Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Seniorliv Hjælp i hverdagen Kørsel

Bevilling og bestilling af kørsel for voksne

Søg først om bevilling af kørsel for voksne, ældre og personer med handicap. Efter bevilling kan du se, hvordan du bestiller kørsel til lægebesøg, genoptræning, dagtilbud eller fritidsaktiviteter.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vælg mellem kørsel til...
Sagsbehandlingstiden er 2 uger. Ved akut behov bevilges akutlægekørsel.

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Kontakt en medarbejder på stedet for aktiviteten, hvis du vil søge om at få bevilget kørsel.

Vælg mellem kørsel til...

Kontakt Kørselskontoret.

Du skal oplyse:

 • hvornår du skal køres til læge eller speciallæge. Kørslen skal bestilles senest dagen før og tidligst 14 dage inden tiden.

Herefter får du at vide:

 • hvornår du bliver hentet ved din bopæl
 • hvornår du bliver kørt hjem igen.

Hvis du vil vide mere

Afbud

Hvis du ikke får brug for kørsel alligevel, skal du melde afbud på telefon 99 31 19 80 senest 2 timer før, kørslen finder sted.

Hvis chaufføren kører forgæves om morgenen, vil returkørslen automatisk blive slettet. Sker det gentagende gange, at en chauffør kører forgæves, kan du risikere at miste din kørselsbevilling.

Sygdom

Hvis du bliver syg i løbet af dagen, og skal køres hjem, skal du selv sørge for hjemtransport.

Samkørsel

Kørslen udføres som samkørsel med Nordjyllands Trafikselskab, Region Nordjylland og kommunen. Det betyder, at bilen kan have flere passagerer med, og at den ikke nødvendigvis kører direkte til dit hjem først.

SMS-påmindelser

Du har mulighed for at tilmelde dig sms-påmindelser, så du modtager:

 • en sms 24 timer, før kørslen finder sted
 • en sms 15 minutter før kørslen. Den sidste sms indeholder det præcise tidspunkt, hvor du bliver hentet. Er bilen lidt forsinket i forhold til den oprindelige aftale, skriver vi det heri.

Det er vigtigt, at du er klar på det angivne tidspunkt. Hvis chaufføren ikke kan finde dig eller ringe til dig, forlader han adressen igen efter tre minutter.

Beskyttelse af data

Når du visiteres til kørsel af din rådgiver/visitator igennem Aalborg Kommunes kørselskontor, modtager vi personlige oplysninger fra din rådgiver/visitator for at kunne bestille kørsel.

Kontakt

Kørselskontoret

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 19 80

Skriv til os

Telefontider

Kontakt en medarbejder på stedet for genoptræning, som vil hjælpe dig med at arrangere kørslen.

Hvis du vil vide mere

Afbud

Hvis du ikke får brug for kørsel alligevel, skal du melde afbud på telefon 99 31 19 80 senest 2 timer før, kørslen finder sted.

Hvis chaufføren kører forgæves om morgenen, vil returkørslen automatisk blive slettet. Sker det gentagende gange, at en chauffør kører forgæves, kan du risikere at miste din kørselsbevilling.

Sygdom

Hvis du bliver syg i løbet af dagen, og skal køres hjem, skal du selv sørge for hjemtransport.

Samkørsel

Kørslen udføres som samkørsel med Nordjyllands Trafikselskab, Region Nordjylland og kommunen. Det betyder, at bilen kan have flere passagerer med, og at den ikke nødvendigvis kører direkte til dit hjem først.

SMS-påmindelser

Du har mulighed for at tilmelde dig sms-påmindelser, så du modtager:

 • en sms 24 timer, før kørslen finder sted
 • en sms 15 minutter før kørslen. Den sidste sms indeholder det præcise tidspunkt, hvor du bliver hentet. Er bilen lidt forsinket i forhold til den oprindelige aftale, skriver vi det heri.

Det er vigtigt, at du er klar på det angivne tidspunkt. Hvis chaufføren ikke kan finde dig eller ringe til dig, forlader han adressen igen efter tre minutter.

Beskyttelse af data

Når du visiteres til kørsel af din rådgiver/visitator igennem Aalborg Kommunes kørselskontor, modtager vi personlige oplysninger fra din rådgiver/visitator for at kunne bestille kørsel.

Kontakt Kørselskontoret.

Du skal oplyse:

 • hvornår du skal køres til din aktivitet.

Herefter får du at vide:

 • hvornår du bliver hentet ved din bopæl
 • hvornår du bliver kørt hjem igen.

Hvis du vil vide mere

Afbud

Hvis du ikke får brug for kørsel alligevel, skal du melde afbud på telefon 99 31 19 80 senest 2 timer før, kørslen finder sted.

Hvis chaufføren kører forgæves om morgenen, vil returkørslen automatisk blive slettet. Sker det gentagende gange, at en chauffør kører forgæves, kan du risikere at miste din kørselsbevilling.

Sygdom

Hvis du bliver syg i løbet af dagen, og skal køres hjem, skal du selv sørge for hjemtransport.

Samkørsel

Kørslen udføres som samkørsel med Nordjyllands Trafikselskab, Region Nordjylland og kommunen. Det betyder, at bilen kan have flere passagerer med, og at den ikke nødvendigvis kører direkte til dit hjem først.

SMS-påmindelser

Du har mulighed for at tilmelde dig sms-påmindelser, så du modtager:

 • en sms 24 timer, før kørslen finder sted
 • en sms 15 minutter før kørslen. Den sidste sms indeholder det præcise tidspunkt, hvor du bliver hentet. Er bilen lidt forsinket i forhold til den oprindelige aftale, skriver vi det heri.

Det er vigtigt, at du er klar på det angivne tidspunkt. Hvis chaufføren ikke kan finde dig eller ringe til dig, forlader han adressen igen efter tre minutter.

Beskyttelse af data

Når du visiteres til kørsel af din rådgiver/visitator igennem Aalborg Kommunes kørselskontor, modtager vi personlige oplysninger fra din rådgiver/visitator for at kunne bestille kørsel.

Kontakt

Kørselskontoret

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 19 80

Skriv til os

Telefontider

Kontakt en medarbejder på dagtilbuddet eller aktivitetscenteret, som vil hjælpe dig med at arrangere kørslen.

Hvis du vil vide mere

Bliver du syg eller er fraværende af anden årsag, skal du give besked til dagtilbuddet eller aktivitetscentret, som informerer vognmanden eller Kørselskontoret.

 

Vi stiller krav til vognmændene om et fast chaufførteam. Chauffører, som kører i Aalborg Kommune, skal have en ren børneattest og straffeattest.

Vi stiller også krav til, at chaufførerne skal hjælpe dig med elkørestol ind og ud af vognen i den faste kørsel. Det kræver dog, at chaufføren er instrueret i brug af den konkrete elkørestol. Den instruktion skal du, din familie, dit bosted eller din institution give chaufføren.

Benyt Flexhandicap, som tilbydes af Nordjyllands Trafikselskab.

Bestil nemt digitalt eller ring til NTs callcenter på 98 10 15 55. NTs Callcenter er åbent for bestilling alle dage klokken 7.00-18.00. Du skal ringe senest to timer før og tidligst 14 dage inden afhentning.

Ved bestilling skal du oplyse: 

 • afhentningsadresse
 • afleveringsadresse
 • hvis du skal være fremme til et bestemt tidspunkt
 • hvis du medbringer kørestol eller lignende.

Ved fast transportbehov kan du lave en fast aftale.

Sådan gør du, hvis du ikke er godkendt til kørsel med Flexhandicap

Det er Aalborg Kommune, der godkender dig til Flexhandicap, og du skal ansøge om at blive optaget i ordningen.

Kan du ikke anvende elektronisk ansøgning, kan du eller en partsrepræsentant kontakte Kontaktcentret på telefon 99 82 50 00. 

Hvis du vil vide mere

Flexhandicap er et tilbud om kollektiv trafik til dig med et fysisk handicap eller et svært synshandicap. Med Flexhandicap kan du alle ugens dage og hele døgnet blive transporteret med taxa eller handicapvenlige liftbusser fra din gadedør til adresser i hele Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Læs mere om Flexhandicap på NTs hjemmeside

Flexhandicap er en samkørselsordning. Det betyder, at der kan være flere med i vognen, og at turen ofte er længere end den direkte vej fra A til B.

Ved bestilling finder vi det tidspunkt, der ligger nærmest dit ønske for turens afgang. Du får det præcise afhentningstidspunkt oplyst, når du bestiller.

Barnevogne og autosæder

Du skal selv medbringe en autostol eller selepude til dit barn. Hvis du medbringer barnevogn, skal dette oplyses ved bestilling.

Hjælpemidler

Det er muligt at medbringe kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler. Dette skal du oplyse ved bestilling. Udover dit normale hjælpemiddel har du ret til at medbringe endnu et hjælpemiddel gratis.

Hunde

Fører- og signalhunde kan medbringes. Desuden kan hunde, som kan bæres i en taske medbringes, såfremt hunden bliver i tasken under hele turen.

Hvis vognen ikke kommer

Hvis din vogn ikke dukker op indenfor de 15 minutter fra planlagt afhentning, skal du kontakte NTs Callcenter. Callcenteret er åbent for henvendelser vedrørende forsinkelser klokken 7.00-23.00 på 9810 1555.

Hvis din vogn ikke dukker op udenfor åbningstiden for NTs Callcenter, og der er gået mere end 20 minutter efter det tidspunkt, du har fået oplyst ved bestilling, altså 35 minutter i alt, er du indbefattet af NTs rejsegaranti, og du kan derfor rekvirere en taxa og få din udgift refunderet.

Ledsager

Er du afhængig af hjælp under kørslen, kan du søge om at tage en gratis ledsager med. Du skal søge om gratis ledsager hos din kommune. Ledsageren skal være en person, der kan hjælpe dig og må derfor ikke selv have brug for hjælp, og må ikke være medlem af Flexhandicap. Hvis du ikke bliver tildelt gratis ledsager, kan du tage en medrejsende med. 

Medrejsende

Du kan tage op til to medrejsende med. De får 50% rabat på kilometertaksten, så de skal betale 2 kroner per kilometer.

Medrejsende i kørestol og minicrosser skal betale dobbelt takst. Medrejsende børn fra 12 år til og med 15 år betaler halv pris.

Du kan medtage to børn under 12 år gratis. Husk at oplyse, hvor mange medrejsende du har med ved bestilling.

Rejsegods

Hvis du har brug for at få håndbagage med, skal det ske i et omfang, hvor det ikke er til gene for de øvrige passagerer, og hvor pladsforholdene i øvrigt tillader det. Hvis du medbringer rejsegods, skal du oplyse det ved bestilling, så du kan være sikker på, at der er plads i bilen.

Har du så meget bagage med, at det optager en ekstra siddeplads, vil denne bagage blive betragtet som en ekstra medrejsende, hvortil der opkræves betaling. Du skal selv sørge for din bagage, da chaufføren ikke kan være behjælpelig med dette.

Service og trappetjener

Vi kan være behjælpelig med en "trappetjener". Denne service skal du selv betale for. Det koster 250 kroner per tur. Derudover skal du betale for selve turen. Ønsker du trappetjener, skal du oplyse dette ved bestilling.

Landsdækkende rejser

Du har mulighed for at foretage landsdækkende rejser. Det er dog ikke muligt at rejse internt i andre regioner end Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Ved landsdækkende rejser er det en forudsætning, at der benyttes handicapvenlige tog eller busser på så stor en del af rejsen som muligt. Der kan ikke bevilges Flexhandicap til hele rejsen. Den del af rejsen, der foretages med bus eller tog, skal du selv betale efter gældende takster. Kørsel til/fra tog/bus betales efter samme princip som en almindelig tur med Flexhandicap. 

NT opkræver egenbetalingen for den samlede rejse.
Bestillingsfristen for en landsdækkende rejse er fem hverdage før.

Du betaler for hver enkelt tur, du kører.

Prisen er 5 kroner per kilometer. Minimumsprisen per tur er 45 kroner.

Taksterne gælder både ved rejser i Region Nordjylland og til/fra Region Midtjylland. Kilometerafstanden beregnes altid efter NTs afstandsberegning.

Ved bestilling får du oplyst prisen for turen. Chaufføren opkræver kontant betaling ved turens begyndelse. Du kan ikke betale med kort.

Når du visiteres til kørsel af din rådgiver/visitator igennem Aalborg Kommunes Kørselskontor, modtager vi personlige oplysninger fra din rådgiver/visitator for at kunne bestille kørsel.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang