Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Fritid og oplevelser Sport og idræt Find en fritidsaktivitet

Hjælp børn og unge i gang med en fritidsaktivitet

Kender du et barn eller en ung, som kunne have glæde af en fritidsaktivitet?

Hjælp i gang med fritidsaktiviteter

Kender du et barn eller en ung, som kunne have glæde af en fritidsaktivitet? Så kan du kontakte en fritidsvejleder, som kan hjælpe med tilmelding og andre praktiske ting. Aktiviteten kan være i en forening, et fritidscenter eller en ungdomsklub, og fritidsvejlederen kan blandt andet støtte ved at gå med de første par gange.

Det er også mulighed for at søge om økonomisk støtte i form af et fritidspas til aktiviteten, hvis familien har brug for det.

Ræk ud til en fritidsvejleder 

Alle personer, der kender et barn eller en unge, er velkomne til at kontakte en fritidsvejleder.

Hvis du er en del af målgruppen, kan du selv - eller din familie - kontakte en fritidsvejleder. 

Hvis du vil vide mere

Børn og unge op til 18 år er i målgruppe for at få støtte, hvis 2 eller flere af nedenstående punkter gælder for familien:

 • Lavt uddannelsesniveau.
 • Få økonomiske ressourcer.
 • Mangel på fysisk, psykisk og mentalt overskud i familien.
 • Enlig forsørger.
 • Fravær af engagement i lokalsamfundet samt fritids- og foreningsliv.
 • Mangel på kendskab til fritidsliv og frivillighed. 

Det er den lokale bevillingsenhed, der bevilliger tilskud på baggrund af en samtale med en af barnets forældre. 

Støtte til kontingent starter med 100 % støtte, der udfases henover de følgende år:

 • 1. halvårlige kontingent kan der gives op til - 100% støtte.
 • 2. halvårlige kontingent kan der gives op til - 75% støtte.
 • 3. halvårlige kontingent kan der gives op til - 50% støtte.
 • 4. halvårlige kontingent kan der gives op til - 25% støtte.
 • 5. halvårlige kontingent - fuldt egenfinansiering af familien.

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til ture og weekend turneringer. Dog maksimalt 1.000 kroner. Der kan ikke søges tilskud til transport eller til undervisning.

Der kan yderligere gives støtte til udstyr dog maksimalt 900 kroner. Tilskud til udstyr gives kun én gang per person.

Mikkel Hjorth Pedersen

Fritidsvejleder
22 63 61 24

Kontakt

Fritid og Landdistrikt

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang