Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Flexbolig og sommerhus Helårsbeboelse i sommerhus

Helårsbeboelse i sommerhus

Det kræver dispensation, hvis du vil bruge dit sommerhus som helårsbolig. Uden dispensation må du fra 1. november til 1. marts kun bruge sommerhuset til korte ophold og ikke som fast bopæl.

Har du ikke MitID, skal du kontakte Juridisk Afdeling. Se info nedenfor.

Dispensation til helårsbeboelse

Som udgangspunkt må du ikke bruge dit sommerhus til overnatning gennem længere tid i vinterperioden. Fra 1. november til 1. marts må du kun bruge sommerhuset til korte ophold. Du må ikke have fast ophold i sommerhuset.

Sådan ansøger du om dispensation

Send ansøgning med Digital Post via selvbetjeningsknappen ovenfor.

I din henvendelse skal du skrive:

 • Navn og efternavn
 • Adresse på din faste bopæl
 • Adresse på det sommerhus, du ønsker at bruge som helårsbolig
 • Opfylder du ikke de lovbestemte krav, skal du komme med en særlig begrundelse for, hvorfor du gerne vil søge om dispensation

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til din ansøgning.

Du vil modtage svaret i din digitale postkasse.

Hvis du vil vide mere

Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du opfylder et af disse krav:

 1. Du har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet.
 2. Du har fået dispensation af kommunen, hvor sommerhuset ligger i. En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse.
 3. Du er pensionist og har ejet dit sommerhus i 1 år. 

Ved pensionist forstås:

 • en borger, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension
 • en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 • en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring
 • en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse
 • en borger på 60 år og derover, der oppebærer pension.

Skrevet af By-, Land- og Kirkeministeriet, Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Kommunen, hvor sommerhuset ligger, kan i særlige tilfælde give dig tilladelse til at bo i dit sommerhus hele året. Det gælder for:

 • Ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og andre virksomheder, når det er nødvendigt for virksomhedens drift.
 • Personer, der fejlagtigt har fået oplyst af kommunen, at de kunne bo lovligt i sommerhuset hele året, da de købte ejendommen.
 • Personer, der på grund af alvorlig sygdom og invaliditet kun kan få en rimelig tilværelse i sommerhuset.

Skrevet af By-, Land- og Kirkeministeriet, Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Kontakt

Juridisk Afdeling i By og Land

Stigs­borg Bryg­ge 5 9400 Nør­re­sund­by

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Databeskyttelseslovgivningen

Når du skriver til kommunen angående ansøgning om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus, registrerer kommunen oplysninger om dig. Dette sker med hjemmel i planlovens kapitel 8, §38a - 41 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra e. Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen.

Oplysningerne slettes, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang