Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Lejebolig Klag til Beboerklagenævnet

Klag til Beboerklagenævnet

Hvis du er blevet uenig med din lejer eller udlejer i en almen bolig, så kan du indbringe din sag for Beboerklagenævnet.

Sådan klager du til Beboerklagenævnet

Du kan sende din klage skriftligt til Beboerklagenævnets sekretariat via sikker post eller til Beboerklagenævnets adresse.

Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal du vedlægge følgende:

 • En kort beskrivelse af, hvad det er, du ønsker, at nævnet skal tage stilling til.
 • Dokumentation for, at du inden sagens indbringelse har forelagt klagen for modparten.
 • Kopi af bilag der dokumenterer klagen.
 • En kopi af lejekontrakten.

Hvad koster det at indbringe en sag for Beboerklagenævnet?

Du skal betale et gebyr på 167 kroner (2024), for at få din sag behandlet af Beboerklagenævnet.

Gebyret overføres til:

 • Registreringsnummer: 3201
 • kontonummer: 3402183403 

Husk at angive dit navn og lejemålets adresse og eventuelt journalnummer.

Du får ikke refunderet beløbet uanset sagens udfald. Gebyret reguleres årligt.

Hvis du vil vide mere

De hyppigste forekommende sager, hvor Beboerklagenævnet træffer afgørelse, er følgende:

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Boligens stand ved indflytning
 • Manglende vedligeholdelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Betaling af varme, vand og lignende
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • Husordensovertrædelser
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet

Hvilke typer sager kan Beboerklagenævnet ikke behandle?

Beboerklagenævnet kan blandt andet ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • Huslejens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejeaftaler

Find mere om Beboerklagenævnet og se nævnets medlemmer

Når Beboerklagenævnet modtager din sag, bliver den sendt videre til modparten. Hvis ikke modparten svarer, kan Beboerklagenævnet træffe afgørelse ud fra den anden parts oplysninger.

Beboerklagenævnet har mulighed for at indhente oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder og andre relevante instanser. Nævnet kan også beslutte at tage ud og se lejemålet. 
I sjældne tilfælde kan nævnet også beslutte at indkalde parterne til møde i nævnet.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er typisk 1-6 måneder. Den kan dog varierer fra sag til sag.

Hvis ikke sagen er afgjort senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor enten lejers eller udlejers svarfrist er udløbet, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

Beboerklagenævnets afgørelse bliver sendt til lejer og udlejer eller deres repræsentanter.

Databeskyttelse

I forbindelse med din sag får Aalborg Kommune oplysninger fra dig, som vi bruger i vores sagsbehandling. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi registrer om dig. 

Oplysningerne er registreret i kommunens IT-system, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.

Vi registrerer ikke flere oplysninger, end vi har brug for. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Beboerklagenævnet eller til kommunens databeskyttelsesrådgiver

Find mere om kommunens databeskyttelsesrådgiver og databeskyttelse i Aalborg Kommune

Beboerklagenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning.
Beboerklagenævnets sekretariat kan udelukkende vejlede dig om, hvordan du indbringer en sag for nævnet.

Som lejer kan du få råd og vejledning omkring Almenlejeloven ved henvendelse til en advokat, en lejerorganisation, en retshjælpsordning eller en privat rådgivningsvirksomhed.

Kontakt

Beboerklagenævnets sekretariat

Boulevarden 13, Postboks 462 9100 Aalborg

Ring til os

99 31 17 22

Åbningstider

Det med småt

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du inden 4 uger efter, at den er fremsendt, indbringe afgørelsen for Boligretten.

Find mere om hvordan du indbringer afgørelsen til Boligretten på Danmarks Domstoles hjemmeside

 

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang