Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Skole Skoleliv Skolekørsel Transport til skole

Transport til skole

Alle folkeskoleelever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og skolevejen har en vis længde. Beregn om dit skolebarn har ret til gratis transport til skole eller indberet kørsel.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Børn og Unge. Se info nedenunder.

Betingelser for at få gratis transport til skole:

 • Elever i 0. - 3. klasse: Længere end 2½ kilometer
 • Elever i 4. - 6. klasse: Længere end 6 kilometer
 • Elever i 7. - 9. klasse: Længere end 7 kilometer
 • Elever i 10. klasse: Længere end 9 kilometer

Bruger dit barn offentlige transportmidler, må afstanden mellem hjemmet og stoppestedet udgøre op til halvdelen af afstanden. Ventetiden på skolen må højst være en time før og efter skoletid.

Vil du søge om gratis transport - hvad enten det er skolebuskort eller befordringsgodtgørelse - skal du kontakte barnets skole.

Hvis du vil vide mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan bevilge befordringsgodtgørelse til/fra specialundervisningstilbud.

Hvis dit barn er visiteret til specialskole eller specialklasse i Aalborg Kommune, bliver der samtidig taget stilling til, om dit barn er kørselsberettiget.

Hvis dit barn bliver visiteret til specialskole eller specialklasse gælder de samme regler for kørselsberettigelse, som hvis dit barn havde gået på distriktsskolen. Det betyder, at når PPR vurderer, om dit barn er kørselsberettiget, vurderes det efter den afstand, der er mellem skole og dit barns folkeregisteradresse.

Kørsel er kun gældende på skoledage.

Lovgrundlaget

Grundlag for bevilling af kørsel til og fra skole sker efter Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Her præciseres kommunens forpligtelse til at sørge for befordring mellem skole og hjem.

Loven beskriver blandt andet, at dit barn har ret til kørsel til skole i tilfælde af:

 • at skolevejen er over 2,5 km for elever i 0.-3. klassetrin
 • at skolevejen er over 6 km for elever i 4.-.6 klassetrin
 • at skolevejen er over 7 km for elever i 7.-.9 klassetrin
 • at skolevejen er over 9 km for elever i 10. klassetrin
 • at eleven på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge undervisningen, hvis eleven køres til og fra skole.


Afstandskriteriet er bestemt efter dit barns klassetrin.

Trafikfarlig skolevej

PPR bevilger kørsel på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, dit barns alder og udviklingstrin samt evt. andre konkrete omstændigheder.

Kommunens overordnede bevillingsprincipper for kørsel til undervisningstilbud
Bestemmelserne i folkeskoleloven om kommunens forpligtelser udgør den overordnede ramme for kommunens bevillinger på området. Af samme lov fremgår, at kommunen kan dække kørselsudgiften på forskellig vis, herunder via offentlige transportmidler, kørselsgodtgørelse og specialkørsel. Her lægger kommunen som udgangspunkt følgende overordnede, vejledende principper til grund:

Offentlig transport:

Anvendes hvor det er muligt, hvis dit barn er berettiget til kørsel.
I specialklasserne lægges der stor vægt på, at børnene opnår så høj en grad af selvstændighed som muligt. Dette kan anvendelse af offentlig transport medvirke til.

Befordringsgodtgørelse:

Hvor offentlig transport ikke er muligt, opfordres du som forælder til at køre i egen bil mod godtgørelse af merudgifter efter gældende takster.

Specialkørsel gennem Aalborg Kommunes Kørselskontor:

'Hvor hverken offentlig transport eller befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er muligt, kan transporten ske med specialkørsel.

PPR er ansvarlig for bevilling af kørsel, mens Kørselskontoret er ansvarlig for den konkrete tilrettelæggelse af kørslen.

Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl
Hvis I har fælles forældremyndighed, hver jeres bopæl, og I begge bor i jeres barns skoledistrikt (bopælsadresse), kan I få kørsel til den ene eller begge adresser.

Flytter én af jer ud af skoledistriktet, bortfalder bevillingen til 2 adresser. Dit barn er herefter bevilget kørsel til/fra bopælsadressen.

Kombinationsløsninger

Det er muligt at kombinere specialkørsel, offentlig transport og befordringsgodtgørelse.

Kørselstid

I Aalborg Kommune tilstræber vi en køretid på maximum 60 min. for borgere i Aalborg Kommune og maximum 90 min. for borgere uden for Aalborg Kommune, der benytter et tilbud i Aalborg Kommune.

Ventetid

Ventetid for dit barn på skolen må ikke overstige 30 minutter før og efter ringetid.

Reduceret skema

Der vil blive aftalt faste afleverings- og afhentningstider med den enkelte skole for skoleåret.

Kørsel til og fra aflastning

Denne kørsel kan søges via dit barns rådgiver.

Der kan bevilges gratis transport til distriktsskolen uanset skolevejens længde, hvis:

 • Eleven skal færdes på særligt farlige skoleveje
 • Der skal tages særligt hensyn til elevens helbred
  (Der skal være en lægelig vurdering af behovet for transport.)

Har du spørgsmål til farlige skoleveje og sygekørsel, kan du henvende dig til Børn og Unge. Se kontaktinfo nedenfor.

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 00 90

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Skemaet på Borgeronline indtastes og signeres senest den 10. i den efterfølgende måned, hvorefter udbetaling sker den sidste dag i måneden. Pengene udbetales til din Nemkonto.

Reglerne for transport findes i bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen.

Befordring og befordringsgodtgørelse dækker over, at du kan søge om tilskud til dækning af transportudgifter. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang