Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til landdistriktsudvikling Forsamlingshuse Retningslinjer Forsamlingshuspuljen

Retningslinjer Forsamlingshuspuljen

 • Titel: Retningslinjer for Forsamlingshuspuljen

Der kan søges til større renoveringsarbejder, udviklingsprojekter og energibesparende foranstaltninger i forsamlingshuse og lignende lokaler.

Der er 1,3 millioner kroner årligt i puljen.


Formål

Puljens formål er at understøtte udvikling og energiforbedringer i forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lokaler i Aalborg Kommunes Landdistrikt.

Puljen kan søges af foreninger og lignende, der ejer og driver forsamlingshuse eller forsamlingshuslignende lokaler i landdistriktet (jævnfør Aalborg Kommunes Landdistriktspolitiks interesseområde).

Ved forsamlingshuslignende lokaler forstås lokaler, som stilles rådighed for aktiviteter som normalt foregår i et forsamlingshus (for eksempel møder, sociale arrangementer, aftenskoleaktiviteter og lignende). Det kan for eksempel være:

 • Et cafeteria i et selvejende klubhus.
 • Et lokale på en skole eller
 • En privatejet pavillon.

Der skal foreligge en skriftlig aftale om rammer og forudsætninger for benyttelse af lokalerne.

Forvaltningen foretager en individuel vurdering af, hvilke projekttyper, der kan støttes i de enkelte forsamlingshuslignende lokaler – afhængig af ejerform, aftale om benyttelse og øvrig anvendelse.


Puljens størrelse

Der er årligt 1,3 millioner kroner i puljen.


Ansøgning

Puljen har ansøgningsfrist den 1. november hvert år.

Der skal søges digitalt via selvbetjeningsløsning på Aalborg Kommunes hjemmeside.


Kriterier og prioritering

Puljen kan søges til:

 • Indkøb og udskiftning af inventar.
 • Renoverings- og anlægsprojekter.
 • Energibesparende foranstaltninger beskrevet i forsamlingshusets energirapport (udarbejdet af Energicenter Aalborg i 2015) eller som anbefales af energikonsulent.
 • Udviklingsprojekter der understøtter fleksibel brug af lokalerne og/eller åbner op for nye aktiviteter og brugergrupper.
 • Etablering af nye forsamlingshuse eller forsamlingshuslignende lokaler i byer, hvor der ikke findes andre alternativer.

Ved prioritering af ansøgningerne vil der bliver lagt vægt på:

 • Forsamlingshusets/de forsamlingshuslignende lokalers betydning som samlingssted i byen.
 • At foreningen dokumenterer behov for de ansøgte tiltag.
 • At foreningen dokumenterer, at huset er tilgængeligt for lokale foreningsaktiviteter og selvorganiserede aktiviteter. For eksempel ved at der er muligt, at låne lokaler til lokale aktiviteter, og/eller at huset stilles til rådighed for byens større aktiviteter.
 • Der stilles ikke krav om medfinansiering. Men der lægges vægt på, at foreningen medfinansierer efter formåen.

Afhængig af projekttype, vil der desuden blive lagt vægt på:

 • Ved energibesparende foranstaltninger: Anbefaling i energirapport/fra energikonsulent og en beregning af forventet opnået energibesparelse.
 • Ved renovering: Dokumentation for den nuværende stand af faciliteter/inventar, og 
 • Ved udvikling og etablering: Dokumentation for inddragelse af brugere/målgruppe, beskrivelse af behov, organisering og fremadrettet drift.

Forvaltningen foretager herudfra en samlet vurdering af projektets indhold, behov og økonomiske sammenhæng.


Behandling af ansøgning

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller projekter til Sundheds- og Kulturudvalget, som træffer beslutning om fordeling af midlerne.

Forvaltningen kan, uden for den ordinære ansøgningsrunde, indstille projekter med særligt presserende behov (for eksempel ved akutte renoveringsarbejder eller hvor der er behov for medfinansiering i forhold til statens byfornyelsesmidler eller øvrig fondsfinansiering).


Udbetaling og projektperiode

Bevilgede midler kan udbetales fra 1. januar det efterfølgende år.
Projektet skal gennemføres inden for den periode som fremgår af tilsagnsbrevet, normalt 1 år.


Projektforlængelse eller -ændring

Projektændringer eller projektforlængelser skal godkendes af Sundhed og Kultur.


Afrapportering

Efter projektets afslutning skal der indsendes slutregnskab og en evalueringsrapport for projektet, der beskriver projektets forløb og resultater.


 

Kontakt

Landdistrikt - forsamlingshuse

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 45

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang