Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til kunst og kultur Retningslinjer kunstpuljerne

Retningslinjer kunstpuljerne

 • Titel: Retningslinjer for kunstpuljerne
 • Vedtaget: 27. september 2021

Retningslinjer for kunstpuljerne

Kunstpuljerne er oprettet med det formål at understøtte lokale arrangementer og projekter, hvor billedkunst er det bærende element. Det er væsentligt, at bevillingerne er med til at sikre et bredt og mangfoldigt kunstudbud i kommunen.

Kunstpuljerne består af 2 puljer: Arrangørpuljen og Projektpuljen. Der er tilsammen 700.00 kroner i puljerne.

Aalborg Kommunes Billedkunstråd rådgiver Sundhed og Kultur om kunstpuljerne 3 gange om året.

Der ansøges digitalt via Aalborg Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfrister

 • 1. september
 • 1. januar
 • 1. maj

Arrangørpuljen

Puljen kan søges af foreninger, udstillingsarrangører, kunstklubber med mere. Ansøger skal have tilknytning til Aalborg Kommune, og arrangementet skal finde sted i Aalborg Kommune. Der skal være offentlig adgang.

I bedømmelsen lægges der vægt på kunstnerisk kvalitet og mangfoldighed samt formidling, tilgængelighed og geografisk spredning.

Arrangører kan søge støtte til:

 • Udstillinger for eksempel etablering, honorarer.
 • Formidling og dialog for eksempel værkstedsbesøg og foredrag.

Krav til ansøger

Der skal vedlægges et budget og en finansieringsplan.

 • Der skal vedlægges relevante bilag i form af aftaler, tilbud et cetera.
 • Der skal vedlægges curriculum vitae på kunstnerne.
 • Foreninger skal vedlægge vedtægter og seneste årsregnskab.
 • Der kan kun søges fremadrettet.

Aalborg Kommune kan vælge at prioritere arrangementer, hvor de involverede kunstnere er bosat i Aalborg Kommune eller på anden vis har tilknytning til kommunen.

Aalborg Kommune kan vælge at betinge en bevilling af, at der også opnås støtte fra Statens Kunstfond eller andre fonde.

Der kan ikke søges støtte til

 • Arrangementer, der giver overskud. I så fald afkortes støtten.

Udbetaling af støtte

Udbetalingen sker til ansøgers NEMkonto. Udbetalingen afhænger af, om det, der ansøges om støtte til, bliver realiseret i den ansøgte form. Ved væsentlige ændringer kontaktes Aalborg Kommune. Uforbrugte midler skal betales tilbage.

Afrapportering

Senest 3 måneder efter realisering skal ansøger afrapportere til Aalborg Kommune. Afrapporteringen foregår via det modtagne link til Aalborg Kommunes ansøgnings- og afrapporteringssystem.


Projektpuljen

Puljen kan søges af kunstnere, foreninger, institutioner med flere. Det er afgørende, at ansøger med projektet har til hensigt at styrke kunstmiljøet i Aalborg Kommune og/eller udviklingen af Aalborg som kunstby og -kommune. Målgruppen kan være både kunstnere og publikum.

I sin bedømmelse lægges der vægt på kvalitet og nytænkning i projektet samt kommunikation til borgerne. Der kan søges støtte til:

 • Større projekter indenfor formidling.
 • Nye initiativer.
 • Artist in residence*.

*Alle aftaler med kunstnere skal indgås på markedsvilkår

Krav til ansøger

Der skal vedlægges et budget og en finansieringsplan.

 • Der skal vedlægges relevante bilag i form af aftaler, tilbud, curriculum vitae på kunstnere et cetera.
 • Foreninger skal vedlægge vedtægter og seneste årsregnskab.
 • Der kan kun søges fremadrettet.

Aalborg Kommune prioriterer projekter, der forventes at få stor virkning.
Aalborg Kommune kan vælge at betinge en bevilling af, at der også opnås støtte fra Statens Kunstfond eller andre fonde.

Der kan ikke søges støtte til

 • Drift af institutioner, virksomheder og foreninger.

Kontakt

Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 53

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang