Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Landbrug og natur Udbudsvilkår for forpagtningsarealer

Udbudsvilkår for forpagtningsarealer

1. Udbudsformen 

Der er tale om et offentligt udbud, som ikke er omfattet af udbudsloven. Bortforpagtningen sker til den tilbudsgiver, som giver Aalborg Kommune det højeste provenu.

2. Udvælgelseskriterier

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende følgende dokumentation:

    1. Underskrevet erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jævnfør bilag. Kravet om dokumentation er ufravigeligt. 
    2. Tilbudsgiver må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kroner, medmindre, der er truffet aftale om afvikling af gælden.

3. Tilbudsfrist og formkrav

Alle tilbud skal være skriftlige og modtaget inden den angivne frist.
Tilbud skal angive et fast beløb opgjort som årlig forpagtningsafgift per hektar og være i overensstemmelse med de udbudte vilkår, uden forbehold.

4. Vedståelsesfrist

Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 90 kalenderdage regnet fra tilbudsfristen.

5. Tildelingskriterier

Forpagtningsaftalen tildeles det tilbud/de tilbud, der giver kommunen det, samlet set, højeste provenu. Hver enkelt delaftale vurderes for sig, men vil blive sammenholdt med Aalborg Kommunes samlede provenu for alle aftaler, såfremt der bydes herpå. Det betyder, at Aalborg Kommune kan indgå aftale med én eller flere tilbudsgivere omkring et eller flere forpagtningsarealer og vælger det/de tilbud, der giver Aalborg Kommune det, samlet set, højeste provenu. Hvis tilbuddet forudsætter, at tilbudsgiver opnår et bestemt antal delaftaler, skal dette fremgå klart og entydigt af tilbuddet.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang