Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktsudvikling Landsbyfornyelse

Støtte til landsbyfornyelse

Staten afsætter hvert år midler på finansloven til byfornyelse, som udvalgte kommuner kan søge.

Nedrivning af nedslidte boliger

Der gives tilskud til forfaldne og nedslidte tomme boliger og erhvervsgrunde. Hvis kriterierne er opfyldt, og ansøgningen bliver godkendt, kan du få 100 procent tilskud til nedrivning af bygningen. Statsstøtten dækker 60 procent i 2024 og reguleres årligt. Aalborg Kommune bidrager med 40 procent af udgiften.

Efter lovgivningen kan der normalt ikke gives tilskud til nedrivning af bygninger, hvor nedrivningen sker med henblik på samtidigt nybyggeri.

Proces

Det er Aalborg Kommune, der efter en ansøgning kan beslutte, om der kan ydes støtte fra byfornyelsesmidlerne.

Ansøgninger om støtte til frivillig nedrivning behandles ikke efter et først-til-mølle-princip, men prioriteres ud fra en vurdering af blandt andet:

  • ejendommens tilstand
  • ejendommens synlighed
  • om det vil have en positiv, forskønnende indvirkning på lokalområdet eller landsbyen

Tilskuddet dækker alle udgifter til nedrivning, herunder bortskaffelse af affald og planering af terræn efter nedrivningen. Yderligere retablering sker for egen regning.

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge støtte til nedrivning af en konkret bolig eller erhvervsejendom så send en forespørgsel til os via kontaktoplysningerne her på siden. 

Kontakt

Byfornyelsesgruppen

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Åbningstider

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang