Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til kunst og kultur Pulje til kultur i landdistriktet

Pulje til kultur i landdistriktet

Puljen styrker de kulturelle tilbud i landdistriktet.

Støtte til kulturaktiviteter, der skaber fællesskab i landdistriktet

Borgerforeninger, forsamlingshuse og andre grupperinger kan søge støtte til aktiviteter med et tydeligt kulturelt indhold, som kan skabe fællesskab og sammenhold i landdistriktet.

Beløbsstørrelse og svartider

Der modtages løbende ansøgninger til puljen, indtil alle midler er disponeret. Der kan søges op til 20.000 kroner, og du får typisk svar indenfor cirka 3 uger.

Hvem kan søge puljen

Borgerforeninger, samråd, forsamlingshuse, kulturforeninger eller lignende organisationer kan søge. Der gælder for alle ansøgninger, at aktiviteten skal:

 • Være åben og tilgængelig for alle i kommunen.
 • Kunne realiseres i Aalborg Kommune indenfor landdistriktspolitikkens geografiske interesseområde - planzone 5-10.
  Se kort over planzoner
 • Have musik, teater, visuel kunst, litteratur eller lignende kulturelt udtryksform som sit hovedformål.

Krav til projektet

Projektet skal opfylde følgende krav:

 • Have egen- eller medfinansiering på minimum 10% af det samlede budget/ de dokumenterbare udgifter.
 • For projekter i vækstbyerne gælder det at der skal være en medfinansiering på minimum 50% af det samlede budget.
 • Bidrage til at opfylde Aalborg Kommunes Kulturpolitik.

 

Hvis du vil vide mere

Når du søger via det digitale selvbetjeningslink skal du svare på følgende spørgsmål:

 • Projektets titel.
 • Projektansvarliges navn og kontaktoplysninger, samt den ansvarlige forening/institution.
 • Projektets daglige kontaktperson.
 • Har projektet andre samarbejdspartnere? Hvem og hvordan?
 • Projektets budget - der skal vedhæftes udfyldt budgetblanket med både indtægter og udgifter.
 • Projektets målgruppe.
 • Projektbeskrivelse, herunder projektets idé og indhold.
 • Hvordan passer projektet ind i Aalborg Kommunes Kulturpolitik eller Landdistriktspolitik?
 • Projektets tidsplan.
 • Hvordan vil projektet blive synliggjort?

Du modtager en mail om, at din ansøgning er modtaget.

Hvis du ikke modtager en mail, så kontakt Kulturafdelingen.

Vi behandler ansøgningerne ud fra i hvor høj grad, de opfylder Kulturpolitikken eller Landdistriktspolitikken.

Hvis dit projekt får en bevilling fra puljen Kultur i Landdistriktet, får du et bevillingsbrev, hvor følgende fremgår:

 • Bevillingens størrelse - beløb.
 • Eventuelle betingelser i forhold til bevillingen.

Som projektleder vil du blive bedt om at kvittere for at have læst og være indforstået med betingelserne, der knytter sig til bevillingsbrevet, inden midlerne kan komme til udbetaling.

Vær opmærksom på, at du som projektleder:

 • Skal kontakte Aalborg Kommune for vurdering og accept, hvis aktiviteten ændrer sig væsentligt i forhold til det formål og budget, der er tildelt støtte på baggrund af
 • I markedsføring af aktiviteten skal gøre opmærksom på, at Aalborg Kommune har bidraget.

Afrapportering

Projektets endelige skriftlige afrapportering sendes til Kulturafdelingen ved at anvende linket i bevillingsbrevet senest 3 måneder efter projektets afslutning.

Afrapporteringen skal suppleres med et stykke visuelt præsentationsmateriale i form af en lille film, billeder eller lignende, der kan egne sig til offentlig præsentation af projektet. Det skal for eksempel kunne vises på Aalborg Kommunes hjemmeside og på sociale medier. Sundhed og Kultur forbeholder sig retten til at benytte indsendte billeder i omtale og lignende vedrørende puljen Kultur i Landdistriktet.

 • Aktiviteter, der er gennemført, inden ansøgningen fremsendes.
 • Uddannelsesformål og studierejser.
 • Udgivelser af for eksempel cd'er, film, bøger, 3D-animation og lignende.
 • Mødevirksomhed.
 • Drifts- og etableringsudgifter.
 • Ansøgninger, der hører under andre støtteordninger. Der kan dog laves aftaler imellem flere støtteordninger om fælles finansiering for at kunne realisere et projekt. 
 • Religiøse eller partipolitiske aktiviteter.
 • Dækning af underskud efter afvikling af et projekt eller som underskudsgaranti for planlagte arrangementer.
 • Projekter, hvor det kulturelle element ikke er det egentlige formål - det kan for eksempel være fester hvor der søges om støtte til musik eller lignende.
 • Aktiviteter som udbetaler overskud til enkeltpersoner eller virksomheder.

Ansøgere der får bevilling 3 år i træk til samme type af projekter, skal redegøre for projekternes udviklingspotentiale og samlede værdi for kulturlivet i Aalborg Kommune. 

Kontakt

Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 53

Skriv til os

Telefontider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje