Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Søg støtte Støtte til folkeoplysende foreninger Tilskud til byggeri

Søg tilskud til byggeri

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til mindre ombygninger og større byggeprojekter.

Søg tilskud til at forbedre foreningens fysiske forhold

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til at realisere de fysiske rammer, der kan være med til at gøre foreningsarbejdet endnu bedre. Der kan være tale om alt fra mindre ombygninger af eksisterende lokaler til store projekter med mange interessenter. 

Det er vigtigt, at der indledes dialog med Fritidsafdelingen i god tid, før der indgås endelige aftaler om byggeprojektet. Der gives ikke tilskud til allerede projekter, der allerede er sat i gang.

Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering.

Søg tilskud til energioptimering

I Fritid er der afsat en særskilt pulje til energitiltag, hvor foreningerne kan søge om tilskud på op til 90% af udgifterne.

Opmærksomhedspunkter før I søger

Tilskud fra Prioriteringskataloget forudsætter medfinansiering fra foreningen.

Ansøgningsmaterialet skal indeholde:

 • Begrundet ansøgning - hvorfor er projektet vigtigt.
 • Tegningsmateriale - skitser, tegninger, billeder eller lignende.
 • Budget - på baggrund af vedlagte tilbud.
 • Finansieringsplan - hvordan skal projektet finansieres? Hvad vil I selv bidrage med af midler og eget arbejde?

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 15. august.

Sådan søger I

Du søger puljen ved at sende en mail med begrundet ansøgning vedlagt tegningsmateriale, budget og finansieringsplan.

Vælg om du søger som idrætsforening eller som korps og idébetonet forening.

 

Hvis du vil vide mere

Når folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger om støtte til foreningsbyggerier, sker det ud fra følgende overvejelser:

 • Aktivitet - er den nye facilitet med til at skabe nye aktiviteter eller øge kvaliteten i allerede eksisterende aktiviteter.
 • Kvantitet - medfører den nye facilitet, at flere bliver mere aktive med den pågældende aktivitet.
 • Helhed - hvilke faciliteter rummer lokalområdet i forvejen, samt udnyttelsesgraden af disse.
 • Børn/unge - styrker faciliteten - børn og unges mulighed for at være aktive.
 • Lokalområdet - hvilke udviklingstendenser og opbakning findes i lokalområdet.
 • Energi - projekter skal som udgangspunkt vurderes  miljø-/energimæssigt.
 • Økonomi/medfinansiering - bidrager foreningen i væsentlig grad til finansieringen af projektet.
 • Afledt drift - står driftsomkostningerne i et rimeligt forhold til antallet af medlemmer i foreningen. 

Kontakt

Fritid

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Telefontider

En folkeoplysende forening tilbyder aktiviteter for børn, unge og voksne, for eksempel idrætsaktiviteter. Folkeoplysning kan i kort form oversættes med at blive klogere på sig selv og andre.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang