Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Åbenhed og indblik Få indblik Postliste

Postliste

Den åbne postliste giver mulighed for at se oplysninger om, hvilke breve og mails med videre, som Aalborg Kommune modtager.

Hvad indeholder postlisten?

Postlisterne bliver udgivet hver dag og går 90 dage tilbage.

Postlisterne indeholder:

  • Journal nummer
  • Dokumentets indberetningsdato (det vil som udgangspunkt være den dato, hvor kommunen har modtaget dokumentet)
  • Ansvarlig forvaltning
  • Kort beskrivelse af, hvad dokumentet handler om.

Hvad fremgår ikke på Aalborg kommunes åbne postliste?

De oplysninger, der fremgår af postlisten er omfattet af databeskyttelseslovgivningen, hvilket betyder at kommunen ikke må sætte informationer om breve, der indeholder følsomme personoplysninger på postlisten. Følgende oplysninger er følsomme:
Oplysning om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, oplysninger om helbredsmæssige, seksuelle eller strafbare forhold, væsentlige sociale problemer eller andre rent private forhold.

Informationer om breve, der indeholder fortrolige eller tavshedsbelagte oplysninger må gerne fremgå af postlisten, når de fortrolige oplysninger er anonymiseret. Som eksempel på fortrolige eller tavshedsbelagte oplysninger kan nævnes enkeltpersoners private og økonomiske forhold, virksomheders økonomiske og forretningsmæssige forhold, oplysninger om at en bygning er opført ulovligt, eller at en sag er overgivet til politiet og lignende.

Kommunens interne post mellem forvaltninger, afdelinger, skoler og institutioner mv. fremgår ikke af postlisten. Breve som ikke vedrører sagsbehandling - som f.eks. fastlæggelse af møder, bekræftelse for modtagelser og masseforsendelser skal heller ikke på postliste.

 

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du aktindsigt i et dokument fra postlisten, skal du kontakte Juridisk Kontor.

Det forhold, at et dokument optræder på postlisten, er ikke ensbetydende med, at der uden videre kan gives aktindsigt i selve dokumentet. Forvaltningen foretager, ligesom ved andre anmodninger om aktindsigt, en konkret vurdering af, om anmodningen om aktindsigt kan imødekommes.

Find databeskyttelsesloven på Retsinformation.dk

Kontakt

Juridisk Kontor

Boulevarden 13, Postboks 462 9100 Aalborg

Ring til os

99 31 17 24

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang