Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Tandpleje Tandpleje 0-21 år

Tandpleje 0-21 år

Her kan du se, hvilken tandklinik, dit barn er tilknyttet. Tandplejen indkalder til det første besøg, når barnet er cirka 18 måneder.

Besøg ved Tandplejen

Første besøg ved Tandplejen finder sted omkring 18 måneders alderen, hvor der blandt andet er fokus på at børste tænder.

Herefter indkalder Tandplejen til tandeftersyn efter behov. 

Fra 16 års alderen er der frit valg mellem Børne- og Ungdomstandplejen og en privat tandlæge. 

 

Hvis du vil vide mere

Tandklinikken Lille Borgergade 21
9400 Nørresundby
Telefon: 99 31 29 00 

Tandklinikken Sofiendal
Lange Müllers vej 20 
9200 Aalborg SV
Telefon: 99 31 29 10 

Tandklinikken Filstedvej
Filstedvej 16
9000 Aalborg
Telefon: 99 31 29 20

Tandklinikken på Løvvangskolen
Løvbakken 6
9400 Nørresundby
Telefon:  99 31 29 30

Tandklinikken Tornhøj
Tornhøjvej 1
9220 Aalborg Ø
Telefon: 99 31 76 80 

Gl. Hasseris Tandklinik
Mester Eriks vej 85
9000 Aalborg
Telefon: 99317690

Tandklinikken Nibe
Lundevej 17
9240 Nibe
Telefon: 99 31 76 54

Gug Tandklinik
Solhøjvej 2
9210 Aalborg SØ
Telefon:  99 31 76 60

Tandklinikken Storvorde
Hassinghave 1
9280 Storvorde
Telefon: 99 31 29 25

Kontakt

Tandplejen

Filstedvej 10 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 28 50

Skriv til os

Akut tandskade og tandpine

Læs mere på: aalborg.dk/tandskade

Telefontider

Det med småt

Tandplejen tilbyder behandling til:

 • 0-21-årige, der er tilmeldt Folkeregistret i Aalborg Kommune, eller som er udsendt af den danske stat (registreret i Folkeregistret som "Statsudsendt").
 • 0-21-årige, som bor på en døgninstitution, der er omfattet af §51 i Lov om social service. Døgninstitutionen skal være beliggende i Aalborg Kommune.
 • Borgere, der er visiteret til Omsorgs-, Special- og Socialtandplejen.

Tandplejen kan tilbyde behandling til:

 • 0-21-årige, der er tilmeldt Folkeregistret i andre kommuner.
 • 0-21-årige, der endnu ikke har fået personnummer (asylansøgere).
 • Specialtandplejepatienter med folkeregisteradresse i anden kommune

Behandling af disse personer forudsætter, at der er indgået aftale med den myndighed, som har pligten til at give tandplejetilbuddet. Initiativet ligger hos denne myndighed.

Privat tandlæge

Alle under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end Aalborg Kommunes Tandpleje, kan vælge at benytte en privat tandlægepraksis efter eget valg.

Kommunen betaler 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje i privat praksis. De resterende 35 % er egenbetaling i henhold til de takster, der er aftalt i overenskomsten.

Valget af privat praksis indbefatter det samlede tandplejetilbud inklusiv tandreguleringsbehandling og er gældende i 1 år.

Tandregulering samt andre særligt omkostningstunge behandlingsydelser må først iværksættes, når Aalborg Kommunes Tandpleje har godkendt behandlingstilbuddet.

Det er kun muligt at få tilskud til tandpleje i privat tandlægepraksis, såfremt forældremyndighedens indehaver har givet tandplejen besked om valg. Derefter indgåes aftale med den pågældende tandlæge.

 

Der findes forskellige muligheder for at klage over tandplejens service eller tandbehandling.

 • Klager over service, behandling m.m. kan du rette til den enkelte klinik.
 • Klager kan også rettes til tandplejens overtandlæge Nina Vejby.
 • Klager over den sundhedsfaglige behandling kan rettes til Styrelsen for Patientklager.

Læs mere om klagemuligheder og indsend klage digitalt på Styrelsen for patientklagers hjemmeside 

Tandplejens Administration
Tandplejens ledelse og administration på Filstedvej 10 kan kontaktes på telefon eller via sikker mail - se under kontaktinfo.

Har du spørgsmål til dit barns tandpleje, kan du få svar hurtigt ved at kontakte dit barns tandklinik direkte.

Bemærk: Mails kan ikke benyttes ved sene afbud.

 

Når du er patient hos Aalborg Kommunes Tandpleje, skal du være opmærksom på, at Tandplejen registrerer dine personoplysninger i datasystemer. Det er Tandplejen forpligtet til i henhold til Sundhedsloven.

Tandplejen registrerer oplysninger i forhold til din tandlægebehandling, men kun de oplysninger, der er nødvendige.

Det er kun ansatte i tandplejen, som har adgang til dine personoplysninger. Tandplejens ansatte har tavshedspligt.

Dine personoplysninger kan eventuelt blive brugt til statistiske formål i kommunen.

Tandplejen opbevarer dine personoplysninger i mindst 10 år.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte tandplejen eller kommunens Databeskyttelsesrådgiver.

Når dine personoplysninger er registreret i Tandplejen, har du en række rettigheder.

Læs mere om, hvordan vi behandler dine data (GDPR)

Hvis du vil klage over tandplejens behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Tandplejens databeskyttelsesrådgiver eller Datatilsynet. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang