Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Handicap og diagnoser Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er en 3-årig uddannelse for dig med særlige behov, som ikke kan deltage i andre ungdomsuddannelser.

Målgruppe

STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - er for dig, der:

 • er mellem 16 og 25 år
 • har opfyldt din skolepligt
 • har særlige behov på grund af fysiske, psykiske eller kognitive udfordringer
 • ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset mulighederne for socialpædagogisk støtte

Du skal ikke have en bestemt diagnose eller funktionsnedsættelser for at få en STU. Hvis du er i tvivl, om du er i målgruppen for STU, kan du kontakte din UU-vejleder og høre mere.

Din UU-vejleder kan fortælle dig mere om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, men også hvad der er af øvrige tilbud, som kunne være relevante for dig. 

Målgruppe

STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - er for dig, der:

 • er mellem 16 og 25 år
 • har opfyldt din skolepligt
 • har særlige behov på grund af fysiske, psykiske eller kognitive udfordringer
 • ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset mulighederne for socialpædagogisk støtte

Du skal ikke have en bestemt diagnose eller funktionsnedsættelser for at få en STU. Hvis du er i tvivl, om du er i målgruppen for STU, kan du kontakte din UU-vejleder og høre mere.

Din UU-vejleder kan fortælle dig mere om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, men også hvad der er af øvrige tilbud, som kunne være relevante for dig. 

Ansøgning

Ansøgningen til STU bliver udarbejdet i et samarbejde mellem dig, eventuelt én fra dit netværk og UU-vejlederen. 

I ansøgningen fortæller du blandt andet om:

 • dine forventninger til uddannelsen
 • dine faglige kompetencer
 • kognitive forhold
 • din diagnose
 • hvilke særlige behov ud har
 • dine sociale og personlige kompetencer
 • din erfaring med praktik.

Samtidig med ansøgningen laver I forslag til mål og delmål. Du laver også i fællesskab med UU-vejleder et forslag til, hvor du gerne vil tage uddannelsen. 

Ansøgningen sendes til STU-visitationen i Aalborg Kommune, som vurderer, om du er i målgruppen og kan tilbydes en STU-uddannelse.

Når din ansøgning er sendt afsted, sidder der et såkaldt visitationsudvalg og vurderer, om STU er det rette for dig, og om du kan begynde på et STU-forløb.

Ansøgning

Ansøgningen til STU bliver udarbejdet i et samarbejde mellem dig, eventuelt én fra dit netværk og UU-vejlederen. 

I ansøgningen fortæller du blandt andet om:

 • dine forventninger til uddannelsen
 • dine faglige kompetencer
 • kognitive forhold
 • din diagnose
 • hvilke særlige behov ud har
 • dine sociale og personlige kompetencer
 • din erfaring med praktik.

Samtidig med ansøgningen laver I forslag til mål og delmål. Du laver også i fællesskab med UU-vejleder et forslag til, hvor du gerne vil tage uddannelsen. 

Ansøgningen sendes til STU-visitationen i Aalborg Kommune, som vurderer, om du er i målgruppen og kan tilbydes en STU-uddannelse.

Når din ansøgning er sendt afsted, sidder der et såkaldt visitationsudvalg og vurderer, om STU er det rette for dig, og om du kan begynde på et STU-forløb.

Valg af sted

Hvor du kommer til at tage din STU afhænger af dine støttebehov, dine ønsker og visitationsudvalgets vurdering. 

Du vil som udgangspunkt blive præsenteret for to tilbud, du kan vælge mellem, når din ansøgning har været behandlet på Visitationsudvalgets møde. Hvis du har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud - det vil sige, at du har behov for noget helt særligt -  og der kun er ét sted, der matcher dine behov, vil du dog kun få ét tilbud. 

Du kan tale med din STU-vejleder om, hvilke tilbud, der kan være relevante for dig.

Læs mere om hvilke tilbud, du kan vælge mellem på fagfolk.aalborg.dk

Valg af sted

Hvor du kommer til at tage din STU afhænger af dine støttebehov, dine ønsker og visitationsudvalgets vurdering. 

Du vil som udgangspunkt blive præsenteret for to tilbud, du kan vælge mellem, når din ansøgning har været behandlet på Visitationsudvalgets møde. Hvis du har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud - det vil sige, at du har behov for noget helt særligt -  og der kun er ét sted, der matcher dine behov, vil du dog kun få ét tilbud. 

Du kan tale med din STU-vejleder om, hvilke tilbud, der kan være relevante for dig.

Læs mere om hvilke tilbud, du kan vælge mellem på fagfolk.aalborg.dk

Kørsel

Du skal have 11 kilometer eller derover mellem dit hjem og STU-udbyder for at være berettiget til transport. Du kan få et buskort, eller der kan søges om befordringsgodtgørelse efter statens gældende takst. 

Har du særlige behov i forhold til din transport - det kan for eksempel være du sidder i kørestol og ikke kan tage offentlig transport - så kan du søge om at kunne tage taxa eller eller få penge tilbage for de udgifter, du har til kørsel. Det kaldes befordringsgodtgørelse. 

Læs mere om befordringsgodtgørelse

Kørsel

Du skal have 11 kilometer eller derover mellem dit hjem og STU-udbyder for at være berettiget til transport. Du kan få et buskort, eller der kan søges om befordringsgodtgørelse efter statens gældende takst. 

Har du særlige behov i forhold til din transport - det kan for eksempel være du sidder i kørestol og ikke kan tage offentlig transport - så kan du søge om at kunne tage taxa eller eller få penge tilbage for de udgifter, du har til kørsel. Det kaldes befordringsgodtgørelse. 

Læs mere om befordringsgodtgørelse

Opfølgning

Når du er startet på dit STU-tilbud, vil der løbende blive aftalt opfølgningsmøder.

Vi følger op på dit forløb:

 •  3 gange det 1. år
 • 2 gange det 2. år
 • 3 gange det 3. år.

 Derudover holder vi møder med dig efter behov.

Til opfølgningsmøderne vil vi følge op på din forløbsplan og afklare, om der er noget der skal justeres eller om der skal tilføjes nye delmål. 

Formålet med møderne er også at sikre, at dit tilbudssted leverer den indsats, der skal til for, at du kan nå dine mål i forløbsplanen. 

Vi er i løbende dialog med de forskellige STU-udbydere for at understøtte et godt samarbejde og sikre, at der er den tilstrækkelige kvalitet i tilbuddet.  

Opfølgning

Når du er startet på dit STU-tilbud, vil der løbende blive aftalt opfølgningsmøder.

Vi følger op på dit forløb:

 •  3 gange det 1. år
 • 2 gange det 2. år
 • 3 gange det 3. år.

 Derudover holder vi møder med dig efter behov.

Til opfølgningsmøderne vil vi følge op på din forløbsplan og afklare, om der er noget der skal justeres eller om der skal tilføjes nye delmål. 

Formålet med møderne er også at sikre, at dit tilbudssted leverer den indsats, der skal til for, at du kan nå dine mål i forløbsplanen. 

Vi er i løbende dialog med de forskellige STU-udbydere for at understøtte et godt samarbejde og sikre, at der er den tilstrækkelige kvalitet i tilbuddet.  

Efter STU

Senest tre måneder før din STU afsluttes afholder du, din UU-vejleder og STU-stedet et møde, hvor dit STU-forløb bliver evalueret. I lægger også en plan for, hvad der skal ske, når din STU slutter. 

I aftaler inden mødet, hvem der skal deltage, og om der er andre, der er relevante at få med. Der kan for eksempel være behov for at inddrage Voksensocialafdelingen, hvis du er blevet førtidspensionist og har brug for et nyt tilbud eller en virksomhedskonsulent fra Jobcentret, hvis der skal arbejdes videre med din praktik. 

Efter STU får du udleveret et uddannelsesbevis og ressourcepapir, der indeholder en beskrivelse af opnåede mål og en generel udvikling af dine kompetencer under uddannelsen.

Efter STU

Senest tre måneder før din STU afsluttes afholder du, din UU-vejleder og STU-stedet et møde, hvor dit STU-forløb bliver evalueret. I lægger også en plan for, hvad der skal ske, når din STU slutter. 

I aftaler inden mødet, hvem der skal deltage, og om der er andre, der er relevante at få med. Der kan for eksempel være behov for at inddrage Voksensocialafdelingen, hvis du er blevet førtidspensionist og har brug for et nyt tilbud eller en virksomhedskonsulent fra Jobcentret, hvis der skal arbejdes videre med din praktik. 

Efter STU får du udleveret et uddannelsesbevis og ressourcepapir, der indeholder en beskrivelse af opnåede mål og en generel udvikling af dine kompetencer under uddannelsen.

Hvad er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse?

STU er et uddannelsesforløb for dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det er et forløb, som styrker dig i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt forberede dig på at komme videre i uddannelse og beskæftigelse.

Det er målet, at du efter afslutningen af din STU er afklaret med, hvad der skal ske bagefter, og vi vil arbejde hen imod, at du efter din STU kan gå direkte videre i job, uddannelse, fleksjob eller beskyttet beskæftigelse.

Under forløbet er der mulighed for at komme i praktik i virksomheder eller på institutioner. Praktikken vil være tilpasset dine interesser, ønsker og behov.

Uddannelsen varer 3 år og er gratis for dig. Du kan ikke få SU under forløbet. Hvis du har ret til det, kan du få uddannelseshjælp eller førtidspension.

Kontakt

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kayerødsgade 37, 3.sal 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 45 01

Skriv til os

Åbningstider

Det med småt

Særlige befordringsbehov er det officielle ord for, hvis du har et særligt handicap, som gør det nødvendigt med transport - som for eksempel hvis du sidder i kørestol.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang