Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Åbenhed og indblik Kvalitetsstandarder Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Titel: Kvalitetsstandard 2024: Forebyggende hjemmebesøg

Vedtaget: Kvalitetsstandarden er godkendt af Senior- og Omsorgsudvalget 06.12.2023.


Kvalitetsstandard 2024

Aalborg Kommune har ansvaret for forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden forklarer, hvordan de forebyggende hjemmebesøg foregår. Du kan læse, hvad du kan forvente af de forebyggende medarbejdere, der besøger dig.

Som kommune ønsker vi at fremme din mulighed for at leve et selvstændigt liv. Vi ser det som vores opgave at skabe mulighed for, at du som borger kan tage ansvar for eget liv og dermed øger egen livskvalitet. Derfor tilbyder vi blandt andet forebyggende hjemmebesøg. Formålet er at bidrage til øget tryghed, trivsel og sundhed.

I Aalborg Kommune er velfærd noget, vi udvikler sammen. Sammen med dig og dine nære. Vores relationer er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt. De værdier hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig.

Venlig hilsen
Senior- og Omsorgsudvalget


Generel information

Hvem kan modtage et forebyggende hjemmebesøg?

 • Alle enlige bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg indenfor det år, de fylder 70 år.
 • Du tilbydes et besøg inden for det år, hvor du fylder 75 år og indenfor det år, du fylder 80 år.
 • Når du er fyldt 82 år, vil du hvert år blive tilbudt et besøg.
 • Hvis du er mellem 65 år og 81 år og er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer, har du mulighed for at få et besøg. Det gælder for eksempel, hvis du har været igennem nogle ændringer, der belaster dig. Det kan være tab af ægtefælle, alvorlig sygdom i den nærmeste familie, usund livsstil, længerevarende sygehusophold eller andre belastende hændelser.
 • Ved tab af ægtefælle vil alle borgere fra 65 år modtage et tilbud om besøg.

Hvem kan ikke modtage et forebyggende hjemmebesøg?

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg gælder ikke, hvis du modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Hvad er formålet med et forebyggende hjemmebesøg?

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er at have en fortrolig samtale om din hverdag med fokus på din tryghed i at blive ældre, hvordan du fortsat trives samt bevarer et godt helbred.

Hvem er de forebyggende medarbejdere?

Enhver forebyggende medarbejder besidder en række sundhedsfaglige, sundhedspædagogiske samt socialfaglige kompetencer.

Hvordan foregår forebyggende hjemmebesøg?

Planlægning af hjemmebesøget

Du vil modtage et brev med forslag om et besøg.

Du har også mulighed for selv at henvende dig, hvis du har behov for et besøg.

Rammerne for hjemmebesøget

Et forebyggende hjemmebesøg består af en samtale, som har særlig fokus på trivsel, livskvalitet, sundhed og aktuelle aktiviteter.

Det er dig, der bestemmer, hvad der konkret skal tales om. Det kan fx handle om:

 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
 • Hvordan du fortsat trives og bevarer et godt helbred
 • Hverdagen og tanker om fremtiden
 • Sociale netværk, aktivitetstilbud og frivillige organisationer

De forebyggende medarbejdere kan ikke bevilge ydelser til dig, men kan hjælpe med information om, hvor du skal rette henvendelse. Hvis det af samtalen fremgår, du ikke på egen hånd er i stand til at tage kontakt til relevante fagpersoner, kan den forebyggende medarbejder være behjælpelig med at knytte kontakten.

Den forebyggende medarbejder vil sikre, at samtalen drejer sig om din trivsel, eventuelle sundhedsproblemer og om du har behov for hjælp og støtte. Medarbejderen har stor faglig viden på området og har desuden kendskab til sundheds- og aktivitetstilbud i dit lokalområde. Herudover kan du få hjælp til at få kontakt til andre tilbud omhandlende for eksempel rygestop, alkohol, livsstil, ensomhed, rehabilitering og meget mere.

Tavshedspligt

Der er tavshedspligt om de oplysninger, den forebyggende medarbejder får under samtalen. Det kræver derfor samtykke fra dig, hvis den forebyggende medarbejder skal viderebringe eventuelle problemstillinger til andre.

Praktiske oplysninger

Det er frivilligt, om du ønsker at modtage besøg. Der er afsat ca. én time til hvert besøg.

Besøget er gratis, og det er ikke forpligtende på nogen måde.

Hvis du har spørgsmål om forebyggende hjemmebesøg, er du velkommen til at ringe til Kontaktcentret på 9982 5000.

Arbejdsmiljøreglerne for Aalborg Kommunes ansatte betyder, at rygning ikke er tilladt under besøget.


Det siger loven

Serviceloven § 79 a

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år, og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75. år og deres fyldte 80. år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov, jf. dog stk. 1-3.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.

Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-6, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger og om andre måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet.

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang