Dagtilbudsloven § 20

Sagsbehandlingsfristen er 6 måneder for følgende sagstype

 • Hjemmetræning, servicelovens § 32 a, stk.1 (Hvis behandlingstiden i Job og Velfærd på børnefagligundersøgelse er kortere end 4 måneder, er denne behandlingstid tilsvarende kortere)

Ansøgning og genansøgning er 1 gang årligt

 • Hjælpemidler (hører under vores synspulje)
  • Kropsbårne
  • Genbevilling kropsbårne
  • Genbrugshjælpemidler 

Ansøgning og bevilling sker løbende

Fra ASK-pulje til alternativt, supplerende kommunikation. 

 • IKT hjælpemidler (kommunikationshjælpemidler)

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang