Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Landbrug og natur Tro- og loveerklæring for naturplejearealer

Tro- og loveerklæring for naturplejearealer

Erklæring om overholdelse af dyreværnsloven

Ved indgåelse af aftale med Aalborg Kommune erklærer tilbudsgiver med sin underskrift ikke inden for de sidste 5 år at have modtaget bøde for overtrædelse af dyreværnsloven eller ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter at være dømt for overtrædelse af dyreværnsloven enten ved bøde- eller fængselsstraf.

Ligeledes skal tilbudsgiver ved ingåelse af aftale med Aalborg Kommune erklære med underskrift, hvis vedkommende inden for de sidste 5 år har modtaget bøde for overtrædelse af dyreværnsloven eller ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for overtrædelse af dyreværnsloven enten ved bøde- eller fængselsstraf. Beskrivelse af overtrædelse skal foreligge.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Aalborg Kommune afvise dit tilbud.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang