Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Arbejde og uddannelse Job på særlige vilkår Ressourceforløb

Hjælp til at komme tættere på arbejdsmarkedet

Har du fået sygedagpenge eller kontanthjælp og har brug for hjælp til at komme videre og tættere på at komme i arbejde? Så kan et ressourceforløb måske være noget for dig.

Hvem kan få et ressourceforløb?

Ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt forløb, der kan vare fra 1 til 3 år ad gangen. 

Et ressourceforløb er for dig der:

  • kommer fra kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge eller jobafklaring
  • har så komplekse problemer, at du har behov for en særlig indsats
  • gerne vil starte på job eller uddannelse

Hvordan får jeg et ressourceforløb?

Jobcentret vurderer, om du kan henvises til et ressourceforløb. Du skal først deltage i et møde med kommunens rehabiliteringsteam, som indstiller til jobcentret, hvilken indsats der er behov for.

Hvis du vil vide mere

I et ressourceforløbet får du en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og de bliver kombineret og koordineret på tværs.

Et ressourceforløb kan vare 1 til 3 år. Du kan blive tilbudt flere forløb, hvis det første ikke har ført til, at du har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.

Her kan du få større viden om, hvad et ressourceforløb er, og hvad du kan selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb:

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Når du er blevet tilkendt jobafklaringsforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. I stedet skal du have ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau i jobafklaringsforløbet.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet. Hvis du fx får et barn, hæves beløbet til niveauet for kontanthjælp for forsørgere.

Er du selvstændig erhvervsdrivende og delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, bliver din ydelse udbetalt med et beløb, der svarer til enten 75 procent og 50 procent af ressourceforløbsydelsen:

  • Du modtager 75 procent, hvis du højst kan udføre en fjerdedel af dit normale arbejde
  • Du modtager 50 procent, hvis du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde
Hvis du har indtægter eller formue

Hvis du har indtægter i jobafklaringsforløbet, bliver de som udgangspunkt trukket fra din ressourceforløbsydelse. Det gælder dog ikke indtægter, der udbetales for en periode, før du påbegyndte dit jobafklaringsforløb. Det gælder heller ikke indtægter, du har haft, efter jobafklaringsforløbet er ophørt.

Hvis du har lønindtægter, som inkl. pension udgør indtil 15.817 kr. før skat (2023) og 16.323 kr. før skat (2024), bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 30 procent af lønnen. Hvis din lønindtægt inkl. pension overstiger 15.817 kr. før skat (2023) og 16.323 kr. før skat (2024), bliver den del af lønnen inkl. pension og før skat, der overstiger lønindtægtsgrænsen på 15.817 kr. før skat (2023) og 16.323 kr. før skat (2024) nedsat med 55 procent.

Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

  • Kommunen skal have visiteret dig til et ressourceforløb.
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lignende i kommunen mv.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af jobafklaringsforløbet. Det er også et krav, at du deltager i jobsamtaler og lignende i kommunen.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse. Du skal dog være opmærksom på selv at rette henvendelse til din kommende bopælskommune ved flytning.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Job- og Aktivhuset

John F. Kennedys Plads 1B, 4. og 5. etage 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 78

Personlige rådgivere

Mandag-fredag 9.00-10.00

Åbningstider

Det med småt

Sagsbehandlingstiden er 3 måneder (afgørelse træffes på baggrund af en vurdering af alle de muligheder, der findes for hjælp efter den sociale lovgivning).

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden 4 uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang