Skip til hoved indholdet
    Hjem Job og karriere Bliv elev og start karrieren ved os Pædagogisk assistentelev

Pædagogisk assistentelev

Drømmer du om en uddannelse inden for det pædagogiske faglige område, og vil du arbejde med støtte og udvikling hos børn, unge og voksne? Så vælg uddannelsen som pædagogisk assistent i Aalborg Kommune.

Bliv pædagogisk assistentelev i Aalborg Kommune

Som pædagogisk assistentelev i Aalborg Kommune, bliver du uddannet inden for det pædagogiske faglige område, hvor leg og ansvar går hånd i hånd. Du får kompetencerne til at planlægge og gennemføre meningsfulde og udviklende aktiviteter for de mennesker, du arbejder med. Det kan både være børn, unge eller voksne med særlige behov. Du bliver klædt på både teoretisk og praktisk til at gøre en stor forskel i borgernes hverdag. Du får en hverdag hvor leg og ansvar går hånd i hånd.

Jeg vil gerne arbejde med mennesker, og så tænkte jeg, at jeg kunne prøve at arbejde med børn. Lige Aalborg Kommune valgte jeg, fordi jeg godt vil se, hvordan det er at arbejde med folk, som har funktionsnedsættelser. Og i Aalborg Kommune tilbyder de at komme ud i specialområdet i praktik.

Kasper, pædagogisk assistentelev i Børnehaven Flik-Flak

Hvis du vil vide mere

Som pædagogisk assistentelev i Aalborg Kommune, bliver du uddannet inden for det pædagogiske faglige område. Du vil opnå indsigt og forståelse for den tilgang og de kompetencer, det kræver som professionel pædagogisk medarbejder - både inden for det almendannede område og det specialiserede pædagogiske område.

Uddannelsestiden på 2 år og 1 1/2 måned veksler mellem skole- og praktikophold. I løbet af elevtiden skal du på 4 skoleperioder. 1. skoleperiode er af 4 ugers varighed, 2. og 3. skoleperiode er af 18 ugers varighed og 4. skoleperiode er af 7 ugers varighed. Undervisningen foregår på SOSUNord.

I skoleperioderne vil du modtage undervisning inden for fag som: dansk, psykologi, pædagogik, natur og udeliv, digital kultur bevægelse og idræt, udvikling og refleksion over egen professionelle rolle med flere.

Du vil igennem hele uddannelsen være en del af den samme klasse, bestående af pædagogiske assistentelever fra både Aalborg og andre kommuner, regionen og medarbejdere på efteruddannelse.

Under uddannelsen skal du i praktik 3 gange; 1. praktik er af 4 ugers varighed, mens 2. + 3. praktik er af 18 ugers varighed. Dine 3 praktikker vil foregå i en af Aalborg Kommunes daginstitutioner, fritidstilbud eller special/døgntilbud. De 2 længerevarende praktikker vil være to forskellige praktikker. Den første foregår på normalområdet (eksempelvis børnehave, vuggestue eller DUS) og den anden foregår på specialområdet (eksempelvis døgntilbud).

Du vil få tildelt en praktikvejleder, som vil vejlede dig i arbejdet med dine praktikmål. Du får i praktikperioderne - udover arbejdet med dine faglige mål - også mulighed for at opleve at være en del af en arbejdsplads, være kollega, få ansvar og mulighed for læring og udvikling.

Du kan tage en del af din praktik i udlandet. SOSUNord samarbejder bl.a. med praktiksteder i Island, England, Norge, Sverige, Finland, Holland, New Zealand og Færøerne.

Du kan læse mere om uddannelsen på SOSUNords hjemmeside 

I Aalborg Kommune ansættes der årligt cirka 25 pædagogiske assistentelever fordelt på Børn og Unge og Job og Velfærd.

Der er 1 årligt optag med uddannelsesstart i august.

For at blive optaget på uddannelsen til Pædagogisk assistent skal du have gennemført Grundforløb 2, hvis du er under 25 år.

Er du over 25 år, skal du have en realkompetencevurdering fra en SOSU skole og evt. opkvalificere dig således du kan påbegynde hovedforløbet.

Som pædagogisk assistentelev ansættes du på fuldtid - 37 timer om ugen.

Arbejdstiden er følgende:

Skoleperioder:

I skoleperioder ligger undervisningen fra klokken 8.00 - 13.20
Ud over undervisningstiden må der påberegnes væsentlig tid til lektielæsning.

Praktik:

Under praktikken kan der være skiftende arbejdstider.

Du får løn under hele uddannelsen, også under skoleperioderne.

1. år er lønnen cirka 11.565 kroner om måneden.
2. år er lønnen cirka 12.283 kroner om måneden.

Voksenelevlønen er cirka 22.128 kroner om måneden.

For at få voksenelevløn skal du være 25 år på ansættelsestidspunktet, og opfylde det overenskomstmæssige krav om 1 års relevant erhvervsuddannelse.

Mette Christina Jessen

Børn og Unge

+4593520052

mcj-skole@aalborg.dk

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje