Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Arbejde og uddannelse Job på særlige vilkår Seniorjob

Seniorjob for dig som har opbrugt din dagpengeret

Seniorjob er et job med ret til overenskomstmæssig løn og de arbejdsvilkår, der gælder for tilsvarende arbejde. Der skal være tale om merbeskæftigelse og ikke et allerede eksisterende job.

Hvem kan få et seniorjob?

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du:

 • være ledig
 • fortsat være medlem af en A-kasse
 • fortsat indbetale efterlønsbidrag
 • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
 • have opbrugt dagpengeretten, tidligst 5 år før du når efterlønsalderen.

Hvis du vil vide mere

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal:

 • være ledig
 • fortsat være medlem af en a-kasse
 • fortsat indbetale efterlønsbidrag
 • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
 • have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før du når efterlønsalderen.

Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis dit jobcenter henviser dig til et ordinært job.

Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen.

Endelig vil seniorjobbet ophøre, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret henviser til.

Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale..

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du har ret til et seniorjob, vil din a-kasse cirka 3 måneder, før din dagpengeperiode udløber kontakte dig. A-kassen vil orientere dig om muligheden for at få et seniorjob.

Du skal herefter selv sende en ansøgning til kommunen, som senest skal være modtaget 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Du kan tidligst sende ansøgningen 3 måneder før din dagpengeret er opbrugt. I ansøgningen til kommunen anmoder du om et seniorjob. Kommunen indkalder dig efterfølgende til en samtale. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Jobhuset

Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 90 00

Rådgiver telefontid

Mandag-fredag 8.15-9.00

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Hvis kommunen ikke ansætter dig i et seniorjob senest 2 måneder efter, at din ansøgning er modtaget, skal kommunen betale en kompensation, der svarer til din tidligere dagpengesats. Dog forudsættes det, at dagpengeretten er opbrugt.

Du har mulighed for at klage over en række af kommunens afgørelser vedrørende seniorjob. Hvilke afgørelser du kan klage over, fremgår af Lov om seniorjob. Du skal klage senest 4 uger efter afgørelsen. Når du har klaget, skal kommunen genvurdere sin afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Afhængigt af hvad klagen og afgørelsen handler om, har kommunen enten 5 arbejdsdage eller 4 uger til at genvurdere afgørelsen, inden klagen videresendes til Ankestyrelsen.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang