Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til kunst og kultur Kulturens Rum og Rammer

Støtte fra Kulturens Rum og Rammer

Rum og Rammer-puljen støtter byggerier til kultur - både nye byggerier og renoveringer.

Støtte til byggeri og renovering af kulturinstitutioner

Der gives støtte til byggeri og renovering, som skal være med til at skabe fysiske rammer og kvalitet for de mange kulturinstitutioner og ildsjæle, som i dag driver Aalborg Kommunes kulturtilbud.

Endvidere kan Kulturafdelingen pege på en række ønsker og projekter, som på sigt vil kunne løse forskellige lokalemæssige problemstillinger inden for kulturområdet. 

Puljen for Rum og Rammer kan også indeholde særlige satsninger i givne budgetår som for eksempel bæredygtighed, energitiltag eller publikumsfaciliteter.

Rum og Rammer skal ikke anvendes til almindelig indvendigt vedligehold eller til opgaver, som i dag påhviler AK-bygninger.

Ansøgningsfrist

Fristen er den 15. august for projekter det kommende år.

Sådan søger du

Du søger ved at benytte det digitale selvbetjeningslink. Ansøgninger skal emne-mærkes "Rum og Rammer".

Kontakt Kulturafdelingen så snart du har en projektidé, gerne i god tid før ansøgningsfristen.

Den årlige prioriteringsproces går i gang umiddelbart efter Byrådets endelige godkendelse af budgettet i oktober måned.

Krav til ansøgningen

I ansøgningen skal der være en klar beskrivelse af, hvad der søges til og hvilket budget, der opereres med, herunder også graden af medfinansiering.

Ansøgningen skal ligeledes indeholde svar på disse kriterier, som vil indgå i vurderingen af det ansøgte projekt:

  • Aktivitet - er faciliteten, der søges støtte til, med til at skabe nye aktiviteter eller øge kvaliteten af allerede eksisterende aktiviteter?
  • Kvantitet - medfører den nye facilitet, at flere bliver mere aktive med den pågældende aktivitet?
  • Helhed - hvilke faciliteter rummer emneområdet i forvejen, og hvordan er udnyttelsesgraden af disse?
  • Børn og unge - styrker faciliteten børn og unges mulighed for at være aktive kulturbrugere?
  • Involvering - styrker faciliteten involvering af borgere i en medskabende rolle?
  • Økonomi og medfinansiering - bidrager den kulturelle aktør i væsentlig grad til finansieringen af projektet?
  • Afledt drift - står driftsomkostningerne i et rimeligt forhold til værdien af investeringen?

Kontakt

Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 53

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang