Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Folkeoplysende foreninger Bliv godkendt som forening

Bliv godkendt som forening

For at blive godkendt som tilskudsberettiget folkeoplysende forening er der nogle krav og betingelser, der skal opfyldes.

Fordele ved at være folkeoplysende forening

Det er primært foreninger, der laver aktiviteter for børn og unge under 25 år, som kan få glæde af at være en godkendt forening.

Alle foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget, kan få adgang til puljemidler, faste tilskud og lokaler.

For at blive godkendt skal en forening overholde en række formelle krav.

Kontakt Fritid for vejledning, hvis du ønsker at søge om at få en forening godkendt. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Sådan søger du om godkendelse

Hvis du ønsker at få godkendt en forening, skal du oprette foreningen som bruger på Fritidsportalen.

Når du indsender ansøgningen, skal du samtidig oplyse følgende om foreningen:

 • Navn, adresse, mail.
 • Det centrale virksomhedsnummer.
 • Vedtægter.
 • Bestyrelsesliste.
 • Referat fra stiftende generalforsamling.
 • Foreningens formål og aktiviteter.
 • Hvilke lokaletype foreningen ønsker.
 • Antal medlemmer over og under 25 år samt kontingentsatser.

Foreningens vedtægter skal beskrive

 • Foreningens formål.
 • Valg til bestyrelsen og antal bestyrelsesmedlemmer.
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor,
 • Foreningens hjemstad.
 • Betingelser for medlemskab.
 • Tegningsret for foreningen - hvem skal skrive under på foreningens vegne.
 • Procedure for vedtægtsændringer.
 • Anvendelse af foreningens eventuelle midler ved ophør.

Betingelser for at blive godkendt 

For at kunne blive godkendt som forening skal følgende krav være opfyldt:

 • Formålet med foreningen skal være af folkeoplysende karakter.
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget.
 • Eventuelle midler ved foreningens ophør skal anvendes til almennyttige formål.
 • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle.
 • Idrætsforeninger skal indføre og håndhæve regler om dopingkontrol.
 • Alle foreninger skal oprette det centrale virksomhedsnummer (CVR) og en NemKonto.

Efter foreningen er blevet godkendt

Kommunen kan altid forlange en redegørelse for foreningens aktiviteter. Foreningen skal hvert år indberette følgende til Fritid:

 • Løbende meddelelser om bestyrelsens sammensætning med alle relevante kontaktinformationer.
 • Foreningens tilskudsregnskab og årsregnskab.
 • Medlemstal.
 • Erklæring om, at foreningen overholder reglerne om børneattester.

Kontakt

Fritid og Landdistrikt

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang