Skip til hoved indholdet
    Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Byggeaffald

Anmeld byggeaffald

Se fristen for at anmelde bygge- og anlægsaffald. Lær vigtige regler om dit ansvar for kortlægning og screening.

Frist for at anmelde

Anmeld bygge- og anlægsaffald til kommunen senest 14 dage, før du går i gang med at renovere eller nedrive. 

Det gælder både for private og erhverv, hvis:

  • dit byggeprojekt frembringer mere end 1 ton affald
  • du udskifter termoruder fra perioden 1950 til 1977.

Det er dit ansvar som bygherre at anmelde byggeaffaldet.

Krav til anmeldelse

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om bygningen, bygherre, screening og efterfølgende kortlægning af problematiske stoffer, affaldstyper, transportør og modtager.

Når kommunen har modtaget anmeldelsen, bliver den tildelt et unikt løbenummer, som skal videregives til transportør og modtageanlæg for at kunne følge affaldsstrømmen. 

Screening og kortlægning 

Før du anmelder bygge- og anlægsaffaldet, skal du screene og kortlægge byggeriet for at afdække indholdet af miljøproblematiske stoffer for eksempel PCB, tungmetaller og asbest.

Ved både screening og kortlægning anbefaler vi, at du får hjælp af en professionel. 

Det er dit ansvar som bygherre at få udført en screening og kortlægning.

Hvis du vil vide mere

Aalborg Kommune benytter grænseværdierne, som er angivet i Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald.

Læs Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald på DAKOFAs hjemmeside

Arbejde med asbestholdige materialer skal ske efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest. Vær opmærksom på, om dit arbejde er blandt det, der kræver anmeldelse til Arbejdstilsynet.

Foretager du nedrivning af asbestholdigt skifertag og tagrensning af eternittag med asbest, kræver Aalborg Kommune en arbejdsbeskrivelse for udførelsen af aktiviteten.

Se, hvor i bygninger miljøproblematiske stoffer for eksempel kan være på Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlægs hjemmeside

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Bygge- og anlægsaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Aalborg Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald. 

Se regulativ for erhvervsaffald i Energistyrelsens system Nstar

Læs affaldsbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Læs restproduktbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje