Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Børnepasning Skriv dit barn op til pasning

Skriv dit barn op til pasning

Det er nemt at skrive dit barn op til en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Du kan også se dit barns plads på venteliste, søge om friplads eller udmelde dit barn igen.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Pladsanvisningen. Se info nedenunder. 

Skriv dit barn op: trin for trin

Skriv dit barn op

 • Skriv dit barn op så tidligt som muligt. Når dit barn er født og har fået CPR-nummer, kan du skrive det op til pasning
 • Skriv dit barn op inden 3 måneder efter fødslen, så er det dit barns alder, der bestemmer, hvor barnet kommer til at stå på ventelisten
 • Efter de 3 måneder er det opskrivningsdatoen, der bestemmer dit barns plads på ventelisten

Skriv dit barn op

 • Skriv dit barn op så tidligt som muligt. Når dit barn er født og har fået CPR-nummer, kan du skrive det op til pasning
 • Skriv dit barn op inden 3 måneder efter fødslen, så er det dit barns alder, der bestemmer, hvor barnet kommer til at stå på ventelisten
 • Efter de 3 måneder er det opskrivningsdatoen, der bestemmer dit barns plads på ventelisten

Venteliste

 • Når du har skrevet dit barn op til pasning, står det på venteliste til det ønskede pasningstilbud
 • Følg dit barns plads på ventelisten via den digitale pladsanvisning
 • Har du bestemte ønsker til for eksempel åbningstid, kan det betyde, at du kommer længere ned på ventelisten
 • Ønsker du en bestemt dagplejer eller institution, må du vente på, at dit barn står øverst på ventelisten, og at der bliver en plads ledig

Venteliste

 • Når du har skrevet dit barn op til pasning, står det på venteliste til det ønskede pasningstilbud
 • Følg dit barns plads på ventelisten via den digitale pladsanvisning
 • Har du bestemte ønsker til for eksempel åbningstid, kan det betyde, at du kommer længere ned på ventelisten
 • Ønsker du en bestemt dagplejer eller institution, må du vente på, at dit barn står øverst på ventelisten, og at der bliver en plads ledig

Tilbud om plads

 • Vi gør alt, hvad vi kan for, at du senest 2 måneder før ønsket opstartsdato, får besked om, hvilket plads dit barn har fået tilbudt
 • I områder med stor efterspørgsel og få pladser, kan du dog få et tilbud helt frem til 14 dage før opstart

Tilbud om plads

 • Vi gør alt, hvad vi kan for, at du senest 2 måneder før ønsket opstartsdato, får besked om, hvilket plads dit barn har fået tilbudt
 • I områder med stor efterspørgsel og få pladser, kan du dog få et tilbud helt frem til 14 dage før opstart

Hvis du afslår

 • Vælger du at afslå tilbuddet, kan du skrive dit barn op på venteliste igen til de pladser, du ønsker
 • Et afslag påvirker ikke dit barns anciennitet på ventelisten. Det vil sige, at dit barn bliver samme nummer på ventelisten igen
 • Efter et afslag har du først ret til pasningsgaranti 2 måneder efter, det afslåede tilbud
 • Vi kan ikke garantere, at det næste tilbud er bedre, medmindre du er fleksibel omkring dato for opstart og åbningstider
 • Du får tilsendt et nyt pasningstilbud

Hvis du afslår

 • Vælger du at afslå tilbuddet, kan du skrive dit barn op på venteliste igen til de pladser, du ønsker
 • Et afslag påvirker ikke dit barns anciennitet på ventelisten. Det vil sige, at dit barn bliver samme nummer på ventelisten igen
 • Efter et afslag har du først ret til pasningsgaranti 2 måneder efter, det afslåede tilbud
 • Vi kan ikke garantere, at det næste tilbud er bedre, medmindre du er fleksibel omkring dato for opstart og åbningstider
 • Du får tilsendt et nyt pasningstilbud

Hvis du godkender

 • Accepterer du den plads, dit barn er blevet tilbudt, kan du stadig vælge at blive stående på venteliste til de andre tilbud, du har prioriteret højere
 • Har du fået den plads, du ønskede, kan du vælge ikke at blive stående på ventelisten. I så fald slettes dit barn fra ventelisten 
 • Når opstartsdatoen nærmer sig, bliver du kontaktet af dit barns pasningstilbud

Hvis du godkender

 • Accepterer du den plads, dit barn er blevet tilbudt, kan du stadig vælge at blive stående på venteliste til de andre tilbud, du har prioriteret højere
 • Har du fået den plads, du ønskede, kan du vælge ikke at blive stående på ventelisten. I så fald slettes dit barn fra ventelisten 
 • Når opstartsdatoen nærmer sig, bliver du kontaktet af dit barns pasningstilbud

Økonomisk friplads

 • Økonomisk friplads er et ekstra tilskud fra kommunen til børnepasning
 • Det gives, hvis din samlede husstands årsindkomst er under 622.200 kroner. Det svarer til en månedsindkomst på 51.850 kroner før skat
 • Du kan først søge om økonomisk friplads efter, du har godkendt den plads, dit barn er blevet tilbudt
 • Du søger via den digitale pladsanvisning

Økonomisk friplads

 • Økonomisk friplads er et ekstra tilskud fra kommunen til børnepasning
 • Det gives, hvis din samlede husstands årsindkomst er under 622.200 kroner. Det svarer til en månedsindkomst på 51.850 kroner før skat
 • Du kan først søge om økonomisk friplads efter, du har godkendt den plads, dit barn er blevet tilbudt
 • Du søger via den digitale pladsanvisning

Sådan skriver du dit barn op

Du skal ikke bruge MitID, når du skriver dit barn op til en plads via den digitale pladsanvisning.

Du skal først bruge dit MitID, hvis du skal:

 • Søge økonomisk friplads
 • Beregne betaling
 • Se dit barns plads på venteliste
 • Ændre ønsker og prioriteringer

Hvis du vil vide mere

Generelt om betaling

Institutionspladsen skal betales månedsvis forud. De månedsvise priser betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Du har 4 muligheder for pasning: 

Behov for pasning uden for åbningstid

Hvis I har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes normale åbningstider, kan I benytte et såkaldt kombinationstilbud.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i en daginstitution samt tilskud til privat pasning uden for daginstitutionens åbningstid i minimum 10 timer om ugen.

Tilbuddet kan ikke tidsmæssigt overskride en fuldtidsplads i et kommunalt dagtilbud.

Læs mere om opholdstider under 'Opholdstider i institutionen'

Pasning i en anden kommune

I nogle situationer kan det være praktisk, at dit barn bliver passet i en anden kommune.

Det kan for eksempel være, hvis I bor tæt på en kommunegrænse og har kortest afstand til et tilbud i nabokommunen. Eller hvis det letter hverdagen, at dit barn går i et dagtilbud i den kommune, du arbejder eller studerer i.

Pasning i en anden kommune er kun muligt, når den pågældende kommune ikke har lukket sin venteliste for børn uden for kommunen. Du ansøger direkte ved den anden kommune.

Aalborg Kommune giver tilskud til pasning i en anden kommune. Dit tilskud kan højst svare til den gennemsnitlige pris for en tilsvarende plads i Aalborg Kommune. Hvis pladsen i den anden kommune er dyrere end i Aalborg, yder kommunen ikke supplerende tilskud, og du skal dermed selv betale den eventuelle forskel ud over den normale forældrebetaling.

Pasning i Aalborg Kommune, selvom du ikke bor her

Hvis du bor i en anden kommune end Aalborg, har du stadig mulighed for at søge om plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave hos Aalborg Kommune.

Du skal have tilsagn fra din egen kommune om, at du kan få tilskud fra din bopælskommune til en plads i Aalborg Kommune.

Du kan ikke medbringe anciennitet (dit barns plads på ventelisten) fra en anden kommune, men vi har pasningsgaranti i Aalborg Kommune, så du er sikret pasning af dit barn.

Institutioner du kan søge, selvom du ikke bor i området

En kommunedækkende institution er en institution, hvor din adresse ikke har nogen betydning for dine muligheder for at få en plads. Her er det udelukkende opskrivningstidspunktet, der er udgangspunkt for, hvornår der bliver tildelt en plads, og om du eventuelt har et arbejdsrelateret behov for at få en plads.

I Aalborg Kommune er der 4 kommunedækkende institutioner:

 • Natur & Miljøbørnehaven: Børnehaven hører hjemme i Svenstrup og har opsamling ved DUI huset på Østre Alle 89, 9000 Aalborg.

 • Børnehuset Tvedholm Skov & Natur: Børnehuset er en institution bestående af to afdelinger - Skovgruppen og Naturgruppen. Der er opsamling for begge afdelinger på Beatesmindevej 177, 9210 Aalborg SØ.

 • Døgninstitutionen Børnehuset Sdr. Skovvej: Der er krav om et arbejdsrelateret døgnbehov for, at dit barn kan få en plads, og hospitalsansatte har fortrinsret. Der er kun mulighed for døgnpasning.

 • Aftenpasning hos Børnehuset Fuglsang: Der er krav om et arbejdsrelateret aftenbehov for, at dit barn kan få en plads. Der er kun mulighed for aftenpasning.

I Aalborg Kommune har vi pasningsgaranti. Det betyder, at:

 • Du er garanteret et tilbud om en plads til dit barn
 • Tilbuddet er alderssvarende, det vil sige, at det passer til dit barns alder
 • Tilbuddet gælder fra din ønskede opstartsdato
 • Pladsen er så tæt på din bopæl, som muligt

Vi forsøger altid at tilbyde dit barn en plads så tæt på din bopæl som muligt, og at opfylde dine andre ønsker såsom åbningstider eller specifikke forhold. Hvis ikke vi kan matche dine ønsker helt, bliver dit barn tilbudt en plads i et alderssvarende tilbud, som er ledigt til din ønskede opstartsdato, og hvor vi imødekommer så mange af dine ønsker som muligt.

Hvis der ikke er en ledig plads på den dato, dit barn har behov for pasning, vil du blive tilbudt en plads inden for pasningsgarantien. Derfor kan du modtage tilbud om eksempelvis en dagpleje, selvom du kun har ønsket vuggestuer, hvis det kun er dagplejen, som har en ledig plads til opstartsdatoen.

0-2-årige

Vi står overfor udfordringer med pasningsgarantien på 0-2 års området. 
Fra den 1. januar 2024 til 31. december 2024 vil Aalborg Kommune fungere som ét samlet pasningsgarantiområde for at sikre, at vi fortsat kan opretholde pasningsgarantien.

Det betyder, at vi fortsat vil stræbe efter at tilbyde pladser, der opfylder dine ønsker og er så tæt på din bolig som muligt. Samtidig åbner det op for, at vi eksempelvis kan tilbyde børn fra Nørresundby pladser i Centrum.

3-5-årige

Der er 4 pasningsgarantiområder:

 • Nord
 • Øst
 • Sydvest
 • Centrum - dækker også over Kærby og Skalborg

Hvis du søger plads i en institution uden for dit pasningsområde, vil forældre i det pågældende område have fortrinsret til pladsen.

Ved optagelse gælder det at:

 • Søskende har fortrinsret/arveret
 • Tvillinger har fortrinsret til 0-2 års pasning
 • Vuggestuepladser tilbydes til børn under 2 år
 • Der kan højst være to børn under 12 måneder i samme dagpleje
 • Der kan tages hensyn til køn og alder i de enkelte institutioner

Søskendefortrinsret

Fortrinsretten for søskende giver mulighed for, at søskende kan få et fælles forløb i de kommunale dagtilbud. Det betyder, at hvis du allerede har et barn i en dagpleje eller institution, så har dit andet barn fortrinsret til en plads samme sted.

Arveret

Søskende kan arve pladsen efter hinanden i et ubrudt forløb. Det vil sige, at dit ene barn skal starte i samme dagpleje eller institution samme dag, som det andet barn stopper.

Bytteret

Bytteret giver mulighed for at bytte plads med et andet barn. Som forældre skal I aftale bytningen indbyrdes, inden I henvender jer til Pladsanvisningen. Bytning mellem dagpleje og vuggestue skal være aftalt med dagplejen og institutionen, inden I henvender jer til Pladsanvisningen. 

Børn med behov for støtte kan ikke bytte plads.

Børn med særlige behov

Børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse samt børn, hvor sociale eller særlige pædagogiske grunde medvirker til, at barnet har behov for pasning i en specifik institution har fortrinsret. Hvis du er forælder til et barn med særlige behov, skal du søge pasning igennem for eksempel din sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken sender en ansøgning om såkaldt opprioritering til Visitationsudvalget, som tager stilling til, hvor dit barn skal passes.

Hvis dit barn bliver opprioriteret, får barnet tilbudt en plads, når den er ledig. 

Hvis du har mere end ét barn i kommunal pasning, gives der søskenderabat. For den dyreste pasningsplads betales fuld pris og halv pris for efterfølgende børn. Tilskuddet er uafhængig af, hvad du tjener som forælder, og det gives automatisk. Du skal dermed ikke gøre noget for at få tilskuddet.

Søskenderabat gives også i fritvalgsordningen. Søskenderabat gives ikke til børn, der går i DUS 2 og fritidscentre/fritidsklubber. 

Der gælder andre regler for privat pasning

Vær opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis du vælger pasning i privat institution eller hos privat børnepasser. Ved privat pasning uddeles der tilskud ud fra en specifik udregning.

Ønsker du at melde dit barn ud af institutionen, skal det ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det vil sige, hvis du melder dit barn ud den 15. januar, gælder udmeldelsen fra 1. marts.

Hvis pladsen kan bruges af et andet barn, kan udmeldelsesvarslet blive kortere. 

Meld dit barn ud med MitID på pladsanvisningen-online.dk

Har du brug for at udmelde dit barn midlertidigt og mindst 3 måneder af en 3-5 års institution, og vil du gerne have barnet passes der igen, kan du få et såkaldt pasningsbevis.

Du kan få et ekstra tilskud fra kommunen, hvis din samlede husstands årsindkomst er under 622.200 kroner. Det svarer til en månedsindkomst på 51.850 kroner før skat. 

Tilskuddets størrelse er afhængig af husstandens indkomst.

 • Er din månedsindkomst omregnet til årsindkomst på 200.301 kroner eller derunder er du berettiget til fuld friplads efter ansøgning. Vi opkræver dig derfor ikke for børnepasning.
 • Hvis din månedsindkomst omregnet til årsindkomst er mellem 200.301 kroner og 622.200 kroner, er du berettiget til delvis økonomisk friplads efter ansøgning.
 • Hvis din aktuelle månedsindkomst omregnet til en årsindkomst er over 622.200 kroner, er du ikke berettiget til at modtage økonomisk friplads.

Hvis du er enlig forsørger, udløser det et ekstra fradrag på 70.089 kroner om året.

Hvis du har mere end ét barn under 18 år boende hjemme, nedsættes husstandsindkomsten med 7.000 kroner om året for hvert barn ud over det første. 

Du kan ikke få friplads med tilbagevirkende kraft. Fripladsansøgningen vil blive godkendt fra starten af den kommende måned eller ved opstart af pasning.

Læs mere om økonomisk fripladstilskud på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Tilskuddet reguleres ud fra din indkomst

Tilskuddet reguleres, hvis husstandsindkomsten stiger eller falder med et vist beløb. Aalborg Kommune får automatisk besked fra SKAT, hvis din eller din ægtefælles/samlevers indkomst ændrer sig. Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev (Agterskrivelse) fra kommunen, hvis du skal betale mere eller mindre. Reguleringen af din forældrebetaling sker bagudrettet. Er ændringerne i husstandens indkomst permanente, skal du lave en ny ansøgning.

Hvis du er selvstændig

Hvis du er selvstændig, sker der ikke automatisk ændringer i din friplads i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering. Til brug for kontrollen skal vi have fremsendt regnskab og skatteregnskab.

Viser det sig, at din indkomst er væsentlig højere eller lavere end den indkomst, som du har søgt med, vil din friplads blive reguleret. Det kan for eksempel være ved specielle skattetekniske fradrag eller ved et større overskud eller mindre underskud.

Privat pasning

Vær opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis du vælger pasning i privat institution. Ved privat pasning uddeles der tilskud ud fra en specifik udregning. 

Læs mere om privat pasning

Hør mere om dine muligheder for pasning, hvordan vi fordeler pladserne og muligheden for fripladstilskud på vores informationsmøder.

Tilmeld dig informationsmøde i Pladsanvisningen

Kontakt

Pladsanvisningen

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 28 20

Skriv til os

Personlig henvendelse

Du skal skrive eller ringe til Pladsanvisningen for at aftale en tid til et personligt møde.

Telefontider

Det med småt

Regler for dagtilbud

Alle børn har ret til en plads i et dagtilbud. Det er kommunen, der afgør, hvilke pasningstilbud det skal være.

Læs om reglerne for dagtilbud på borger.dk

Du kan læse mere om regler for dagtilbud i Dagtilbudsloven på hjemmesiden Retsinformation. 

 

 

Børn i dagtilbud

Vi tilstræber, at du får besked om optagelse senest 2 måneder før, at du har ønsket opstart.

I områder hvor der er stor efterspørgsel og få pladser, kan tilbud dog fremsendes helt frem til 14 dage før opstart.

Socialpædagogisk friplads

Du kan forvente svar senest 8 uger før opstart.

Økonomisk friplads

Du kan forvente svar senest 2 uger før opstart.

Ordet 'dagtilbud' dækker over pasningstilbud for børn 0-6 år. Det vil sige både over dagpleje, vuggestue, børnehave og daginstitution.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang