Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Skolesundhedspleje

Skolesundhedspleje til skolebørn og unge

Børn har kontakt med skolesundhedsplejen igennem hele skolegangen. Målet er at skabe de bedste betingelser for børnenes sundhed og trivsel.

Skolesundhedsplejerskens tilbud til skolebørn

Skolesundhedspleje er et gratis tilbud til alle børn og familier - helt fra skolestart til og med 9. klasse. Der er også en sundhedsplejerske tilknyttet enkelte 10. klasser og ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune.

Ved skolestart bliver du som forælder orienteret om skolesundhedsplejens samlede tilbud, og du kan til enhver tid takke nej.

I bliver inviteret til at deltage i de yngste klassetrin. Herefter bliver I inddraget, hvis sundhedsplejersken finder sundheds- eller trivselsproblemer hos jeres barn.  

Hvis dit barn går i en special- og modtageklasse, vil skolesundhedsplejens tilbud være tilpasset dit barns alder og behov.

Det kan skolesundhedsplejersken hjælpe med

Skolesundhedsplejersken giver råd og vejledning til dig og dit barn om sundhed, sygdom og trivsel i både skole, hjem og fritid. Sundhedsplejersken tilbyder også sundhedssamtale, undersøgelse og sundhedspædagogisk undervisning på udvalgte klassetrin mellem 0.-9. klasse. 

Du er altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har spørgsmål eller tvivl omkring dit barns trivsel og sundhed og/eller hvis dit barn for eksempel:

 • Er uroligt eller et meget stille barn eller er trist eller vred.
 • Ofte er syg, har smerter eller andet ubehag.
 • Har spiseproblemer eller vægtproblemer.
 • Har spørgsmål om pubertet.
 • Har været udsat for alvorlige eller svære ting i sit liv eller andet, der har betydning for barnets trivsel

Skolesundhedsplejersken har åben konsultation på den måde, at alle børn og forældre altid kan henvende sig. Det kan være via telefon, Aula eller når sundhedsplejersken er på skolen.

Hvis du vil vide mere

Afdelingsleder for sundhedspleje til skole og ungdom: Hanne Becker Nissen, telefon 22 49 21 95

Bislev Skole: Trine Koldbro Madsen, telefon 31 99 93 53

Byplanvejens Skole: Gitte Larsen, telefon 31 99 00 86

Ellidshøj Skole: Christina Johansen, telefon 25 20 80 70

Farstrup Skole: Mariann Grønlund, telefon 30 34 50 98

Ferslev Skole: Trine Koldbro Madsen, telefon 31 99 93 53

Filstedvejens Skole: Marie Hjort, telefon 31 99 08 52

Frejlev Skole: Jette Hedegaard Krogh, telefon 99 82 37 05

Gandrup Skole: Dianna Høfde Andersen, telefon 31 99 07 95

Gistrup Skole /Afdeling Fjellerad: Jette Højbak Hansen, telefon 25 20 09 60

Gl. Hasseris Skole: Rikke Vilstrup Faigh, telefon 25 20 80 86

Gl. Lindholm Skole: Lone Abildgaard, telefon 25 20 09 78

Grindsted Skole: Birgitte Rosenberg, telefon 25 20 80 76

Gudumholm Skole: Rikke Schack Mosskov Jacobsen, telefon 25 20 13 13

Gug Skole: Elisa Hegelund, telefon 25 20 08 30 

Hals Skole: Lone Abildgaard, telefon 25 20 09 78

Herningvej Skole: Birgitte Steffensen, telefon 25 20 01 62

Hou Skole: Berit Storm, telefon 22 11 73 35

Højvangskolen: Lene Bjerregaard, telefon 25 20 02 09

Klarup Skole: Annemette Aakjær Nielsen, telefon 25 20 80 78

Kongerslev Skole: Rikke Schack Mosskov Jacobsen, telefon 25 20 13 13

Kærbyskolen: Lene Bjerregaard, telefon 25 20 02 09

Langholt Skole: Ilinca Ciubotatiu, telefon 25 20 09 77

Mellervangskolen: Rikke Schack Mosskov Jacobsen, telefon 25 20 13 13

Mou Skole: Katrine Thorsen Helenius, telefon 31 99 56 80

Nibe Skole: Maria Mostrup Jensen, telefon 25 20 02 07

Nr. Uttrup Skole: Berit Storm, telefon 22 11 73 35

Nørholm Skole: Christina Johansen, telefon 25 20 80 70

Nøvling Skole: Annemette Aakjær Nielsen, telefon 25 20 80 78

Sebber Skole: Mariann Grønlund, telefon 30 34 50 98

Seminarieskolen: Elisa Hegelund, telefon 25 20 08 30 og Rikke Vilstrup Faigh, telefon 25 20 80 86

Skansevejens Skole: Ilinca Ciubotatiu, telefon 25 20 09 77

Sofiendalskolen: Christina Johansen, telefon 25 20 80 70

Stolpedalsskolen: Susanne Flinta, telefon 31 99 06 58

Sulsted Skole: Heidi Atzen, telefon 40 59 30 11 

Svenstrup Skole: Trine Koldbro Madsen, telefon 31 99 93 53

Sønderbroskolen: Solveig Kikkenborg - telefon 25 36 58 94

Sønderholm Skole: Jette Hedegaard Krogh, telefon 99 82 37 05

Tofthøjskolen: Katrine Thorsen Helenius, telefon 31 99 56 80

Tornhøjskolen: Marie Hjort, telefon 31 99 08 52

Tylstrup Skole: Heidi Atzen, telefon 40 59 30 11 

Ulsted Skole: Lone Abildgaard, telefon 25 20 09 78

Ung AUC: Susanne Flinta, telefon 31 99 06 58

Vadum Skole: Dianna Høfde Andersen, telefon 31 99 07 95

Vejgaard Østre Skole: Christina Aagaard, telefon 41 31 88 37

Vestbjerg Skole: Heidi Atzen, telefon 40 59 30 11 

Vester Hassing Skole: Berit Storm, telefon 22 11 73 35

Vester Mariendal Skole: Mariann Grønlund, telefon 30 34 50 98

Vesterkærets Skole: Solveig Kikkenborg - telefon 25 36 58 94

Vodskov Skole: Berit Storm, telefon 22 11 73 35

10.klasse På Sporet: Dianna Høfde Andersen, telefon 31 99 07 95 

Aalborg Efterskole: Maria Quistgaard, telefon 31 99 00 34

Aalborg Friskole: Solveig Kikkenborg, telefon 25 36 58 94

Den Internationale Skole: Pernille Madsen, telefon 22 57 68 36

Egense Friskole:Birgitte Steffensen, telefon 25 20 01 62

Filipskolen: Gitte Larsen, telefon 31 99 00 86

Klostermarksskolen: Pernille Madsen, telefon 22 57 68 36

Lyngbjerggårdsskolen: Lene Bjerregaard, telefon 25 20 02 09

Mentiqua Nordjylland: Lone Abildgaard, telefon 25 20 09 78

Sct. Mariæ Skole: Birgitte Steffensen, telefon 25 20 01 62

Skipper Clement Skolen: Pernille Madsen, telefon 22 57 68 36

Skørbæk-Ejdrup Friskole:  Maria Mostrup Jensen, telefon 25 20 02 07

Solsideskolen: IIinca Ciubotatiu, telefon 25 20 09 77

Aalborg Steinerskole: Jette Højbak Hansen, telefon 25 20 09 60 

 

Agernhuset: IIinca Ciubotatiu, telefon 25 20 09 77

Bådgruppen: Susanne Flinta, telefon 31 99 06 58

Egebakken: IIinca Ciubatatiu, telefon 25 20 09 77

Kollegievejens Skole: Pernille Madsen, telefon 22 57 68 36

Volis: Berit Storm, telefon 22 11 73 35

 

Der er altid mulighed for, at du og/eller dit barn kan få en samtale eller undersøgelse hos skolesundhedsplejersken. Hvis dit barn henvender sig til sundhedsplejersken, bliver du kontaktet og inddraget efter behov.

Du får en invitation via Aula eller skoleintra, når du og dit barn skal til samtale/undersøgelse hos skolesundhedsplejersken. Fra 7. klasse og op efter bliver dit barn typisk inviteret uden dig - og du vil selvfølgelig få besked om det.

Ønsker I ikke, at jeres barn deltager i sundhedsplejens tilbud, kan I kontakte sundhedsplejersken på skolen eller give besked via Sundhedsvejen.dk.

Du kan også kontakte sundhedsplejens sekretariat direkte på telefon: 99 31 92 78.

Øvrige samarbejdspartnere

Sammen med jer forældre samarbejder sundhedsplejersken efter behov med eksempelsvis: 

 • Lærer.
 • Pædagogisk psykologisk råd (PPR).
 • Praktiserende læger.
 • Øjen- og ørelæge.
 • DUS pædagogerne.
 • Rådgivere

 

I samarbejde med dit barns lærer, vil sundhedsplejersken tilbyde forskellige aktiviteter i klassen, der handler om sundhed:

0. klasse:
Ved skolestart holder sundhedsplejersken oplæg på forældremøde og fortæller om sundhedstilbuddet.

I 0. klasse er der også indskolingssamtale, hvor sundhedsplejersken har en undersøgelse og samtale med hvert barn og forældre. Sundhedsplejersken udfører høreprøve, synstest og vurderer barnets vækst og motorik og der snakker med jer om, hvordan jeres barn har det.

Særligt for indskolingssamtalen
Formålet med indskolingssamtalen er, at sundhedsplejersken sammen med jer som forældre samlet set vurderer dit barns sundhed og trivsel. Samtalen hjælper sundhedsplejersken til at støtte og vejlede omkring de forhold, der er relevante for dit barn.

Det er vigtigt, at I som forældre deltager i indskolingssamtalen for, at sundhedsplejersken kan samarbejde med jer om jeres barns trivsel. Inden samtalen er det vigtigt, at I har udfyldt skemaet ”Spørgsmål til hjemmet”, som ligger på Sundhedsvejen.dk, da sundhedsplejersken vil inddrage jeres svar i samtalen.

1. klasse 
I samarbejde med klassens lærer har vi aktiviteten 'At ha’ det godt', som er en sundhedspædagogisk aktivitet på klassen, hvor vi har fokus på krop og kost, søvn og hvile, familie og venner samt fritid og aktiviteter. Sundhedsplejersken vurderer også dit barns vækst.

4. klasse 
I som forældre bliver inviteret til en sundhedssamtale sammen med jeres barn, hvor vi har fokus på sundhed, udvikling, hygiejne og trivsel. Sundhedsplejersken vurderer også dit barns vækst.

I samarbejde med dit barns lærer, vil sundhedsplejersken tilbyde forskellige aktiviteter i klassen, der handler om sundhed:

5. klasse:
Sundhedsplejersken tilbyder pubertetsundervisning til klassen.

7. klasse:
Dit barn bliver inviteret til en sundhedssamtale og undersøgelse enten individuelt eller i gruppe. Sundhedsplejersken udfører synstest og vurderer barnets vækst samt snakker med jeres barn om, hvordan barnet har det.

8. klasse:
Sundhedsplejersken tilbyder seksualundervisning til klassen.

9. klasse:
Sundhedsplejersken tilbyder alle unge en udskolingssamtale/undersøgelse. 

Samtalen har fokus på den unges trivsel og vækst. Der ud over laves der en høreprøve og evt. synsprøve. 

Går dit barn på en ungdomsuddannelse er det muligt at få en fortrolig snak med en sundhedsplejerske om trivsel og sundhed.

Mange unge tænker ofte på - eller har spørgsmål til - for eksempel:

 • Krop, træning og mad
 • Selvværd, humør og helbred
 • Rygning, snus, alkohol og stoffer
 • Seksualitet og prævention
 • Skole, venner og familie
 • Mobing
 • Stress
 • Søvn og gode søvnvaner 

Som ung kan du frit henvende dig til sundhedsplejersken og bestemmer selv, hvad samtalen skal handle om.

Nyttige oplysninger fra Sundhedsstyrelsen

Nyttige oplysninger fra Sex og Samfund

Aalborg Ungdomsskole

Astma og allergi:

 

Kontakt

Sundhedsplejen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 92 78

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje