Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Personlige forhold Pas, kørekort og ID Pas

Bestil pas og afhent pas

Start ansøgning om pas digitalt.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Borgerservice. Se info nedenfor.

Vigtigt at vide

Ansøg om pas og bestil tid

Du kan bestille tid til pas på lokalbibliotekerne i Hals, Nibe, Storvorde, Svenstrup og Vodskov.
Bestil tid og mød personligt op dér, hvor du har bestilt tid til.

 • Benyt selvbetjeningslinket til at ansøge om pas og bestille tid. Gælder også børnepas.
 • Har du ikke MitID, skal du bestille tid og møde personligt op.

Vær opmærksom på, at leveringstid på dit nye pas kan være op til 4 uger på lokalbibliotekerne.
Hvis du skal bruge dit pas hurtigere, skal du bestille tid i Rantzausgade. Passet skal hentes det sted, hvor det er bestilt.

 

Ansøg om pas og bestil tid

Du kan bestille tid til pas på lokalbibliotekerne i Hals, Nibe, Storvorde, Svenstrup og Vodskov.
Bestil tid og mød personligt op dér, hvor du har bestilt tid til.

 • Benyt selvbetjeningslinket til at ansøge om pas og bestille tid. Gælder også børnepas.
 • Har du ikke MitID, skal du bestille tid og møde personligt op.

Vær opmærksom på, at leveringstid på dit nye pas kan være op til 4 uger på lokalbibliotekerne.
Hvis du skal bruge dit pas hurtigere, skal du bestille tid i Rantzausgade. Passet skal hentes det sted, hvor det er bestilt.

 

Mød personligt op

Når du har udfyldt pasansøgningen og bestilt tid digitalt, skal du møde op til aftalt tid det sted, hvor du har bestilt tid til. Har du børn, der skal have pas, skal barnet med. Både voksne og børn fra 12 år og opefter skal afgive fingeraftryk.

Hvis du skal forny dit gamle pas, skal du medbringe: 

Et vellignende foto, som lever op til billedkravene, eller du kan få taget et billede i Borgerservice og desuden én af følgende:

 • Dit sidst udstedte pas. Hvis du ikke medbringer dit senest udstedte pas, vil du blive opkrævet dobbelt pris for dit nye pas.
 • Dit danske kørekort.
 • Din originale dåbs-, navne- eller personattest.
 • Dit sundhedskort.

Foto kan tages i Borgerservice, Rantzausgade og på de biblioteker, som tilbyder bestilling af pas. 

Hvis du skal have et helt nyt pas, skal du medbringe: 

 • Et vellignende foto, som lever op til billedkravene, eller du kan få taget et billede i Borgerservice og desuden et af følgende:
 • Dit danske kørekort.
 • Din originale dåbs-, navne- eller personattest.
 • Dit sundhedskort.

Som ny dansk statsborger

Hvis du har erhvervet dansk indfødsret og dermed skal ansøge om dansk pas for første gang, skal du ud over ovenstående ID medbringe dit statsborgerretsbevis. 

Mød personligt op

Når du har udfyldt pasansøgningen og bestilt tid digitalt, skal du møde op til aftalt tid det sted, hvor du har bestilt tid til. Har du børn, der skal have pas, skal barnet med. Både voksne og børn fra 12 år og opefter skal afgive fingeraftryk.

Hvis du skal forny dit gamle pas, skal du medbringe: 

Et vellignende foto, som lever op til billedkravene, eller du kan få taget et billede i Borgerservice og desuden én af følgende:

 • Dit sidst udstedte pas. Hvis du ikke medbringer dit senest udstedte pas, vil du blive opkrævet dobbelt pris for dit nye pas.
 • Dit danske kørekort.
 • Din originale dåbs-, navne- eller personattest.
 • Dit sundhedskort.

Foto kan tages i Borgerservice, Rantzausgade og på de biblioteker, som tilbyder bestilling af pas. 

Hvis du skal have et helt nyt pas, skal du medbringe: 

 • Et vellignende foto, som lever op til billedkravene, eller du kan få taget et billede i Borgerservice og desuden et af følgende:
 • Dit danske kørekort.
 • Din originale dåbs-, navne- eller personattest.
 • Dit sundhedskort.

Som ny dansk statsborger

Hvis du har erhvervet dansk indfødsret og dermed skal ansøge om dansk pas for første gang, skal du ud over ovenstående ID medbringe dit statsborgerretsbevis. 

Hent dit nye pas

Du skal afhente dit nye pas personligt på det sted, hvor du bestilte det.

 • Du modtager en sms eller e-mail inden for 3 uger, når dit pas er klar. 
 • Læs i sms eller mail om du skal bestille tid eller ikke for at hente i pasbokse. Benyt selvbetjeningslinket hvis du skal bestille tid.
 • Dit nye pas udleveres mod forevisning af dit senest udstedte pas eller ID. Hvis du har fået et midlertidig pas, skal du medbringe dette. 
 • Hvis du skal hente et pas til dit barn, behøver barnet ikke at komme med.

Medbring legitimation ved afhentning 

Hvis du stadig har dit gamle pas eller et midlertidig pas skal det/de medbringes for, at dit nye pas kan udleveres. Ellers skal du medbringe ét af følgende dokumenter:

 • Kørekort.
 • Sundhedskort.
 • Fødsels- eller dåbsattest.

Du kan hente dit nye pas indtil 6 måneder, efter du bestilte det. Efter 6 måneder destruerer vi passet.

Bestil tid til at hente dit pas

Hent dit nye pas

Du skal afhente dit nye pas personligt på det sted, hvor du bestilte det.

 • Du modtager en sms eller e-mail inden for 3 uger, når dit pas er klar. 
 • Læs i sms eller mail om du skal bestille tid eller ikke for at hente i pasbokse. Benyt selvbetjeningslinket hvis du skal bestille tid.
 • Dit nye pas udleveres mod forevisning af dit senest udstedte pas eller ID. Hvis du har fået et midlertidig pas, skal du medbringe dette. 
 • Hvis du skal hente et pas til dit barn, behøver barnet ikke at komme med.

Medbring legitimation ved afhentning 

Hvis du stadig har dit gamle pas eller et midlertidig pas skal det/de medbringes for, at dit nye pas kan udleveres. Ellers skal du medbringe ét af følgende dokumenter:

 • Kørekort.
 • Sundhedskort.
 • Fødsels- eller dåbsattest.

Du kan hente dit nye pas indtil 6 måneder, efter du bestilte det. Efter 6 måneder destruerer vi passet.

Bestil tid til at hente dit pas

 

Hvis du vil vide mere

Børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er, og skal også møde op personligt.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke

Hvis dit barn under 18 år skal have et pas, skal den, der har forældremyndigheden over det barn, som søger om nyt pas, give samtykke, før passet udstedes. Begge forældre skal give samtykke, hvis begge forældre har del i forældremyndigheden. Du giver samtykke ved at underskrive ansøgningen. 

Vær opmærksom på, at du sender pasansøgningen/samtykkeerklæringen til den kommune, hvis borgerservice du møder op i. Når du ansøger om pas til dit barn, skal barnet være til stede.

Der gælder de samme regler for pas til børn som for pas til voksne, hvad angår fx kvaliteten af det medbragte foto. Dog skal børn under 12 år indtil videre ikke afgive fingeraftryk.

Unavngivne børn

Hvis dit barn ikke er navngivet, og I skal ud at rejse, skal du være opmærksom på, at enkelte lande som fx England og USA ikke kan garantere, at dit barn kan rejse ind i landet uden problemer.

Er du i tvivl, kan du henvende dig til dit rejsemåls ambassade eller konsulat i Danmark.

Danske børn født i udlandet skal have dansk pas

Hvis du er dansker og er blevet forældre mens du opholder dig i udlandet, skal dit barn have et dansk pas på lige fod med alle andre, for at rejse – uanset hvor der rejses til. Søg om dansk pas på den danske repræsentation/ambassade i landet på samme måde som der søges om pas i Danmark hos borgerservice.

Hvis dit barn rejser uden dig

Hvis dit barn under 18 år skal ud at rejse, og du som forælder eller værge ikke skal med, kan dit barn risikere at blive nægtet indrejse i nogle lande.

Der findes endnu ikke en liste over, hvilke lande det drejer sig om. Derfor er det en god idé på forhånd at kontakte ambassaden eller konsulatet for det land, dit barn skal rejse til. De vil kunne oplyse om reglerne børn og unge under 18 år, der rejser ind i landet uden deres forældre eller værge.

Pas til børn

Udfyld samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn inden fremmøde i Borgerservice.

Begge indehavere af forældremyndigheden skal udfylde samtykkeerklæringen.

Ansøgning om dansk pas til børn – samtykkeerklæring fra begge forældre (MitID)

Ansøgning om dansk pas til børn – samtykkeerklæring fra begge forældre (Print)

Børn skal møde personligt i Borgerservice, når de skal have pas

Skrevet af Rigspolitiet og Aalborg Kommune

Pasfoto

Foto kan tages i Borgerservice, Rantzausgade og på de biblioteker, som tilbyder bestilling af pas. Det koster 140 kroner, og du kan ikke få dit foto udleveret.

Børn under 5 år kan ikke få taget foto.

Det er også muligt at medbringe et pasfoto fra fotografen.

Læs om specielle krav til pasfoto under "Regler om pas" på borger.dk

Priser

Priserne på pas (2024) inklusive gebyr på 31 kroner for optagelse af fingeraftryk:

 • Børn 0-11 år: 150 kroner.
 • Børn 12-17 år: 181 kroner.
 • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 893 kroner.
 • Personer i folkepensionsalderen: 381 kroner.

Du kan betale med Visa/Dankort, Mastercard, kontanter og diverse kreditkort.

Pris, hvis du har mistet dit pas

Vær opmærksom på, at prisen på pas fordobles, hvis du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller hvis du fremviser passet i ødelagt stand. Det skal være det senest udstedte pas, du medbringer ved ansøgning.

Læs mere under "Hvis du har mistet dit pas".

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du melde det mistet til kommunen, som herefter opdaterer passet som mistet, hvorefter det ikke længere er gyldigt. I tilfælde, hvor passet er mistet i forbindelse med en strafbar handling (fx tyveri), skal passet meldes mistet hos politiet. Du kan herefter ved henvendelse til kommunen ansøge om nyt pas, som du selv skal betale.

I tilfælde, hvor du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, fordobles prisen (2024) for udstedelse af pas til:

 • Børn 0-11 år: 300 kr.
 • Børn 12-17 år: 362 kr.
 • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 1.786 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 762 kr.

Du skal være opmærksom på, at det kun er det senest udløbne pas, der kan bruges, hvis du fremviser et udløbet pas, når du ansøger om nyt pas. Læs mere under "Sådan ansøger du om eller fornyer et pas". 

Hvis du først senere i livet har erhvervet dansk indfødsret og dermed skal ansøge om dansk pas for første gang, skal du medbringe dokumentation for din danske indfødsret, fx i form af statsborgerretsbevis eller lignende. 

Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det på den lokale politistation og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med 2 pasbilleder, der lever op til billedreglerne. Ambassaden kan udstede et nyt midlertidigt pas (nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Du skal betale et gebyr eller timebetaling for udstedelsen af nødpasset.

Skrevet af Rigspolitiet og Aalborg Kommune

Er du sent ude med bestillingen af dit pas, er der 3 muligheder for levering af pas i hastetilfælde:

 • forlængelse af eksisterende pas
 • midlertidigt pas (nødpas)
 • hastelevering.
Forlængelse

Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang ved et stempel, hvis dit pas er udløbet inden for de sidste 3 måneder eller vil udløbe inden for kort tid, før du skal rejse. Men kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at nå at bestille et nyt pas – fx ved et akut opstået behov for at rejse. Forlængelsen vil så gælde, til du kommer hjem fra din rejse – dog maksimalt et år. Forlængelsen koster ikke noget.

Du skal møde personligt op i borgerservice og have dit pas med. Muligheden for at få forlænget sit pas gælder også for børnepas. Her skal barnet møde personligt op. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen, men I behøver ikke begge to møde op. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelsespåtegning i passet. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller dit rejseselskab.

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas)

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas) kan udstedes, hvis:

 • du har mistet dit pas
 • du ikke har et pas
 • du har glemt dit pas derhjemme, og ikke kan nå at hente det, før du skal rejse til et land, hvor pas er påkrævet (bemærk rejsen skal være umiddelbart forestående)
 • dit pas er udløbet for mere end 3 måneder siden.

Du kan kun få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Prisen er den samme som for det almindelige pas. Du skal til et borgerservicecenter for at få et nødpas. Bemærk, at du skal betale dobbelt pris for det midlertidige pas, hvis dit pas er bortkommet, eller du ikke kan nå at hente det, før du skal rejse. Selvom du finder passet senere, kan du ikke få refunderet pengene.

Nødpasset har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Det udstedes kun for den periode, du er på rejse – og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender nødpasset til indrejse. Du kan finde en oversigt over andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hastelevering

Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 11 til 15 hverdage, er der mulighed for hastebehandling. Den tager cirka 5 hverdage.

Skrevet af Rigspolitiet og Aalborg Kommune

På grund af en fejl hos en leverandør er der fundet fejl i en række pas mellem år 2014 og 2018. 

Hvis du har sådan et pas, har du fået direkte besked i din digitale postkasse eller i brev. 

Denne fejl skal rettes og du kan tjekke om dit pas skal udskiftes. 

Tjek om dit pas skal udskiftes på nytpas.dk 

Dit pas kan ombyttes, men udløbsdatoen bliver den samme som i dit nuværende pas.  

Sådan får du ombyttet dit pas

 • Bestille tid til at få ombyttet dit pas
 • Møde personligt op, da der skal tages nye fingeraftryk
 • Medbringe dit nuværende pas

Det nuværende pas er p.t. fuldt gyldigt, men Rigspolitiet oplyser, at der kan opleves problemer ved rejser i bestemte lande fremover. Derfor anbefaler vi, at du ombytter passet.

Bestil tid i Borgerservice til at ombytte pas

På borger.dk kan du se et samlet overblik over alle gældende regler om dansk pas, for eksempel: 

 • Hvor længe er et pas gyldigt
 • Hvis du har behov for et ekstra pas
 • Hvis du har skiftet navn

Læs mere om pasregler på borger.dk

 

Kontakt

Borgerservice

Rantzausgade 6 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 18 00

Telefontider

Det med småt

Det tager 11-15 hverdage fra, du har været i Borgerservice, til dit nye pas er klar til afhentning. Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 11-15 hverdage, er der mulighed for hastebehandling på cirka 5 hverdage.


Et pas, eller et rejsepas, er et dokument til brug for identifikation ved internationale rejser. Indehaveren af et pas kan bruge det til at identificere sig som statsborger i det udstedende land.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang