Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Cykel- og gangbro over Limfjorden

En ny bro mellem Aalborg C og Stigsborg kan booste sammenhængskraften i byen og blive en gamechanger for cykeltrafikken.

 Lille Langebro Rasmus Hjortshoej

Limfjordsbroen var i mange år den eneste forbindelse mellem Aalborg og Nørresundby til fods eller på cykel.Da Kulturbroen blev åbnet i 2017, fik gående og cyklister en forbindelse vest for Limfjordsbroen, og denne succes kan nu følges til dørs, med yderligere en cykel- og gangforbindelse mod øst mellem Musikkens Plads og Stigsborg.

Vurderingen er at en ny bro kan ændre radikalt på perspektiverne for Aalborgs udvikling ved at samle byen omkring fjorden, udfolde de rekreative muligheder og ikke mindst ved at gøre det mere attraktivt at cykle og gå og dermed fremme bæredygtig mobilitet.

Aalborg Kommune har, i samarbejde med byudviklingsselskabet Stigsborg P/S og Realdania, spurgt NIRAS og Gehl Architects om at udføre en række forundersøgelser til projektet. Formålet har været at forbedre beslutningsgrundlaget for en bro ved at få belyst de bymæssige og samfundsmæssige effekter, og ved at minimere de tekniske og økonomiske usikkerheder i projektet. Hovedessensen af de faglige analyser og vurderinger er, sammen med strategien for den videre realisering af projektet, samlet i pixi-publikationen BROEN.


De fire faglige/tekniske forundersøgelsesrapporter kan hentes her:

  1. Undersøgelse af de bymæssige effekter (Gehl Architects)
  2. Interessentanalyse (Niras)
  3. Teknisk/økonomisk forundersøgelse af stibro (Niras)
  4. Transportøkonomiske analyser (Niras)

På baggrund af forundersøgelserne arbejdes der nu videre med at rejse økonomi til anlægsprojektet, som tænkes samfinansieret mellem Aalborg Kommune, Stigsborg P/S og eksterne fonde mm.

Del indhold